Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Úvod > Zpravodajství > Gevorkyan se chystá na pražskou burzu: Představení a informace o IPO

Gevorkyan se chystá na pražskou burzu: Představení a informace o IPO

6.6.2022 13:33, BAAGEVOR

Představení slovenské společnosti GEVORKYAN, a.s., která se zabývá práškovou metalurgií a aktuálně vstupuje na trh START Burzy cenných papírů Praha.

Gevorkyan je slovenská společnost zabývající se vývojem a výrobou kovových součástek pomocí práškové metalurgie, která byla založena v roce 1996 podnikatelem arménského původu Arturem Gevorkyanem.

Podnikání společnosti

Společnost se zabývá výzkumem, vývojem a výrobou kovových součástek pomocí čtyř technologií: sinter práškové metalurgie (PM, při které je kovový prášek slisován do požadovaného tvaru a poté spečen), vstřikování kovových prášků (MIM, při které je roztavená směs kovu a plastu vstříknuta do formy), izostatického lisování za tepla (HIP, kdy je materiál stlačován za vysoké teploty a tlaku, díky čemuž dosahuje kvalitativních parametrů např. pro kosmický průmysl) a aditivní výroby (3D tisk).

Zleva: 1) Lis na produkci kovových komponent, 2) drobné součástky vzniklé vstříknuté směsí kovu a plastu, 3) Společnost ve výrobě i kontrole kvality využívá řady robotických ramen

Zleva: 1) Lis na produkci kovových komponent, 2) drobné součástky vzniklé vstříknuté směsí kovu a plastu, 3) společnost ve výrobě i kontrole kvality využívá řady robotických ramen

Gevorkyan je jediná společnost, která tyto čtyři technologie sdružuje v jednom závodu – ve Vlkanové na Slovensku. Společnost také plánuje otevřít vývojové centrum ve Vídni.

Výhodou práškové metalurgie je, že při produkci součástek téměř nevzniká odpad a produkce je až o 70 % levnější oproti tradičnímu slévárenství.

Produkty společnosti nachází uplatnění v řadě odvětví po celém světě, jak ukazují grafy níže. Strategií společnosti je, aby žádné odvětví nepřesahovalo třetinu tržeb.

Příklady výrobků společnosti Gevorkyan

Příklady výrobků společnosti Gevorkyan

Mezi zákazníky společnosti patří široké spektrum společností – Siemens, Česká zbrojovka, koncern Volkswagen, Makita, Yves Saint Laurent a řada dalších.

Rozdělení tržeb společnosti Gevorkyan za rok 2021 dle geografie, technologie a odvětví (zdroj: Gevorkyan)

Rozdělení tržeb společnosti Gevorkyan za rok 2021 dle geografie, technologie a odvětví (zdroj: Gevorkyan)

„Jsme vývojovým dodavatelem pro většinu našich zákazníků. Cílem našich specialistů je společně s vývojáři zákazníka najít cestu, jak minimalizovat náklady na náš výrobek a na celkovou sestavu, třeba převodovku,“ vysvětluje zakladatel společnosti Artur Gevorkyan.

Zakladatel Artur Gevorkyan v závodu společnosti

Zakladatel Artur Gevorkyan v závodu společnosti

„…přibližně polovina výrobků je výsledkem vlastního vývoje a konkurenční společnosti nemají přístup k technickému know-how Emitenta, zbývající část výrobků se dá kopírovat (ačkoliv by to trvalo přibližně jeden až dva roky ve vztahu ke každému výrobku),“ uvádí společnost v prospektu.

Z celkového počtu 149 zaměstnanců jich má 30 % vysokou školu a 10 % jich pracuje ve výzkumu a vývoji. Ještě v roce 2019 měla společnost 164 pracovníků a jejich pokles při rostoucích tržbách jde na vrub investic do robotizace.

Inženýři společnosti ve spolupráci se zákazníky ročně vyvinou více než 150 nových výrobků, v portfoliu společnosti se nachází přes 2 tis. součástek a měsíčně společnost vyrobí více než 5 mil. kusů.

Společnost disponuje certifikáty ISO a IATF a v minulosti obdržela řadu ocenění.

Hospodaření společnosti a výhled do dalších let

Mezi roky 2010 až 2021 se společnosti podařilo navýšit tržby z 4,7 mil. EUR na téměř 54 mil. EUR. Hrubý provozní zisk EBITDA v roce 2021 činil 15,8 mil. EUR a čistý zisk téměř 2,3 mil. EUR.

Historický vývoj tržeb (červená, v mil. EUR), hrubého provozního zisku EBITDA (šedá, v mil. EUR) a EBITDA marže (žlutá, pravá osa) společnosti Gevorkyan (zdroj: BHS)

Historický vývoj tržeb (červená, v mil. EUR), hrubého provozního zisku EBITDA (šedá, v mil. EUR) a EBITDA marže (žlutá, pravá osa) společnosti Gevorkyan (zdroj: BHS)

V roce 2021 společnost čelila přibližně 20% nárůstu cen materiálů a energií, ovšem díky silné pozici (společnost je u většiny zákazníků jediným dodavatelem konkrétních výrobků) a otevřeným kalkulacím byla schopna tento nárůst přenést na své zákazníky.

Zároveň v roce 2021 ještě před dramatickým nárůstem cen zafixovala cenu energií na další dva roky a realizovala projekt dusíkového generátoru. Aktuálně dokončuje generátor vodíku a v následujících letech plánuje také vybudovat vlastní fotovoltaickou elektrárnu, aby snížila závislost na externích dodavatelích.

Do roku 2026 společnost počítá s růstem tržeb na 114,7 mil. EUR, hrubého provozního zisku EBITDA na 36,9 mil. EUR a čistého zisku na 15,5 mil. EUR.

Výhled společnosti Gevorkyan do dalších let, tržby (modrá, tis. EUR), EBITDA (zelená, tis. EUR) a EBITDA marže (zelená, pravá osa), (zdroj: Gevorkyan, zpracování vlastní)

Výhled společnosti Gevorkyan do dalších let, tržby (modrá, tis. EUR), EBITDA (zelená, tis. EUR) a EBITDA marže (zelená, pravá osa), (zdroj: Gevorkyan, zpracování vlastní)

Růst tržeb v letech 2023 a 2024 je daný především rozšířením výrobních kapacit, v letech 2025 a 2026 tempo zpomaluje s naplněním výrobních kapacit, i když společnost bude zvažovat jejich další skokové rozšíření.

Společnost očekává růst hrubé provozní marže v roce 2022 díky možnosti výběru ziskovějších zakázek, v dalších letech očekává pokles této marže vlivem rozšíření výrobních kapacit.

„Vidím teď tolik projektů a roky a roky práce před námi a brzdí mě jedna jediná věc: nestíhám s kapacitami. Týdně k tomu máme dvě porady – koho upřednostnit a jak to vyřešit. A to trvá už roky,“ říká Artur Gevorkyan.

Společnost má již dnes podepsané dlouhodobé zakázky napříč sektory (viz přehled v prospektu) na další roky, které tvoří většinu plánovaných tržeb v nadcházejících letech.

Plán tržeb (světle růžová) a podepsané zakázky (červená) společnosti Gevorkyan do roku 2026 (zdroj: Gevorkyan)

Plán tržeb (světle růžová) a podepsané zakázky (červená) společnosti Gevorkyan do roku 2026 (zdroj: Gevorkyan)

V dlouhodobém horizontu by společnost chtěla dosáhnout ročních tržeb 300 až 400 mil. EUR.

V prvním čtvrtletí 2022 společnost dosáhla tržeb 14,7 mil. EUR a hrubého provozního zisku EBITDA 4,8 mil. EUR, což je meziročně o 17,1 %, respektive 17,4 % více.

Dividendová politika

Společnost v nejbližších letech počítá s reinvestováním zisků a výplatu dividend neplánuje.

Struktura akcionářů

Společnost má tři vlastníky – zakladatele Artura Gevorkyana a fondy BHS PE Fund a Jeremie Co-Investment Fund, jejichž podíly před a po IPO zachycuje tabulka níže. Podíl volně obchodovaných akcií, tzv. free-float, by po IPO mohl činit až 20,33 %.

Akcionářská struktura společnosti Gevorkyan před a po IPO
AkcionářPočet akcií
(před IPO)
Podíl
(před IPO)
Počet akcií
(po IPO)
Podíl
(po IPO)
A. Gevorkyan 12 949 758 93 % 12 789 622 75,6 %
BHS PE 487 357 3,5 % 348 112 2,1 %
Jeremie 487 357 3,5 % 348 112 2,1 %
Ostatní 0 0 % 3 441 200 20,3 %
Celkem13 924 472100 %16 927 046100 %

 

Parametry úpisu

Společnost měla před úpisem emitováno 13 924 472 akcií. V rámci úpisu plánuje emitovat až 3 002 574 nových akcií a stávající akcionáři nabídnou až 438 626 existujících akcií.

Velikost obchodované jednotky, tzv. lotu, byla určena na 100 kusů. Rozmezí na 248-302 Kč. Objem minimální investice v rámci IPO tak činí 24,8 až 30,2 tis. Kč. Zařazení akcií Gevorkyan se plánuje také na RM-SYSTÉM, kde by se akcie obchodovaly po jednom kusu.

Emisi byl přidělen ISIN „SK1000025322“ a v systému e-Broker ji po úpisu naleznete pod tickerem BAAGEVOR.

Využití prostředků z IPO

Společnost očekává, že čistý výnos z nabídky by mohl dosáhnout až 35 mil. EUR a bude využit v následujícím pořadí: Na investice do rozvoje společnosti by mělo směřovat až 19,88 mil. EUR (např. na nové lisy spolu s robotizací a automatizací, podrobný přehled v prospektu), na snížení dluhu 10,12 mil. EUR a zbylých 5 mil. EUR bude prodej stávajících akcionářů. Společnost v rámci rozvojových plánů také plánuje rozšíření závodu na přilehlé pozemky.

Pohled analytika

„Gevorykan je úspěšná rodinná společnost zabývající se práškovou metalurgií. Společnost intenzivně investuje do svého rozvoje a nové produkty vyvíjí ve spolupráci se zákazníky. Již dnes má podepsané dlouhodobé zakázky na téměř 70 % tržeb za rok 2026, a tak její růstový plán považuji za realistický. Společnost je ve středu pásma oceněna při 11,8násobku EV/EBITDA 2022, což s ohledem na plánovaný růst považuji za atraktivní ocenění,“ říká Jan Tománek, analytik Fio banky.

„Předností společnosti je její velmi silná firemní kultura – zakladatel společnosti, Artur Gevorkyan, staví na odkazu Tomáše Bati a řídí společnost tak, aby omezil rizika, které by společnost mohly ohrozit. To se projevuje na široké diverzifikaci tržeb z hlediska zemí, technologií i odvětví nebo na zajištění materiálových zásob dvěma náhradními dodavateli,“ dodává Tománek.

Pro zájemce o úpis akcií Gevorkyan

Pokyny pro úpis akcií lze zadávat elektronicky prostřednictvím platformy e-Broker, osobně na kterékoliv pobočce Fio banky či telefonicky prostřednictvím Dealingu na telefonu 224 346 493 v době 9:00 - 17:30.

Zájemci o úpis prostřednictvím telefonu potřebují mít aktuální telefonické heslo a vyplněný investiční dotazník.

Fio banka pokyny k úpisu přijímá do 14. 6 2022.

Kniha objednávek by měla být zveřejněna 8. 6. 2022 v 10:00 na stránkách pražské burzy.

Předpokládaný termín přijetí k obchodování je 1. 7. 2022.

Trh START

Trh START je nový segment Burzy cenných papírů Praha, který se zaměřuje na malé a střední podniky a k jehož spuštění došlo v květnu 2018. Primární úpisy probíhají několikrát ročně a s akciemi se obchoduje v každodenních aukcích po lotech. Podrobné informace o fungování trhu START naleznete v našem průvodci.

Zatím na něj vstoupily společnosti  AtomTrace, eManFillamentum, Fixed.Zone, Karo Invest, Pilulka, Prabos plusPrimoco a UDI Group . S akciemi společností eMan, Fixed.Zone Pilulka, Prabos a Karo se začalo bez omezení celodenně obchodovat také na trhu burzy RM-SYSTÉM. Zařazení akcií na RM-SYSTÉM se plánuje také u společnosti Gevorkyan.

V úterý by měl také začít úpis akcií výrobce klik M&T 1997, o kterém jsme naposledy informovali zde. Podrobné informace o společnosti M&T 1997 a úpisu přineseme.

Další zdroje informací

Další informace naleznete v českém nebo slovenském prospektu emise, prezentaci pro investory, nebo obecně na stránkách Gevorkyanu pro investory a představení společnosti na stránkách BCPP.

Zdroj: Gevorkyan, BH Securities, Versute Investments

Jan Tománek, Fio banka, a.s.


e-Broker

Přihlásit se | Založit demo

Internetbanking

Přihlásit se | Založit demo

Smartbanking

Stáhnout | Jak aktivovat

Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Facebook Twitter YouTube
Twitter LinkedIn

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR24,5560825,91892
USD23,0211824,29883
GBP28,5108430,09316
CHF25,2770826,67992
PLN5,695406,01150

Kompletní informace zde