Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Úvod > Zpravodajství > Zpracovatel kůží KARO Leather nabízí nové akcie: Představení a informace o úpisu

Zpracovatel kůží KARO Leather nabízí nové akcie: Představení a informace o úpisu

15.9.2022 14:41, BAAKARIN

Představení českého zpracovatele kůží KARO Leather, který aktuálně upisuje nové akcie na trhu START Burzy cenných papírů Praha.

KARO INVEST

Společnost KARO Leather (dříve KARO INVEST) je český zpracovatel kůží. Historie společnosti se začala psát v roce 1995, kdy její zakladatel Pavel Klvaňa začal obchodovat s kůžemi. Od roku 2015 společnost začala také s jejich zpracováním a postupným budováním závodu v Boršově. Od roku 2021 buduje druhý závod v Brtnici v prostorech areálu, který dříve patřil kožedělnému družstvu Snaha Brtnice.

Podnikání společnosti a vertikální integrace

Skupina KARO se zabývá zpracováním hovězích a buvolích kůží. Za svou konkurenční výhodu společnost považuje svou flexibilitu danou komplexní výrobou (zatímco výroba u tradičních konkurentů v severní Itálii je historicky rozdělena do několika na sebe navazujících firem) a blízkost zákazníkům z řad nábytkářských společností v Polsku, do kterého míří 80 % produkce společnosti a které patří mezi hlavní evropské výrobce koženého nábytku.

KARO od roku 2015 zpracovává tzv. crust – barvený polotovar, které povrchovými úpravami zpracovává na finální produkt – useň. V červenci 2023 plánuje v Brtnici spustit barvírnu, která bude zpracovávat tzv. wet blue / wet white – vyčiněný polotovar zbavený živočišných odpadů. V tomto roce také zváží výstavbu činírny, která by zpracovávala surový materiál přímo z jatek.

KARO Leather má původní závod v Boršově, jehož kapacitu rozšiřuje, realizovaný projekt barvírny v Brtnici a zvažovaný projekt činírny v Brtnici, zdroj: KARO Leather

KARO Leather má původní závod v Boršově, jehož kapacitu rozšiřuje, realizovaný projekt barvírny v Brtnici a zvažovaný projekt činírny v Brtnici, zdroj: KARO Leather

V květnové prezentaci společnost uvedla, že k využití surového odpadu by mohlo dojít od roku 2024/2025 a vyžádalo by si ještě jedno kolo úpisu akcií pro výstavbu činírny a rozšíření čističky odpadních vod na jaře 2023 v objemu 200 mil. Kč. Pilotní projekt byl rozběhnut v listopadu 2021.

Vedle dalšího zvýšení produkční kapacity, kterou společnost již v roce 2021 zdvojnásobila v boršovském závodu, by dokončení vertikální integrace mělo přinést úspory i vyšší prodejní ceny díky kvalitnějšímu výslednému materiálu.

Vývoj objemu prodané kůže KARO Leather

Vývoj objemu prodané kůže KARO Leather

Wet blue se při zpracování štípe a podle údajů ve výroční analytické zprávě poradce Starteepo tak z 1 m2 wet blue vzniká 2,5 m2 crustu (tři vrstvy – líc, štípenka a vnitřní štípenka). S nižší vstupní cenou wet blue by tak náklady na výsledný 1 m2 crustu měly klesnout o 60 %.

Zpracování surové kůže z lokálních jatek, která nyní končí v kafileriích, by podle společnosti díky selekci materiálu vedlo ke skokovému růstu přidané hodnoty. Zároveň by klesla závislost na dovozu crustu z Indie a Brazílie, který je náročný na čas i pracovní kapitál.

Proces zpracování kůží, zdroj: KARO Leather

Proces zpracování kůží, zdroj: KARO Leather

Hospodaření společnosti a výhled do dalších let

Společnost v roce 2021 dosáhla tržeb necelých 145 mil. Kč, hrubého provozního zisku EBITDA 17,73 mil. Kč a čisté ztráty 4,65 mil. Kč dané vysokými odpisy spojenými s investicemi do rozvoje skupiny.

Po spuštění barvírny společnost očekává, že by v roce 2025 mohly její tržby dosáhnout až 700 mil. Kč a EBITDA až 250 mil. Kč. Projekt činírny, jehož realizace je ovšem podmíněná dalším úpisem akcií, by potom v roce 2027 podle projekce společnosti měla posunout potenciál tržeb na 1,6 mld. Kč a EBITDA až na 0,75 mld. Kč.

Projekce hospodaření KARO Leather

Projekce hospodaření KARO Leather

Společnost má schválené dotace za 146,8 mil. Kč, jejichž čerpání očekává od června 2023. Do areálu v Boršově chce do konce roku 2023 investovat dalších 105 mil. Kč (z toho 48 mil. Kč financováno dotacemi), do barvírny v Brtnici zatím investovala 181 mil. Kč z plánovaných více než 300 mil. Kč (po dokončení projektu společnost očekává proplacení dotace 75 mil. Kč).

Společnost je vystavena měnovému riziku, když 95 % jejích tržeb je realizováno v EUR, přičemž 32 % nákladů hradí v USD a 39 % v EUR. Kurzové výkyvy tak v roce 2021 snížily zisk EBITDA o 9,9 mil. Kč.

Společnost již dříve uvedla, že se jí letos plně podařilo přenést zvýšené náklady na energii a náklady na zákazníky. Energie tvoří cca 5 % výrobních nákladů a případný výpadek plynu používaného k sušení kůží by společnost byla schopná při mírném nárůstu nákladů nahradit lehkými topnými oleji, uvádí v prospektu.

Korporátní struktura

Mateřská společnost KARO Leather (do léta 2022 působící pod firmou KARO INVEST) drží 100% podíly ve společnostech KARO Production, která obchoduje s hovězími kůžemi, a KARO – Leather Company, která obchoduje s buvolími kůžemi a je vlastníkem výrobních aktiv skupiny.

Mateřská společnost od roku 2020 konsoliduje své účetnictví, za roky 2016 až 2019 poskytla pro forma konsolidaci.

Předsedou představenstva a výkonným ředitelem je Pavel Klvaňa, zakladatel společnosti. Členem představenstva a finančním ředitelem je Jakub Hemerka. Mezi další klíčové osoby patří vedoucí pražské pobočky a předseda dozorčí rady Jiří Zemánek, provozní ředitel Libor Gulykáš a člen dozorčí rady František Bostl, který zároveň působí ve společnosti Starteepo, která je analytickým poradcem a jejíž fond je významným akcionářem KARO.

Parametry úpisu a struktura akcionářů

KARO Leather měla před nabídkou 3,9 mil. kusů akcií a nyní emituje až 1,1 mil. kusů nových akcií, které nabízí v prvním kole stávajícím akcionářům (více informací zde) a v druhém kole veřejnosti.

Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou upisovány ve druhém kole na základě veřejné nabídky v cenovém rozmezí 120 až 140 Kč. Minimální velikost objednávky v rámci veřejné nabídky činí 250 ks. Minimální objem investice tak v rámci nabídky činí 30 až 35 tis. Kč. Kniha objednávek bude pražskou burzou zveřejněna 19. 9. v 10:00. Datum vypořádání bylo určeno na 30. 9. 2022.

Ovládající akcionáři jednající ve shodě (Pavel Klvaňa, fond Czegg Ventures ze skupiny Starteepo a Jakub Hemerka) se vzdali přednostního práva na úpis akcií společnosti. Fond Czegg Ventures zároveň zamýšlí v rámci veřejné nabídky nakoupit až 200 tis. nabízených akcií, čímž by jeho podíl klesl jen na 25,50 %.

Zájem koupit až 30 % upisovaných akcií, tedy až 330 tis. akcií, vyjádřil fond Národní rozvojové banky (dříve ČMZRB – Českomoravská záruční a rozvojové banka).

Společnost tak eviduje předběžný zájem investorů nabýt v druhé fázi úpisu až 530 tis. nových akcií, respektive 48,18 %.

Akcionářská struktura KARO Leather za předpokladu, že všechny nabízené akcie upíší ostatní investoři.*
AkcionářPodíl před nabídkouPodíl po nabídce
Pavel Klvaňa 33,75 % 26,33 %
Czegg Ventures 27,55 % 21,49 %*
Jakub Hemerka 15,40 % 12,01 %
Ostatní investoři 23,30 % 40,17 %
Celkem100 %100 %

*Czegg Ventures ovšem vyjádřil zájem koupit 200 tis. nových akcií.

Využití prostředků z nabídky

Společnost očekává, že čistý výnos z emise nových akcií dosáhne 131 až 153 mil. Kč, které zamýšlí využít na: 1) rozvojové investice v novém výrobním areálu v Brtnici a v Boršově na nákup strojního vybavení a stavbu energocentra (70 mil. Kč), 2) posílení provozního kapitálu (38,5 mil. Kč) a 3) splacení/refinancování úvěrů/půjček ve výši 22,5 mil. Kč.

Dividendová politika

Společnost v nejbližších letech neplánuje výplatu dividendy.

Pro zájemce o úpis akcií KARO Leather

Pokyny pro úpis akcií lze zadávat elektronicky prostřednictvím platformy e-Broker, osobně na kterékoliv pobočce Fio banky či telefonicky prostřednictvím Dealingu na telefonu 224 346 493 v době 9:00 - 17:30.

Zájemci o úpis prostřednictvím telefonu potřebují mít aktuální telefonické heslo a vyplněný investiční dotazník.

Fio banka pokyny k úpisu přijímá do 25. 9. 2022.

Kniha objednávek by měla být zveřejněna druhý týden úpisu na webových stránkách pražské burzy.

Obchodování akcií na trhu START i RM-SYSTÉMu je po dobu veřejné nabídky od 12. 9. do 26. 9. 2022 přerušeno.

Informace o společnosti KARO Leather

Informace o společnosti naleznete v prospektu emise, prezentaci pro investory, stránkách společnosti pro investory, analytické zprávě poradce nebo videu na YouTube.

Společnost na trh START pražské burzy a RM-SYSTÉM vstoupila v říjnu 2019. Naše původní představení zde. Další akcie upsala v listopadu 2020. Emisi byl přidělen ISIN „CZ0009008819“ a v systému e-Broker ji naleznete pod tickerem „BAAKARIN“.

Trh START

Trh START je nový segment Burzy cenných papírů Praha, který se zaměřuje na malé a střední podniky a k jehož spuštění došlo v květnu 2018. Primární úpisy probíhají několikrát ročně a s akciemi se obchoduje v každodenních aukcích po lotech. Podrobné informace o fungování trhu START a upisování akcií naleznete v našem průvodci.

Zatím na něj vstoupily společnosti AtomTrace, Bezvavlasy, Coloseum Holding, eMan, Fillamentum, Fixed.Zone, Gevorkyan, KARO Invest, M&T 1997, Pilulka, Prabos plus, Primoco a UDI Group.

S akciemi společností Bezvavlasy, eMan, Fixed.Zone, Gevorkyan, KARO Leather, M&T 1997, Pilulka a Prabos se začalo bez omezení celodenně obchodovat také na trhu burzy RM-SYSTÉM.

Zdroj: KARO Leather, Starteepo, Burza cenných papírů Praha, RM-SYSTÉM

 


Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení


e-Broker

Přihlásit se | Založit demo

Internetbanking

Přihlásit se | Založit demo

Smartbanking

Stáhnout | Jak aktivovat

Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Facebook Twitter YouTube
Twitter LinkedIn

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR24,0258025,35920
USD22,1367223,36528
GBP28,1488929,71112
CHF24,3181825,66782
PLN5,651085,96472

Kompletní informace zde