Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Úvod > Zpravodajství > Hardwario se chystá na pražskou burzu: Představení a informace o IPO

Hardwario se chystá na pražskou burzu: Představení a informace o IPO

6.10.2022 23:02, BAAHARDW

Představení české vývojářské společnosti Hardwario, která aktuálně vstupuje na trh START Burzy cenných papírů Praha.

Hardwario

 

Hardwario je česká společnost, která se zabývá vývojem zařízení připojených k internetu věcí (IoT, Internet of Things) a poskytováním spojených služeb. Zaměřuje se na uplatnění ve výrobě, energetice, správě nemovitostí, maloobchodu a životním prostředí.

Podnikání společnosti

Zařízení společnosti Hardwario prostřednictvím připojitelných senzorů mohou snímat různé druhy dat a zasílat je prostřednictvím nízkoenergetických sítí s velkým dosahem (LPWAN, low-power wide-area network). Společnost je prodává prostřednictvím sítě partnerů, kteří se zaměřují na konkrétní aplikace IoT řešení koncovým zákazníkům. Mezi partnery patří např. eMan, Adastra, Statotest, Iotor, Škoda Auto.

Hlavním produktem společnosti je jednodeskový počítač s nízkou spotřebou Chester IoT Gateway, ke kterému nabízí další příslušenství (doplňkové moduly, senzory, antény a baterie). Hardwario poskytuje také jejich připojení k sítím operátorů a související cloudové služby pro správu zařízení a vizualizaci. Hardwario má také stavebnici Tower IoT Kit pro prototypování a vzdělávání, kterou prodává přes svůj e-shop. Dalším produktem je Ember IoT Hotspot pro instalaci lokálních IoT sítí.

Zařízení Chester (vlevo dole) a příklady uplatnění v praxi - měření stromů (partner Vodafone), maloobchod (Adastra), statika (Statotest), zdroj: Hardwario

Zařízení Chester (vlevo dole) a příklady uplatnění v praxi - měření stromů (partner Vodafone), maloobchod (Adastra), statika (Statotest), zdroj: Hardwario

Hospodaření společnosti a výhled do dalších let

Tržby společnosti v posledních letech stagnují s ohledem na změnu obchodního modelu. Dříve se společnost chtěla zabývat zakázkovým vývojem IoT zařízení a prodejem IoT stavebnic pro výuku. Od roku 2020 však došlo k radikálnímu omezení zakázkového vývoje a společnost se nyní zaměřuje na vlastní produkty.

Podíl obchodních modelů na tržbách společnosti, zdroj: Hardwario

Podíl obchodních modelů na obratu společnosti, zdroj: Hardwario

V roce 2021 společnost dosáhla tržeb 17,624 mil. Kč, hrubého provozního zisku EBITDA 6,495 mil. Kč a čistého zisku 3,01 mil. Kč. Výsledky jsou nekonsolidované a ovlivněny transakcemi se spřízněnými osobami, vizte sekci níže.

Společnost také čerpá veřejnou podporu, v roce 2021 jí bylo vyplaceno přes 3 mil. Kč. Dotace se projevují v položce ostatní provozní výnosy, vysvětlil finanční ředitel v rozhovoru pro BCPP. V roce 2022 tato položka činí v plánu společnosti 5 mil. Kč, v roce 2023 potom 2,5 mil. Kč.

V dalších letech společnost očekává výrazný růst, když v roce 2026 plánuje tržby 228,807 mil. Kč, EBITDA 55,339 mil. Kč a čistý zisk 33,437 mil. Kč. Společností zveřejněné prognózy neuvažují prostředky plynoucí z IPO.

Historické individuální, nekonsolidované výsledky a jejich projekce do budoucna

Historické individuální, nekonsolidované výsledky a jejich projekce do budoucna

Obchodní plán počítá s nárůstem počtu obchodních partnerů ze současných 18 na 44 v roce 2025. Společnost se zaměřuje na partnery s potenciálem v tříletém horizontu přesáhnout obrat 100 tis. EUR.

Společnost v roce 2019 vydala drobným investorům konvertibilní dluhopisy (investiční certifikáty) v objemu 8 mil. Kč. Počátkem druhé poloviny roku 2022 byly včetně úroků splaceny nebo konvertovány do akcií, přičemž bylo upsáno 1,479 mil. akcií.

Organizační struktura

Předsedou správní rady je Alan Fabik (výkonný ředitel), členy Pavel Hübner (technický ředitel) a Lukáš Fabik (marketingový ředitel). Do vrcholového managementu patří také Michal Bureš (obchodní ředitel) a Tomáš Morava (finanční ředitel), který je spolu s Alanem Fabikem zároveň jednatelem společnosti Liftia, která je jedním z analytických poradců společnosti Hardwario. Společnost má 7 zaměstnanců.

Společnost Hardwario a.s., která vstupuje na burzu, má čtyři dceřiné společnosti, které slouží jako obchodní zastoupení na různých trzích. Společnost nezpracovává konsolidovanou účetní závěrku.

Hardwario a dceřiné společnosti, zdroj: Hardwario

Hardwario a dceřiné společnosti, zdroj: Hardwario

Polská dceřiná společnost Hardwario sp. z o.o. byla založena v prosinci 2021 a zatím nezpracovala účetní závěrku. Zbývajících 50 % drží Alan Fabik, který svůj podíl po dokončení dotačního programu v souladu s jeho podmínkami bezplatně převede na mateřskou společnost.

Americká dceřiná společnost Hardwario LLC byla založena v lednu 2022 a zatím nezpracovala účetní závěrku.

Britská dceřiná společnost Hardwario LTd za poslední uzavřený fiskální rok (11/2020-10/2021) dosáhla obratu 1,76 tis. GBP a ztráty 15,419 tis. GBP. Společnost v roce 2020 připravovala projekty pro partnery zahrnující Vodafone UK a IoT.NXT s očekávanou hodnotou 1,578 mil. GBP. Kvůli pandemii však byly odloženy, což způsobilo její ztrátu, a společnost očekává jejich dokončení v roce 2023.

Společnost ADASTRA Lab s.r.o je joint-venture společnost založená spolu s řídícím partnerem Adastra Group SE s cílem zastřešovat dodávky hardware do maloobchodu. Společnost od vzniku v říjnu 2020 do konce roku 2021 dosáhla tržeb 3,544 mil. Kč a čisté ztráty 138 tis. Kč.

Transakce se spřízněnými osobami

Společnost vykazuje řadu transakcí se spřízněnými stranami. Dodávky pro spřízněné osoby v roce 2021 činily přibližně 54 % obratu, uvádí společnost v prospektu. K veškerým plněním přistupuje na bázi tzv. „tržního odstupu“, uvádí Hardwario.

V roce 2021 mateřská společnost britské dceři dodala zboží a služby za 195,139 tis. GBP (v přepočtu dnešním kurzem 5,4 mil. Kč), skupině Adastra zařízení za 1,8 mil. Kč.

Společnosti eMan, která se v únoru 2022 stala jejím akcionářem, v roce 2021 poskytla konzultační služby v oblasti IoT ve výši 3,25 mil. Kč a zároveň si od ní pořídila EIS systém Redmine pro řízení projektů a zakázek za 2,3 mil. Kč a implementační práce za 3,5 mil. Kč.

V roce 2022 do data vydání prospektu činily dodávky pro spřízněné osoby přibližně 35 %. Společnost také poskytla některým svým dceřiným společnostem zápůjčky.

Dividendová politika

Společnost nemá stanovenou dividendovou politiku.

Struktura akcionářů

Mezi akcionáře společnosti patří její vedení, veřejně obchodovaná společnost eMan a další drobní investoři, částečně bývalí držitelé konvertibilních dluhopisů. Noví akcionáři z IPO by po transakci drželi až 20 % akcií.

 Podíl současných akcionářů před a po IPO za předpokladu, že všechny nabízené akcie upíší noví investoři, zdroj: Hardwario

Podíl současných akcionářů před a po IPO za předpokladu, že všechny nabízené akcie upíší noví investoři, zdroj: Hardwario

Parametry úpisu

Společnost měla před úpisem emitováno 11 479 000 akcií. V rámci úpisu plánuje emitovat až 2 870 000 nových akcií.

Velikost obchodované jednotky, tzv. lotu, byla určena na 1 000 kusů. Rozmezí na 17 až 25 Kč. Objem minimální investice v rámci IPO tak činí 17 až 25 tis. Kč.

Emisi byl přidělen ISIN „CZ0005138529“ a v systému e-Broker ji po úpisu naleznete pod tickerem BAAHARDW.

Zájem koupit až 30 % upisovaných akcií vyjádřil fond Národní rozvojové banky (dříve ČMZRB – Českomoravská záruční a rozvojové banka).

Využití prostředků z IPO

Společnost očekává, že čistý výnos z nabídky by mohl dosáhnout až 68,75 mil. Kč. Prostředky chce společnost ze 40 % použít na posílení obchodu a marketingu, ze 40 % na posílení skladu a za 20 % na vývoj produktů a posílení podpory.

Pohled analytika

„Hardwario působí v atraktivní oblasti internetu věcí, společnost však zatím nepovažuji za dostatečně vyspělou pro vstup na burzu s ohledem na nekonsolidované účetní výkazy, významný vliv transakcí se spřízněnými osobami a dotací, předchozí nenaplněné růstové plány a nízkou velikost. Také navrhovanou valuaci společnosti považuji za příliš vysokou,“ uvádí analytik Fio banky Jan Tománek.

„Společnost své účetnictví nekonsoliduje, a tak z výkazů není zřejmé, zda prodeje dceřiným společnostem, vykázané v tržbách mateřské společnosti, byly zároveň dcerami realizované u koncových zákazníků. Společnost si také v posledních letech prošla proměnou obchodního modelu a nenaplnila své plány z doby vydání dluhopisů v roce 2019, kdy očekávala, že v roce 2022 dosáhne tržeb 147,711 mil. Kč, ovšem dosáhla pouze 17,624 mil. Kč. Navrhovanou valuaci z pohledu EV/EBITDA roku 2021 i na spodku upisovacího pásma přesahující 31násobek a roku 2022 dosahující téměř 41násobek (a to včetně významného pozitivního vlivu dotací) tak považuji za velmi odvážnou a IPO za rizikové,“ rozvádí Tománek.

„Investoři do konvertibilních dluhopisů je v létě konvertovali do akcií za emisní kurz 10,5 Kč. Nyní chce Hardwario upisovat akcie v rozmezí 17 až 25 Kč, což by podle mě mohlo vést externí investory, kteří je nabyli za 10,5 Kč, k realizaci zisku s ohledem na vysokou valuaci společnosti i současnou volatilitu na trzích,“ dodává Tománek.

Pro zájemce o úpis akcií Hardwario

Pokyny pro úpis akcií lze zadávat elektronicky prostřednictvím platformy e-Broker, osobně na kterékoliv pobočce Fio banky či telefonicky prostřednictvím Dealingu na telefonu 224 346 493 v době 9:00 - 17:30.

Zájemci o úpis prostřednictvím telefonu potřebují mít aktuální telefonické heslo a vyplněný investiční dotazník.

Fio banka pokyny k úpisu přijímá do 17. 10. 2022.

Kniha objednávek by měla být zveřejněna druhý týden úpisu na webových stránkách pražské burzy.

Trh START

Trh START je nový segment Burzy cenných papírů Praha, který se zaměřuje na malé a střední podniky a k jehož spuštění došlo v květnu 2018. Primární úpisy probíhají několikrát ročně a s akciemi se obchoduje v každodenních aukcích po lotech. Podrobné informace o fungování trhu START a upisování akcií naleznete v našem průvodci.

Zatím na něj vstoupily společnosti AtomTrace, Bezvavlasy, Coloseum Holding, eMan, Fillamentum, Fixed.Zone, Gevorkyan, KARO Invest, M&T 1997, Pilulka, Prabos plus, Primoco a UDI Group.

S akciemi společností Bezvavlasy, eMan, Fixed.Zone, Gevorkyan, KARO Leather, M&T 1997, Pilulka a Prabos se začalo bez omezení celodenně obchodovat také na trhu burzy RM-SYSTÉM.

Informace o společnosti Hardwario

Informace o společnosti Hardwario naleznete v prospektu emise, prezentaci pro investory, stránkách pro investory, analytické zprávě poradce, představení společnosti na stránkách pražské burzy, videorozhovoru s analytikem burzy nebo videopředstavení.

Zdroj: Hardwario, Helgi Library, Burza cenných papírů Praha, Fundlift, Veřejný rejstřík a Sbírka listin

 


Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení


e-Broker

Přihlásit se | Založit demo

Internetbanking

Přihlásit se | Založit demo

Smartbanking

Stáhnout | Jak aktivovat

Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Facebook Twitter YouTube
Twitter LinkedIn

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR24,0496425,38436
USD22,1591023,38890
GBP28,3031129,87389
CHF24,2495925,59541
PLN5,644715,95799

Kompletní informace zde