Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Trailing Limit

Pokyn typu Trailing Limit má stejné vlastnosti jako pokyn typu Trailing Stop. Jediný rozdíl je v tom, že pokyn typu Trailing Limit se po dosažení stop ceny vkládá do knihy objednávek jako limitní objednávka.

Kromě odchylky stop ceny se tak u pokynu Trailing Limit vyplňuje navíc "Odchylka limitní ceny". Tato odchylka funguje na stejném principu, jako odchylka stop ceny. Neustále usiluje o posun limitní ceny pokynu stejným směrem jako stop cena, a to o uvedenou odchylku, která se počítá tak jako stop cena od tzv. referenční ceny.

Kurz, který byl pro daný cenný papír stanoven jako zatím poslední se nazývá "Referenční cena". Referenční cena je zobrazována mezi nejlepší nabídkou a nejlepší poptávkou.


Jak pokyn funguje?

1. Pokyn je možné zadat jako nákupní nebo prodejní. Častěji se zadává prodejní pokyn, který po dosažení stop ceny prodává akcie, kdežto nákupní pokyn po dosažení stop ceny akcie nakupuje. Vždy se tak děje nad lokálním maximem v případě prodeje, respektive lokálním minimem v případě nákupu.

2. Jakmile je pokyn zvalidován, stanoví se tzv. „úvodní stop cena". Výpočet úvodní stop ceny se liší podle směru zadaného pokynu (nákupní či prodejní).

  • V případě prodejního pokynu se úvodní stop cena vypočítá tak, že se od aktuální referenční ceny (kurzu) v době zvalidování pokynu odečte hodnota uvedená v poli "Odchylka stop ceny".
  • V případě nákupního pokynu se úvodní stop cena vypočítá tak, že se k aktuální referenční ceně (kurzu) v době zvalidování pokynu přičte hodnota uvedená v poli "Odchylka stop ceny".

3. Společně s úvodní stop cenou se stanoví „úvodní limitní cena". Výpočet úvodní limitní ceny se liší opět dle směru zadaného pokynu.

  • V případě prodejního pokynu se úvodní limitní cena vypočítá tak, že se od aktuální referenční ceny (kurzu) v době zvalidování pokynu odečte hodnota uvedená v poli "Odchylka limitní ceny".
  • V případě nákupního pokynu se úvodní limitní cena vypočítá tak, že se k aktuální referenční ceně (kurzu) v době zvalidování pokynu přičte hodnota uvedená v poli "Odchylka limitní ceny".

4. Nyní pokyn začíná hlídat změny aktuální referenční ceny (kurzu), přičemž na základě zadaných parametrů mění hodnoty Stop ceny a Limitní ceny.

  • V případě prodejního pokynu se upraví stop cena a limitní cena tehdy, pokud je referenční cena (kurz) snížená o odchylku stop ceny a limitní ceny vyšší, než je aktuálně nastavená hodnota stop ceny a limitní ceny.
  • V případě nákupního pokynu se upraví stop cena a limitní cena tehdy, pokud je referenční cena (kurz) zvýšená o odchylku stop ceny a limitní ceny nižší, než je aktuálně nastavená hodnota stop ceny a limitní ceny.

Příklad použití pokynu Trailing Limit

Pokyn typu Trailing Limit využijete například tehdy, pokud chcete zadat prodejní Stoploss (automaticky prodat akcie, pokud kurz poklesne na předem určenou hodnotu - stop cenu), který automaticky zvyšuje stop cenu tak, aby byl v době platnosti tohoto pokynu rozdíl mezi nejvyšším dosaženým kurzem a aktuální stop cenou maximálně ve velikosti odchylky stop ceny. Pokud rozdíl mezi referenční cenou a stop cenou je nižší než definovaná odchylka stop ceny, stop cena zůstává zachována na své maximální dosažené hodnotě.

  • Prodávané množství: 5 000 kusů
  • Odchylka stop ceny: 8 Kč
  • Odchylka limitní ceny: 10 Kč

Nabídka a poptávka v době podání pokynu:

Zadaný pokyn Trailing Limit není na trhu vidět a pouze čeká, zda budou splněny podmínky pro jeho aktivaci. Prvotní Stop cena se vygeneruje na úrovni 855 Kč (863 - 8). Vygeneruje se prvotní Limitní cena na úrovni 853 Kč (863 - 10).

  Kurz (Kč) Kumulovaný počet kusů  
  869,30 45 000 Nabídka
  867,00 40 000
  866,80 35 000
  865,00 30 000
  864,00 10 000
  863,00   Poslední obchod
  862,00 5 000 Poptávka
  861,00 10 000
  860,00 20 000
  857,30 25 000
  855,00 30 000

Situace při růstu kurzu:

Referenční cena akcie vzrostla až k 879 Kč. Stop cena se vlivem růstu poptávky posunula a zafixovala na hodnotě 871 Kč. Aktuální Limitní cena je na hodnotě 869 Kč.

  Kurz (Kč) Kumulovaný počet kusů  
  882,00 45 000 Nabídka
  881,00 40 000
  880,80 15 000
  880,00 10 000
  879,00 5 000
  879,00   Poslední obchod
  878,00 5 000 Poptávka
  877,40 15 000
  876,30 20 000
  872,00 25 000
  871,00 35 000

aktivace prodejního pokynu Trailing Limit:

Při následném poklesu kurzu zůstává Stop cena zafixována na své nejvýše dosažené úrovni (871 Kč). Aktuálně jsou splněny podmínyk pro sepnutí pokynu (referenční cena se rovná Stop ceně) a na trh je okamžitě odesílán prodejní pokyn s limitní cenou 869 Kč. Ten se páruje s nejlepší poptávkou na trhu - obchod proběhne za 870,5 Kč.

  Kurz (Kč) Kumulovaný počet kusů  
  881,00 40 000 Nabídka
  880,00 30 000
  873,80 15 000
  873,00 10 000
  872,00 5 000
  871,00   Poslední obchod
  870,50 5 000 Poptávka
  870,40 10 000
  870,00 20 000
  869,00 30 000
  868,00 40 000

Způsob zadaní

U prodejního i nákupního pokynu Trailing Limit musí být odchylka limitní ceny vždy vyšší, než je odchylka stop ceny.

e-Broker

Přihlásit se | Založit demo

Internetbanking

Přihlásit se | Založit demo

Smartbanking

Stáhnout | Jak aktivovat

Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Facebook Twitter YouTube
Twitter LinkedIn

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR24,1941325,53687
USD22,5410023,79200
GBP28,6066830,19432
CHF25,2386426,63936
PLN5,634305,94700

Kompletní informace zde