Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Úvod > O nás > FAQ

Často kladené otázky - FAQ

Zde jsme pro vás připravili odpovědi na nejčastěji kladené otázky. Sekce je rozdělena na odpovědi týkající se bankovních služeb a odpovědi týkající se investičních služeb.

Bankovní služby

Investiční služby


Platební karty Fio banky

1. Dostal/a jsem novou platební kartu. Jak mám postupovat, abych ji aktivoval?

  • Přihlaste se do aplikace Internetbanking Fio banky.
  • V menu zvolte sekci Platební karty a vyberte si položku Aktivace karty.

1) Uveďte poslední čtyřčíslí platební karty.
2) Zadejte si vlastní čtyřčíselný PIN. Respektujte prosím tyto instrukce:
* PIN nesmí být složený ze čtyř číslic jdoucích bezprostředně za sebou (např.: 1234, 6543, 0987).
* PIN nesmí být částí čísla karty.
* Nevolte číselné kombinace PIN, které mají zřetelnou vazbu na Vaši osobu (např. den a měsíc narození).
3) Následně po vyplnění údajů obdržíte na svůj mobilní telefon SMS s kódem pro autorizaci pokynu - zvolte prosím stejný postup potvrzení jako při autorizaci platebního příkazu.
4) Po zadání autorizačního kódu a potvrzení pokynu je Váš vlastní PIN nastaven v bankovním systému. Karta je aktivní a již můžete provádět internetové transakce.
5) Pro bezproblémové zaznamenání nového PIN do čipu na platební kartě doporučujeme provést výběr či dotaz na zůstatek Vašeho bankovního účtu na kterémkoliv bankomatu v ČR - viz další otázka.

2. Jak mám uskutečnit první transakci po nastavení vlastního PIN v Internetbankingu?

Postup se liší u prvního použití v bankomatu a u obchodníka.

  • Bankomat (ATM) - uskutečněte transakci na kterémkoliv bankomatu v ČR. Tímto úkonem dojde k přenesení Vašeho nového PIN na Vaši platební kartu. Za transakci se považuje:

a) dotaz na zůstatek,
b) uskutečněný výběr,
c) pokus o výběr
, který je vyšší než Váš disponibilní zůstatek na účtu.

  • Platba u obchodníka (POS terminál). Jestliže budete provádět první transakci v POS terminálu, mohou nastat situace, kdy terminál nebude spojen s autorizačním centrem a budete nuceni zadat svůj nový PIN vícekrát, z toho důvodu doporučujeme provést první transakci v bankomatu. O tom, zda se autorizace transakce zrealizuje online přes autorizační systém, rozhoduje nastavení terminálu obchodníka.

a) POS terminál offline
Při platbě se zadáváním nového PIN POS terminál ověřuje zadaný PIN pouze proti platební kartě a nikoliv proti autorizačnímu centru, bohužel samotný čip stále zná starý PIN a platba kartou bude odmítnuta z důvodu chybně zadaného PIN. Pro úspěšné nahrání nového PIN na čip karty a realizaci samotné platby je nutné zadat 3x nový PIN, který bude vyhodnocen jako nesprávný. Teprve čtvrtým pokusem se autorizace platby přesměruje do autorizačního centra s požadavkem na ověření PIN online.
b) POS terminál online
Při platbě u obchodníka se vždy v autorizačním centru ověřuje i nastavený PIN na čipu karty. Při provádění autorizace se automaticky nastaví Vámi zvolený PIN na čip platební karty. Od této chvíle již nemohou nastat problémy s ověřováním PINu na offline POS terminálech.
c) Podpis
Pokud je transakce ověřována podpisem klienta, nový PIN nebude zaznamenán na platební kartu.

3. Může banka telefonicky nebo jiným způsobem ověřit či nadiktovat můj PIN?
Ne, banka nemá možnost ověření Vámi zvoleného PIN. Tento citlivý údaj není Fio bance znám.

4. Mohu si svůj PIN změnit telefonicky?
Nastavení vlastního PIN telefonicky z bezpečnostních důvodů nepodporujeme. PIN kód si můžete nastavit přes Internetbanking. Změnu PIN lze provést i ve vybraných bankomatech, které tuto službu umožňují.

5. Jak mohu požádat o novou platební kartu?
O platební kartu lze požádat prostřednictvím Fio Internetbankingu nebo osobně na kterékoliv pobočce Fio banky. V hlavní navigační liště naleznete záložku "Platební karty", kde zvolíte, zda chcete novou kartu pro majitele účtu nebo pro jinou osobu. Dále musíte potvrdit seznámení s příslušnými dokumenty a postupujete dle instrukcí.

6. Jaké jsou možnosti při vydání platební karty jiné osobě než majiteli účtu?

a) vydání nové karty s prvotní volbou PIN přes Internetbanking a následnou aktivací v bankomatu nebo při placení v obchodě - zde je nutné, aby měl přístup do aplikace Internetbanking přímo držitel karty (ve vlastním Internetbankingu vidí na účet, ke kterému je vydána platební karta pouze pokud je k tomu oprávněn majitelem účtu).

b) vydání nové karty se zasláním PIN poštou a následnou aktivací v bankomatu (s možností změnit defaultní PIN přes bankomat) - zde není přístup do aplikace Internetbanking nutný. Pokud však zvolíte první možnost, bohužel již není možné zpětně k dané kartě zaslat PIN.

7. Od kolika let mohu požádat o platební kartu?
Platební karty je možné vydávat osobám starším 18 let, pro osoby ve věku od 8 do 18 let mohou být vydány platební karty pouze na žádost zákonného zástupce.

8. Jsem oprávněnou osobou k účtu své manželky. Mohu požádat o vlastní platební kartu sám? Jak si ji následně mohu vyzvednout?
Ano, můžete zažádat sám v IB. Karta vám přijde poštou na uvedenou adresu.

9. Jak lze měnit limity karty, odkdy jsou poté aktivní?
Změnu limitů platební karty je možné provést zdarma a online v Internetbankingu (záložka Platební karty - Detail karty) nebo v mobilní aplikaci Smartbanking. Nové limity jsou aktivní okamžitě.

10. Je možné na platební kartě nastavit jiný limit pro výběr hotovosti z bankomatů a pro platby u obchodníka, případně pro internetové platby?
Platební karty mají stanovenou kombinaci denních a týdenních limitů. Limity jsou rozděleny zvlášť pro výběry z bankomatu (ATM) a platby u obchodníků (POS). V rámci limitu pro platby u obchodníků je možné nastavit podlimit pro MO/TO platby a internetové platby (NET).

Platební karta se zasílá bez přednastavených limitů. Aktivací karty se na platební kartu přednastaví denní limit 20 000,- Kč a týdenní limit 50 000,- Kč.
Každý nový klient může mít k dispozici maximální denní limit ve výši 50 000,- Kč a týdenní limit ve výši 150 000,- Kč pro výběry z bankomatu a platby u obchodníků. Tyto limity si držitel karty může zdarma libovolně měnit přes Internetbanking.

Pro placení kartou na internetu stačí znát číslo karty, trojmístný CVC kód uvedený na zadní straně karty a datum expirace karty. Pro větší bezpečnost proto doporučujeme mít nastaven limit pro internetové platby na nule. V případě, že budete chtít cokoliv platit na internetu, si jednoduše limit pro internetové platby ve svém Internetbankingu zvýšíte na požadovanou částku a po uskutečnění platby opět snížíte na nulu. Budete tak mít jistotu, že nikdo Vaše údaje nemůže zneužít.

V případě, že si klient přeje týdenní limit platební karty zvýšit nad povolené maximum, je potřeba mít účet zřízen nejméně 2 měsíce a musí na tento účet přicházet bezhotovostní platby v potřebné výši. Navýšení limitu platební karty schvaluje příslušné oddělení banky a příslušné rozhodnutí je plně v kompetenci Fio banky. O navýšení limitu platební karty je možné požádat výhradně osobně na kterékoliv pobočce Fio banky.

11. Ve kterých bankomatech mohu vybírat peníze zadarmo?
Zdarma je prvních deset výběrů měsíčně v bankomatech Fio banky, které jsou provozovány společností Pharro Praha CZ a.s. pod značkou Pharro. Fio banka z hlediska svojí obchodní politiky považuje tyto bankomaty za vlastní a označila je vlastním logem a barvami Fio banky, a.s. Aktuální přehled bankomatů Fio banky naleznete zde v sekci Kontakty -> záložka "Bankomaty".
Z ostatních bankomatů v ČR můžete s Fio kartou provádět výběry zdarma využitím volných výběrů zdarma, které se vám připisují na základě dále uvedených pravidel a jejichž aktuální stav máte k dispozici v Internetbankingu na detailu karty. Každá nová karta je vydávána se dvěma bonusovými výběry zdarma, přičemž pokud svoji platební kartu aktivně používáte k placení za zboží a služby v platebních terminálech či internetových platebních branách, získáte za každé celé 4.000 Kč kumulovaného součtu těchto transakcí jeden výběr z cizího bankomatu v ČR zdarma. V případě EUR karet je to jeden výběr zdarma za každých 160 EUR. Každý měsíc dochází k oddělenému vyhodnocení, tj. např. objem transakcí z měsíce července nelze již pro zisk výběru zdarma uplatnit v srpnu. Výběry zdarma jsou pak připisovány vždy na konci měsíce, do maximálního počtu pět, přičemž nasbírané výběry z bankomatů jsou platné neomezeně, dokud je nevyčerpáte.
Příklad: V červnu jste zaplatili kartou v různých obchodech dohromady za 17.000 Kč, získali jste tak nárok na 4 bezplatné výběry z cizích bankomatů. Pokud jste však doposud nevyužili 2 bezplatné bonusové výběry, které jste získali při vydání nové karty, budou vám na konci měsíce připsány nikoliv 4, ale 3 bezplatné výběry z cizích bankomatů tak, aby celkový počet nepřekročil 5.

12. Mohu využívat službu CashBack automaticky, nebo musím něco aktivovat? Kolik stojí?
Služba je dostupná u všech obchodníků, kteří tuto služby nabízejí, zcela automaticky a lze ji využívat bez jakýchkoliv dodatečných poplatků. Službu CashBack můžete využít v případě, že budete chtít kartou na pokladně daného obchodu uhradit zboží či služby alespoň ve výši 300 Kč. Poté můžete požádat o CashBack a získat tak ihned hotovost v maximální výši 1.500 Kč.

13. Kde najdu podmínky pojištění k platebních kartám?
Dokumenty jsou k dispozici na webu v sekci "Dokumenty, ceníky."

14. Jak si mohu sjednat pojištění k platební kartě?
Kterékoliv nabízené pojištění si můžete sjednat jednoduše online ve svém internetovém bankovnictví v Detailu karty nebo pod volbou +Nový produkt/Změna pojištění karty. O pojištění můžete také zažádat osobně na všech našich pobočkách.

15. Jak probíhá předání platební karty?
Platební karty jsou zasílány výhradně poštou na adresu žadatele o platební kartu.

16. Co dělat v případě ztráty či krádeže platební karty?
Abyste zabránili zneužití Vaší platební karty, je nezbytné v co nejkratší době provést tzv. blokaci platební karty. K tomuto účelu je zřízena telefonní linka: +420 224 346 777 dostupná v režimu 24/7.
Blokace platební karty je nevratný proces a je zdarma. O novou platební kartu můžete následně požádat na kterékoliv pobočce Fio banky, automatické znovuvydání karty se v takových případech neprovádí.

17. Zadal/a jsem několikrát chybně PIN platební karty. Jak dlouho bude platební karta zablokovaná?
V případě, že dojde k blokaci platební karty z důvodu chybně zadávaného PIN, bude tato karta blokována do následujícího dne, kdy ji bude možné opět používat.

18. Zapomněl/a jsem PIN k platební kartě. Jak mám postupovat, abych mohl svoji kartu opět používat?
Nový PIN k platební kartě si můžete zvolit v Internetbankingu v sekci Platební karty - Detail karty. Každou změnu PINu je následně nutné dokončit transakcí v tuzemském bankomatu, tzn. výběrem peněz nebo dotazem na zůstatek.
Změna PIN kódu je platná okamžitě. Na tyto změny PIN se vztahuje poplatek „Změna PIN elektronicky" dle aktuálního ceníku Fio banky.

V případě, že klient nemá přístup do internetbankingu, zároveň nikdy neměnil PIN v bankomatu, je možné znovuvydání původního PINu v papírově podobě za poplatek dle aktuálně platného ceníku (položka "Příplatek za vydání PIN korespondenčně"). V případě, že byl PIN změněn přes internetbanking nebo v bankomatu, není možné znovuvydat změněný PIN.

19. Provedl jsem v rámci jednoho dne pokus o další plabu v bezkontatním režimu, ale u obchodníka došlo k jejímu zamítnutí s chybou hláškou "Překročen limit", přičemž zůstatek na účtu je dostatečný. Jak mám postupovat?

V případe dosažení limitu pro bezpinové online transakce v bezkontaktním režimu, který z bezpečnostních důvodů nezveřejňujeme, může nastat situace, kdy platební terminál transakci s výše uvedeným důvodem zamítne. V takovém případe je potřeba transakci provést v kontaktním režimu, tj. klasickým způsobem vložením karty do terminálu a zadáním PIN.

20. V zahraničí mi při výběru z bankomatu (při platbě u obchodníka, případně internetové platbě) byla nabídnuta služba Dynamic Currency Conversion. Co tato služba nabízí?

Při použití platební karty v zahraničí může při výběru/platbě platební kartou docházet k zvláštnímu režimu přepočtu kurzu tzv. Dynamic Currency Conversion, nebo-li „dynamický přepočet měny".
Pokud bankomat/obchodník nabídne držiteli službu Dynamic Currency Conversion, tj. přepočítání částky transakce na hodnotu v domácí měně držitele a držitel s ní souhlasí, je tato částka a měna konečná a rozhodná pro další zpracování transakce a stává se měnou transakce. Částka mezinárodní transakce bude zaúčtována na vrub účtu majitele v částce v CZK, kterou držitel potvrdil na prodejním dokladu. Držitel svým podpisem nebo zadáním PIN zároveň stvrzuje, že byl seznámen a souhlasí s použitým kurzem, případnými poplatky a konečnou částkou v domluvené měně nezávisle na domácí měně obchodníka.

21. Při platbě kartou v zahraničí mi byla suma platby ze strany obchodníka navýšena. Je to v pořádku?

Upozornění pro držitele karet Visa/MasterCard: Při použití platební karty v zahraničí Vám v některých případech může obchodník při platbě kartou Visa/MasterCard naúčtovat k částce nákupu přirážku za použití platební karty.
Přirážka je rozhodnutím konkrétního obchodníka a nesmí přesahovat výši nákladů obchodníka na akceptaci karet. Obchodník má povinnost na toto navýšení předem upozornit např. informačním nápisem umístěným vedle pokladny.

22. Mohu si na kartě změnit limitní částku 500 Kč pro bezkontaktní platby autorizované bez PINu?

Tento limit není možné změnit, jelikož je pevně stanoven na úrovni ČR.

23. Zaplatil/a jsem v obchodě platební kartou. Když se poté podívám do Internetbankingu, nemám tuto karetní transakci odečtenou z mého zůstatku. Jak to? Kdy k tomu dojde?

Uvedena situace je zcela normální a odpovídá zavedeným pravidlům karetních asociací. Doba, ve které dojde k vypořádání celé transakce, obvykle nepřesahuje 3 dny od schválení transakce na platebním terminálu. Může se však stát, že celý proces potrvá i déle něž týden. Podrobné vysvětlení problematiky účtování transakcí platební kartou naleznete zde.

24. Co je 3D Secure?

Služba 3D Secure zvyšuje bezpečnost při placení kartou na internetu. Po zadání platby kartou v e-shopu, který 3D Secure podporuje, přijde ověřovací SMS zpráva s autorizačním kódem, který vyplníte do připraveného pole při ověřování platby.

25. Jak si aktivuji službu 3D Secure ke svojí platební kartě?

V Internetbankingu v záložce Platební karty v detailu konkrétní karty. Klikněte na Aktivovat, zvolte, jestli chcete nechat své stávající telefonní číslo, nebo zadejte nové a celý proces autorizujte.

26. Kolik služba 3D Secure stojí?

Služba 3D Secure i autorizační SMS zprávy jsou zdarma.

27. Mohu si změnit číslo?

Ano, změnu telefonního čísla provedete opět v detailu platební karty v Internetbankingu.

28. Mohu 3D Secure zrušit?

Ano, zrušení služby 3D Secure provedete opět v Internetbankingu.

29. Musím si 3D Secure aktivovat?

Aktivace 3D Secure je dobrovolná. V případě, že u karty nebude služba aktivovaná, nebude možné s ní na internetu platit.

30. Jak probíhá placení se službou 3D Secure?

Na platební bráně zadejte požadované údaje platební karty (číslo karty, platnost a bezpečnostní kód CVV2/CVC2) a platbu potvrďte. Na telefonní číslo, které máte u karty v Internetbankingu nastavené, přijde během pár okamžiků SMS zpráva s jednorázovým kódem, který vyplníte do připraveného pole.

31. Bude po mně vždy při platbě kartou na internetu vyžadován jednorázový kód?

Aby byla transakce zabezpečena pomocí 3D Secure, musí tuto službu podporovat nejen karta, ale i samotný obchodník (e-shop). Zabezpečení obchodníci se k tomu na svých stránkách zpravidla hlásí zobrazením loga MasterCard SecureCode či Verified by Visa.

Zároveň však mohou nastat situace, zejména při placení menších částek do 500 Kč, že vaše transakce proběhne bez prověření přes 3D Secure. Pokud e-shop službu 3D Secure nepodporuje, proběhne transakce bez zadání potvrzovacího kódu.

 

Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Fio banka na Twitteru Fio banka na Facebooku Fio banka na Google+ Fio banka na Youtube

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR25,1302226,33978
USD21,3814422,41056
GBP28,1651829,52082
CHF21,8267222,87728
PLN5,937606,22340

Další měny


Tyto stránky používají cookies. Setrváním na těchto stránkách souhlasíte s jejich používáním. Další informace X