Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Úvod > O nás > Časté dotazy

Často kladené otázky - FAQ

Zde jsme pro vás připravili odpovědi na nejčastěji kladené otázky. Sekce je rozdělena na odpovědi týkající se bankovních služeb a odpovědi týkající se investičních služeb.

Bankovní služby

Investiční služby


Úvěry

1. Chtěl bych si vzít hypotéku a zajímalo by mne, jak její vyřizování probíhá?

V rámci první schůzky v bance Vám klientský pracovník vyhotoví základní propočet hypotečního úvěru, ve kterém zohlední Vaše příjmy, výdaje a možné zajištění a současně také prověří, zda navrhovaný hypoteční úvěr odpovídá podmínkám, které banka nabízí. Pokud z výše uvedeného předběžného posouzení vyplývá, že hypotéku je možné poskytnout, obdržíte od poradce seznam podkladů potřebných k vyřízení hypotéky (doklady totožnosti, dokumenty k příjmům, k předmětu a zajištění úvěru). Na další schůzce předáte výše uvedenou dokumentaci bance a na centrále naši pracovníci posoudí, zda je poskytnutí úvěru reálné a banka vydá žádost o ocenění (to může zpracovat interní odhadce, ale za určitých podmínek můžeme odhad nemovitosti vytvořit sami a můžete tak ušetřit za posudek externího odhadce. Jaké je tedy potřeba splnit podmínky?). Po vyhotovení ocenění bude hypotéka zpracována a v případě kladného rozhodnutí banka stanoví podmínky a připraví k podpisu smluvní dokumentaci. Po splnění podmínek uvedených v úvěrové smlouvě je možné čerpání hypotéky.

2. Jaké podmínky musím splnit pro získání hypotečního úvěru?

Musíte prokázat dostatečné příjmy pro splácení požadovaného úvěru, nabídnout vhodné zajištění nemovitostí v dostatečné hodnotě a předložit příslušné podklady vyplývající z konkrétního účelu úvěru.

3. Kolik stojí vyřízení hypotéky?

Vyřízení i poskytnutí hypotečního úvěru je ve Fio bance zdarma.

4. Jaká je minimální výše hypotečního úvěru?

Minimální výše hypotečního úvěru je 300 000 Kč.

5. Jaká je doba splatnosti hypotečního úvěru?

Minimální doba splatnosti hypotečního úvěru je 5 let, maximální doba 30 let. Maximální doba splatnosti je rovněž limitována věkem 70 let ke dni úplného splacení.

6. Je mi 52 let. Mohu získat hypoteční úvěr?

Ano, ale musí zde být splněna podmínka věku do 70 let po celou dobu splatnosti hypotečního úvěru, ve Vašem případě by tedy splatnost hypotečního úvěru byla max. 18 let.

7. Nabízíte hypoteční úvěry i cizincům?

Ano, Fio banka nabízí své hypoteční úvěry i cizincům, podmínky pro cizince se však liší od podmínek pro občany ČR. Pro získání bližších informací prosím navštivte některou z našich poboček.

8. Může požádat o hypoteční úvěr pouze jeden z manželů?

V případě, že máte zúžené společné jmění manželů či zrušené bezpodílové vlastnictví, může o hypoteční úvěr požádat pouze jeden z manželů. Tato skutečnost však musí být doložena „Dohodou o zúžení společného jmění manželů" nebo „Dohodou o zrušení bezpodílového vlastnictví". V opačném případě o hypoteční úvěr žádají manželé vždy společně.

9. Mohou se splácením hypotečního úvěru pomoci např. i rodiče?

Ano, v případě, že nebudete mít dostatečný příjem pro splácení, je možné, aby se na splátkách hypotečního úvěru podílely i jiné osoby např. rodiče, příbuzní, druh/družka atd. Umožňujeme sčítat příjmy až 4 osob.

10. Požadujete výhradně smlouvu na dobu neurčitou?

Ne, standardně akceptujeme pracovní smlouvu na dobu neurčitou, smlouvu na dobu určitou akceptujeme pouze za určitých podmínek.

11. Je možné získat úvěr bez dokládání příjmů?

Ano, Fio banka nabízí hypotéku bez doložení příjmů pro klienty, jejichž příjem ze závislé činnosti chodí minimálně 6 měsíců na účet do Fio banky a mzdu je možné identifikovat. Zároveň musí mít klient pracovní smlouvu na dobu neurčitou a nesmí být ve zkušební či výpovědní lhůtě.

12. Mohu doložit pro získání hypotečního úvěru v ČR příjmy ze zahraničí?

Ano, jste-li zaměstnán u mezinárodní instituce nebo za prací do zahraničí každodenně dojíždíte, je tento příjem standardně akceptován. U jiných příjmů je pak posouzení individuální. Potvrzení o příjmu ze zahraničí by mělo obsahovat všechny informace, jako potvrzení o příjmu pro příjmy v ČR. Dokumenty v cizím jazyce musí být úředně přeložené, včetně pracovní smlouvy.

13. Jsem podnikatel a rád bych získal hypoteční úvěr. Za jaké období musím doložit své příjmy?

Podnikatelé dokládají svůj příjem za poslední dvě zdaňovací období.

14. Mohu získat hypotéku, jsem-li v registru?

Tyto případy jsou řešeny individuálně přímo schvalovatelem úvěru, který si na základě údajů uvedených v bankovním registru může pro schválení úvěru vyžádat podrobnosti o záznamu v registru apod. Samozřejmě záleží na více faktorech, jako např. počtu opožděných splátek, jejich vyši, atd.

15. Je možné získat úvěr na družstevní byt, který se zatím nebude převádět do osobního vlastnictví?

Ano, je to možné za předpokladu, že úvěr zajistíte jinou vhodnou nemovitostí v osobním vlastnictví. Po převodu bytu do osobního vlastnictví můžete zažádat o změnu zajištění v úvěru.

16. Je možné získat hypotéku na stavbu rekreačního objektu? Čím budeme ručit?

Ano, max. do 85 % zástavní hodnoty nemovitosti, se zajištěním jakoukoli vhodnou nemovitostí či přímo objektem úvěru s postupným čerpáním.

17. Můžu si na hypotéku koupit i něco jiného než dům nebo byt?

Ano. Z hypotečního úvěru je možné koupit i jinou nemovitost např. chatu, chalupu, pozemek. Nabízíme totožné podmínky jako v případě koupě bytu nebo domu.

18. Je možné zažádat o hypotéku na koupi bytu včetně jeho rekonstrukce?

Ano, je to možné. Při koupi však již musíte mít k dispozici minimálně položkový rozpočet a harmonogram stavebních nákladů rekonstrukce (případně smlouvu s dodavatelem včetně položkového rozpočtu), v případě potřeby i stavební povolení nebo ohlášení, a odhad ceny obvyklé musí obsahovat jak cenou současnou, tak budoucí po rekonstrukci. Pokud v okamžiku koupě tyto informace ještě nemáte k dispozici, lze situaci řešit dvěma hypotékami s jednou zástavou - předmětným bytem.

19. Co to vlastně znamená refinancování hypotéky?

Jedná se o převedení Vaší současné hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření do jiné banky, uzavřením nového úvěru s výhodnějšími podmínkami (např. nižší úroková sazba, vyhovující délka splácení, výhodnější parametry úvěru, změna zajištění, vyvázání spoludlužníků).

20. Zajímalo by mě, jak v praxi probíhá refinancování hypotéky. Za rok mi končí fixace úrokové sazby - kdy je nejvhodnější doba začít porovnávat nabídky ostatních bank? Jak probíhá samotné refinancování, co potřebuji za dokumenty, kolik celý proces zabere času a jak moc je finančně nákladný?

Doporučujeme Vám začít se zajímat o nabídky jiných bank cca 2 - 3 měsíce před koncem fixace. Vaše současná banka Vám zašle novou nabídku úrokových sazeb pro jednotlivé fixace. Co se týče poplatků za posouzení a převedení stávající hypotéky do jiné banky, zde se poplatky opět liší banka od banky. U některých bank - např. Fio banka - nehradíte žádný poplatek za posouzení hypotečního úvěru a zpravidla nepotřebujete ani nový odhad ceny obvyklé nemovitosti. Toto se opět liší v každé bance. Standardními dokumenty jsou ty, které se týkají úvěru (úvěrová smlouva, vyčíslení zůstatku, příp. výpis z úvěrového účtu), dále ocenění a nabývací titul k zástavní nemovitosti a dokumenty k příjmům.

21. Lze refinancovat i hypotéku mimo tzv. období končící fixace úrokové sazby?

Ano, lze. Většinou však banky požadují za takto předčasně splácený úvěr sankční poplatky, které mohou dosahovat řádů tisíců korun. Každému zájemci, který by měl zájem refinancovat svůj původní úvěr takzvaně mimo fixaci, bychom však doporučili nejprve se spojit se svou bankou, která mu vypočte, jaké budou jeho skutečné náklady.

22. Je možné refinancovat americkou hypotéku účelovým úvěrem?

Není, americkou hypotéku je možné refinancovat zase pouze neúčelovým hypotečním úvěrem.

23. Rádi bychom refinancovali úvěr poskytnutý jinou bankou a zároveň úvěr ze stavebního spoření. Je to možné spojit dohromady?

Ano, pokud byly oba úvěry použity na investici do bydlení, lze je pomocí refinancování spojit do jednoho. Pokud refinancujete k Fio bance, odpadnou Vám nejen starosti se dvěma úvěry, ale také poplatky za vedení běžného a úvěrového účtu a navíc nový úvěr můžete přizpůsobit Vašim potřebám.

24. Před dvěma lety jsme využili úvěru na refinancování hypotéky. Nyní chceme zrekonstruovat prostory na půdě na obytné prostory. Je možné tento úvěr refinancovat do Fio banky a navýšit o rekonstrukci?

Ano, účely hypotečního úvěru můžete kombinovat. Ke schválení hypotéky je nutno dodat podklady k oběma účelům, při čerpání by se pak příslušnými dokumenty dokládala účelovost použití prostředků.

25. Uvažujeme o prodeji bytu, na který máme hypotéku, a koupi nového. Musíme ho prodat v době, kdy končí fixace, abychom neplatili žádné sankce?

Jelikož se v případě prodeje jedná o vaše vlastní zdroje, můžete ve Fio bance úvěr doplatit bez jakýchkoli sankcí, a to kdykoliv i mimo fixaci.

26. Mám již u Fio banky úvěr na dům, který byl nižší než zástavní hodnota nemovitosti. Mohu nyní zažádat o nový úvěr nebo navýšení a ručit zbývající hodnotou?

Ano, je možné žádat o další úvěr se stejnou zástavní nemovitostí a to až do celkové výše 85 % hodnoty nemovitosti akceptované bankou.

27. Čím mohu hypoteční úvěr zajistit?

Hypoteční úvěr musí být ze zákona vždy zajištěn zástavním právem k nemovitosti, která není zatížena předchozím zástavním právem třetí osoby ani omezením převodu nemovitosti. Zastavovaná nemovitost se musí nacházet na území ČR a musí být zástavou vhodnou.

28. Musím použít k zástavě hypotečního úvěru stejnou nemovitost, kterou kupuji?

Nemusíte. Fio banka příjme do zástavy i jinou nemovitost, odlišnou od předmětu úvěru. Vlastníkem této nemovitosti můžou být rodiče či jiní příbuzní. Důležité je, aby všichni vlastníci se zřízením zástavního práva souhlasili.

29. Jakým způsobem se provádí odhad nemovitosti? Platí se rovnou odhadci nebo jako poplatek bance? Můžu mít vlastního odhadce?

Fio banka spolupracuje s řadou odhadců a klientům poskytuje jejich seznam.
V případě využití tohoto smluvního odhadce Fio banky banka po základním posouzení případu vypracuje žádost o provedení ocenění, ve které specifikuje své požadavky. Tu poté předáte odhadci s vyžadovanými podklady. Po vyhotovení odhadu vám předá odhadce dvě tištěná vyhotovení, z čehož jedno předáte bance a odhadce vám vystaví fakturu za ocenění. Využití jiného odhadce je možné po individuálním posouzení konkrétního případu.

30. Jaké jsou podmínky čerpání hypotéky?

Podmínky čerpání vždy závisí na posouzení celého případu, standardně se jedná o podání návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí a pojištění nemovitosti včetně vinkulace. Zbylé podmínky se odvíjejí od účelu úvěru a dalších parametrů.

31. Co se stane po uplynutí doby, na kterou byla stanovena úroková sazba?

Před ukončením platnosti úrokové sazby Vám bude nabídnuta nová výše fixní úrokové sazby se zvolenou dobou platnosti na další období. Výše úrokové sazby bude odpovídat výši úrokových sazeb platných v tomto období a Vy si dle svých potřeb zvolíte pro Vás tu nejvhodnější variantu. V případě změny typu či délky fixace oproti původní sazbě s Vámi bude podepsán dodatek ke smlouvě o hypotečním úvěru.

32. Je možné předčasně částečně / úplně splatit hypotéku?

Částečné i úplné splacení hypotečního úvěru možné je. Mimořádnou splátku můžete ve Fio bance po dočerpání úvěru vložit kdykoli, musíte ji však předem bance oznámit.

33. Chtěl bych provést mimořádnou splátku úvěru, co pro to mám udělat?

Podmínkou provedení mimořádné splátky je doručení žádosti o provedení mimořádné splátky minimálně 5 pracovních dní před požadovaným datem splátky. V žádosti postačí, kromě uvedení data splátky, uvést výši splátky a v případě částečné splátky informaci, zda chcete zachovat výši splátky nebo dobu splácení. Dále v žádosti uvedete, o jaký zdroj prostředků se jedná (například úspory, dědictví,...).

34. Chtěl bych splatit hypotéku dříve. Zaplatím něco navíc a bude automaticky vymazána zástava na nemovitosti?

Pokud budete chtít hypotéku nebo její část splatit dříve a použijete na to vlastní zdroje, nebudete ve Fio bance platit nic navíc. V ostatních případech se poplatek řídí aktuálním ceníkem. Zástava nebude automaticky vymazána, dostanete potvrzení o splacení a s katastrálním úřadem si na základě tohoto potvrzení podáte návrh na výmaz zástavního práva.

35. Je možné prodloužit si splatnost úvěru?

Ano, splatnost úvěru lze prodloužit dle paramterů Banky (s ohledem na celkovou splatnost, bonitu a pod.), jak k termínu změny úrokové sazby, tak i mimo tento termín. Provedení změny podléhá schválení příslušného pracovníka banky, případně poplatkům dle aktuálního ceníku.

36. Dostal jsem se do finanční krize. Je možné nějakým způsobem posunout splátky, pozastavit je či snížit na určité období?

Ideální je se co nejdříve obrátit na svého hypotečního specialistu a s ním tuto záležitost začít řešit. Po dohodě je možné odložit splátky nebo například požádat o prodloužení splatnosti.

37. Jakým způsobem získám potvrzení o zaplacených úrocích?

Potvrzení o zaplacených úrocích naleznete ve své aplikaci Internetbanking pod záložkou "Informace o účtu".

38. Mohu si odečíst zaplacené úroky od základu daně?

Ano. V souladu se zákonem o dani z příjmu je možné od základu daně odečíst částku, která se rovná úrokům z hypotečního úvěru zaplaceným ve zdaňovacím období.
Pro uplatnění odpočtu úroků je však nutné splnit podmínky zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., v platném znění (např. skutečnost, že hypoteční úvěr je použit na financování bytových potřeb a objekt slouží k trvalému bydlení klienta nebo nejbližších příbuzných).

39. Budeme podruhé refinancovat. Můžeme si odečíst úroky z daní?

Ano, i při opakovaném refinancování a při splnění ostatních zákonných podmínek je možné od základu daně z příjmů fyzických osob odečíst zaplacené úroky z úvěru sloužícího k bydlení.

40. Jak odpočet provést?
Na začátku roku Vám zdarma automaticky zašleme potvrzení o zaplacených úrocích z hypotečního úvěru za minulé zdaňovací období. Částku zaplacených úroků pak uvedete v daňovém přiznání. Vyplněné daňové přiznání s předloženým potvrzením o zaplacených úrocích a dalšími nutnými dokumenty podáte na příslušný finanční úřad.

V případě, že jste zde nenašli odpověď na Vaší otázku, neváhejte kontaktovat svou pobočku nebo některého z našich hypospecialistů. Případně nám můžete Váš dotaz zaslat prostřednictvím on-line formuláře.

e-Broker

Přihlásit se | Založit demo

Internetbanking

Přihlásit se | Založit demo

Smartbanking

Stáhnout | Jak aktivovat

Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Facebook Twitter YouTube
Twitter LinkedIn

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR24,0773725,41363
USD22,5463523,79765
GBP28,5512230,13578
CHF25,3072426,71176
PLN5,500025,80528

Kompletní informace zde