Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Úvod > Akcie a obchodování > e-Broker > Průvodce e-Broker

Průvodce online aplikací e-Broker

Níže naleznete průvodce obvyklými úkony v aplikaci e-Broker. K dispozici jsou Vám rovněž manuály, které poskytují podrobný návod, jak provést přihlášení k aplikaci, používat volby v hlavní navigační liště, vyhledat titul podle zadaných kritérií či jak si například aplikaci uzpůsobit podle vlastní potřeby.

 • Pro bezpečné přihlášení do e-Brokeru zadejte napřímo adresu ebroker.fio.cz do adresního řádku prohlížeče.

Rychlý průvodce aplikací e-BrokerVyhledávání cenných papírů

Rychlé vyhledávání

Pro rychlé vyhledání a zobrazení cenného papíru slouží v aplikaci e-Broker rychlé volby "Najdi CP" a "Jdi na CP". Tyto volby naleznete v levé svislé liště, která je společná pro všechny stránky aplikace.

Najdi CP

Do pole "Najdi CP" je možné zadat název společnosti nebo jeho část. Po stisknutí tlačítka "Zobraz" se spustí vyhledávání.

Jdi na CP

Pokud znáte přímo symbol cenného papíru (tzv. ticker), napiště jej do pole "Jdi na CP". Po stisknutí tlačítka "Zobraz" se spustí vyhledávání.

Pokročilé vyhledávání

Aplikace umožňuje také vyhledat a zobrazit množinu cenných papírů odpovídající definovaným parametrům a zadaným kritériím. V případě, že vyhledáváte podle definovaných parametrů častěji, můžete si vyhledávací formulář uložit pod vlastním názvem - při dalším použití již nemusíte formulář znovu vyplňovat.

Pokročilé vyhledávání naleznete v horní navigační liště - záložka "Vyhledávání".

Vyhledávání probíhá podle technických kritérií (země, období, min. a max. kurz, změna kurzu za dané období, objem, aktivita) nebo fundamentálních kritérií (průmyslové odvětví, tržní kapitalizace, P/E, dividendový výnos a další). Výsledky je možné seřadit podle vybraných parametrů.

Použijeme-li například ukazatel P/E, poměr kurzu akcie a zisku na jednu akcii, průměrné hodnoty se liší napříč jednotlivými obory. Jde o základní kritérium pro posouzení relativní levnosti akcie (ačkoliv má tento ukazatel celou řadu omezení a jeho nízká hodnota má vždy určitý důvod). Průměrné P/E ratio akcií v indexu S&P 500 za posledních více než 50 let činí 17. Pro filtrování "levných" akcií je možné například zadat interval 10 až 15 u akcií s větší kapitalizací.

Poznámka:

Při vyhledávání prostřednictvím rychlé volby "Najdi CP" a "Jdi na CP", je důležité nastavení filtrů "Země" v horní části aplikace. V případě, že máte nastavený filtr na zemi "USA", zobrazí se ve výsledcích vyhledávání pouze cenné papíry, které jsou obchodovány na trzích v USA. Při nastavení filtru na zemi "Všechny", budou ve výsledcích zobrazeny cenné papíry, které jsou obchodovány na všech trzích, které Fio banka nabízí.

Záložka "Vyhledávání" je dostupná pouze v plné verzi aplikace. Plnou verzi aplikace můžete zvolit v "Globálním nastavení", které naleznete v pravém horním rohu aplikace e-Broker.

Nákup a prodej cenného papíru

V aplikaci e-Broker je možné podávat pokyny k nákupu nebo prodeji cenných papírů v reálném čase.

Pro podání pokynu k nákupu je potřeba u vybraného cenného papíru kliknout na symbol se zelenou šipkou, pro podání pokynu k prodeji je potřeba kliknout na symbol s červenou šipkou.

Následně se zobrazí okno pokynu, ve kterém vyplníte parametry pokynu. Zejména cenu, za kterou jste ochotni nakupovat nebo prodávat jeden kus vybraného cenného papíru, množství (počet nakupovaných/prodávaných kusů) a platnost pokynu. Poté je vygenerován pokyn, který je okamžitě odeslán na příslušný trh (burzu).

Inteligentní pokyny

Obchodní systém Fio banky umožňuje podávat inteligentní pokyny, které představují automatickou reakci nákupem nebo prodejem cenného papíru dle předem definované situace na trhu. Investor podle své investiční strategie sám určuje, co se má stát s jeho pozicemi. Cílem je zajistit co nejlepší cenu nakupovaných nebo prodávaných cenných papírů, zamezit nárůstu ztrát nad předem definovanou úroveň, popřípadě skrýt parametry pokynu tak, aby nedocházelo k ovlivňování ostatních účastníků trhu.

Jedním z nejpoužívanějších inteligentních pokynů je Stoploss. Nejčastěji je Stoploss používán jako ochrana před případnou ztrátou. To znamená, že předem definuje cenu, na které budou nakoupené cenné papíry automaticky prodány v případě, že kurz poklesne na tuto úroveň.

Pokyny a obchody

Kompletní přehled podaných pokynů naleznete v záložce „Pokyny". Jsou zde zobrazeny všechny pokyny, které jste podali za vybrané období, tedy i takové, které byly zrušeny nebo odmítnuty při validaci. V této záložce se provádí rovněž rušení dosud neuspokojených pokynů.

Přehled všech realizovaných obchodů za vybrané období naleznete v záložce „Obchody". Zde je možné získat informace o ceně obchodu, objemu transakce, poplatku za obchod, trhu, případně další informace včetně připsaných dividend z držených cenných papírů nebo jakoukoliv operaci či službu, která byla realizována na obchodním účtu.

Všechna data (zobrazované sloupce) je možné upravit dle Vašich konkrétních požadavků a přání, a to prostřednictvím sekce „Nastavení" v pravém horním rohu aplikace. Zobrazovaná data je možné exportovat do formátu CSV a následně je dále zpracovat v libovolném tabulkovém editoru.

Portfolio

Aplikace e-Broker umožňuje sledovat aktuální stav a průběžný vývoj Vašeho portfolia pomocí záložky „Portfolio".

V této záložce naleznete Vámi nakoupené cenné papíry s aktuálními kurzy, zpravodajství, graf vývoje portfolia i jednotlivých cenných papírů nebo přehled podaných a uskutečněných pokynů. Vývoj portfolia je možné sledovat za předem definované období.

Průběh vývoje portfolia i jednotlivých cenných papírů je možné srovnat s libovolným cenným papírem.

Do portfolia je možné fiktivně přidat i takové cenné papíry, které jste nakoupili prostřednictvím jiného obchodníka nebo u nichž jste se rozhodli, že byste je chtěli pouze sledovat. Fiktivní vklad a výběr cenných papírů do/z portfolia je možné provést pomocí symbolu modrého plus, respektive červeného mínus.

V záložce "Portfolio" naleznete rovněž sekci EasyClick, v níž můžete sledovat všechny cenné papíry obchodovatelné pokynem EasyClick české burzy RM-SYSTÉM. Součástí sekce jsou podrobné grafy, hloubka trhu a přehled všech realizovaných obchodů.

Cenné papíry

Informace o cenných papírech

Informace o cenných papírech získáte prostřednictvím záložky „Cenné papíry", která poskytuje detailní informace o vybraném cenném papíru, a to buďto v základním přehledu, nebo včetně technické a fundamentální analýzy, které jsou významnými nástroji pro investiční rozhodování.

V sekci „Základní přehled" naleznete nejvíce informací o vybraném cenném papíru - včetně informací o emitentovi, ekonomických ukazatelích, tržbách, popřípadě doporučeních makléřů.

Ekonomická data zobrazovaná v pravém sloupci jsou poskytována jednou z nejprestižnějších agentur na světě - Thomson Reuters. Základní popis emitenta daného cenného papíru stručně popisuje předmět činnosti společnosti. Tyto informace jsou přístupné v anglickém jazyce. Níže jsou k dispozici informace o datu zveřejnění hospodářských výsledků za poslední čtvrtletí a datu konce fiskálního roku. U vybraných cenných papírů je k dispozici blok ekonomických ukazatelů obsahujících údaje o výši základního jmění společnosti, počtu vydaných akcií, výši dosažené tržby a zisku k uvedenému období.

Uvedená doporučení makléřů jsou rovněž převzaty od agentury Thomson Reuters. Známkami 1 až 5 je hodnoceno zda cenný papír koupit, držet nebo prodat (1-rozhodně koupit, 2-koupit, 3-držet, 4-prodat, 5-rozhodně prodat). Kromě aktuálního doporučení jsou k dispozici informace staré týden, měsíc, dva měsíce a čtvrt roku. Ze všech hodnocení je na posledním řádku zobrazen průměr.

Technická analýza

Smyslem technické analýzy je predikovat na základě historických dat budoucí vývoj kurzu cenného papíru. Sekce „Technická analýza" poskytuje množství ukazatelů, pomocí nichž můžete zvolený cenný papír analyzovat. Jednotlivé funkce se vykreslují buď přímo do grafu cenného papíru, nebo pod hlavním grafem zcela samostatně s kurzem cenného papíru. Samozřejmostí je volba období, za které se uvedený indikátor vykresluje, nebo možnost srovnat vybraný cenný papír či index s jiným.

Fundamentální analýza

Fundamentální analýza je důležitou součástí investičního rozhodování a využívá se k posouzení finanční situace emitenta cenného papíru. V sekci „Fundamentální analýza" je k dispozici velké množství informací a finančních ukazatelů, které je možné uspořádat dle Vašich konkrétních požadavků. U vybrané společnosti se zobrazí předdefinovaná skupina informací, jako je označení cenného papíru, kurz, tržní kapitalizace, tržby a mnoho dalších. Vybranou společnost je možné porovnávat s jinou společností a zobrazit jejich ukazatele a finanční údaje v řádcích tak, aby srovnání bylo co nejpřehlednější.

Přehled vývoje burzovních trhů

e-Broker poskytuje také komplexní pohled na stav a vývoj světových kapitálových trhů a jejich indexů. V záložce „Přehledy" lze zobrazit portfolio více než 20 vybraných světových indexů plus přehled cenných papírů, jejichž kurz nejvíce vzrostl či poklesl, a přehled cenných papírů, jejichž objemy obchodů dosáhly nejvyšších hodnot. Tato sekce tak nabízí aktivním investorům co nejvíce potřebných informací pro jejich rozhodování, a to na jednom místě. Samozřejmostí je možnost rychlého podání pokynu s předvyplněnými údaji přímo z této záložky.

Portfolio vybraných indexů poskytuje informace o kurzu, jeho změně a tickeru, přičemž po kliknutí na název indexu nebo jeho tickeru se zobrazí detailní informace včetně grafu.

Nastavení

Individuální nastavení aplikace

Aplikace e-Broker umožňuje velmi jednoduchým způsobem nastavit pro každého uživatele vlastní pohled zobrazovaných údajů v jednotlivých záložkách dle individuálních požadavků. Standardní implicitní nastavení zobrazuje pouze základní, nejpotřebnější informace, ale každý uživatel má možnost uložit si pod různými profily a názvy několik vlastních pohledů nebo toto standardní nastavení změnit a vybrat si z početného množství různých informací takové, které budou zobrazovány. Tyto informace je možné seřadit opět dle požadavků klienta.

Všechna data (zobrazované sloupce) je možné upravit prostřednictvím sekce „Nastavení" v pravém horním rohu aplikace.

Globální nastavení

Z hlavního menu v hlavičce všech stránek aplikace e-Broker je přístupné "Globální nastavení", v kterém si nastavujete základní parametry:

ZMĚNA HESLA

Heslo doporučujeme změnit hned po prvním přihlášení a následně podle uvážení.

NASTAVENÍ ODHLÁŠENÍ

Čas, po jehož vypršení a nečinnosti si aplikace znovu vyžádá heslo. Doporučujeme nastavit co nejkratší dobu, tj. 10 minut.

POVOLIT NOVÉ VLASTNOSTI USA POKYNŮ

Budete mít přístup k rozšířeným parametrům USA pokynů, například směrování pokynu na vybraný ECN trh, speciální platnost nebo inteligentní pokyny poskytované jednotlivými ECN trhy. Tuto službu doporučujeme pouze klientům s hlubšími znalostmi obchodování v USA.

DEFAULT MĚNA PRO ZOBRAZOVÁNÍ

Můžete si vybrat z těchto měn: CZK, EUR, PLN, USD. Ve vybrané měně se Vám potom bude zobrazovat celá hodnota portfolia.

ZOBRAZOVAT ZPRÁVY/OČEKÁVÁNÍ

Nastavíte si, jak dlouhou historii zpráv/očekávání chcete mít zobrazenou v malém přehledu pokynů/obchodů na stránce portfolio.

POUŽÍT DNY Z GRAFU PRO LUPU

Můžete si zvětšit graf akcie a následně jeho velikost upravovat. Tato funkce funguje i u technické analýzy, což zpřehlední její využívání.

Nastavení podsekcí

Dále se dají nastavovat další parametry pouze v jednotlivých podsekcích. Jde o tyto podsekce:

 • Pokyny
 • Obchody
 • Peníze
 • Cenné papíry - Fundamentální analýza
 • Portfolio - Stav
 • Finanční reporty

Po otevření podsekce a kliknutí na "Nastavení" v hlavičce stránky můžete změnit standardní nastavení a pojmenovat ho podle uvážení. Tímto způsobem přizpůsobíte stránku svým potřebám. Po dalším přihlášení se už bude zobrazovat Vámi zvolené nastavení, které můžete kdykoliv znovu upravit. V případě, že se chcete vrátit k původnímu nastavení, zvolte pohled "Standard".

Ostatní

Hlásiče

V záložce „Hlásiče" se nastavuje zasílání informačních zpráv na e-mail nebo mobilní telefon. Tyto zprávy jsou generovány a rozesílány zcela automaticky bezprostředně poté, co nastanou podmínky, které si uživatel předem nadefinoval. Pro zajištění neprodleného odeslání SMS zpráv na čísla klientů u všech tří českých mobilních operátorů využívá Fio externí specializovanou společnost. Všichni klienti zaregistrovaní pro tuto službu tak dostávají SMS zprávu v rozmezí nejvýše několika málo vteřin od jejího vytvoření.

Podle typu zvoleného hlásiče každá zpráva obsahuje jednu z následujících informací:

 • Informace o dosažení zadané cenové úrovně u vybraného cenného papíru
 • Informace o uskutečnění obchodu v případě uspokojení či částečného uspokojení zvoleného pokynu

PODMÍNKY A POSTUP ZÍSKÁNÍ SLUŽBY

 • Cena služby je 2,40 Kč za každou odeslanou SMS, zprávy zasílané na emailovou adresu jsou zdarma.
 • Částka za odeslané SMS se automaticky strhává z obchodního účtu klienta najednou vždy ke konci kalendářního měsíce
 • Není třeba podepisovat žádnou novou smlouvu a stačí si u nás Hlásiče jen zaregistrovat
 • Služba Hlásiče je poskytována pouze klientům Fio banky, a.s. s platnou Komisionářskou smlouvou
 • Zasílání hlásičů je možné aktivovat pouze na telefonní čísla sítí českých mobilních operátorů

Registrace služby

V aplikaci e-Broker je přímo na hlavní vodorovné příkazové liště k dispozici odkaz "Hlásiče". Chce-li uživatel nastavit hlásič na uspokojení pokynu, vybere z rolovací nabídky jeho číslo a uvede tel.číslo či e-mailovou adresu, kam má být zpráva zaslána. Chce-li nastavit hlásič na dosažení cenové úrovně, zadá identifikaci zvoleného titulu a příslušnou cenovou úroveň.

Streamer

Streamer umožňuje získat přístup ke streamovaným kurzům cenných papírů v reálném čase. Nabízí ještě rychlejší reakci na situaci na trhu, a to i v případě, kdy je portfolio složeno z většího počtu titulů.

 • Streamovaná data a kurzy cenných papírů v reálném čase
 • Možnost vytvořit 15 vlastních portfolií s až 20 různými tituly v každém z nich
 • K dispozici streamovaný graf aktuálně zobrazeného titulu v portfoliu

PRINCIP STREAMERU

Streamer zobrazuje každou změnu kurzu a dalších údajů, jakmile k ní dojde na trhu. Na rozdíl od standardní aplikace e-Broker není potřeba provádět žádné aktualizace stránky. Pokud dojde například ke změně poptávky či počtu kusů v poptávce, změna se automaticky projeví v portfoliu a navíc zvýrazní barevným podsvícením.

Pokud aktivně obchodujete a využíváte okamžité drobné výchylky kurzů, můžete tak získat nezbytnou konkurenční výhodu před ostatními investory.

PODMÍNKY A POSTUP AKTIVACE

Služba je poskytována za cenu 780 Kč měsíčně. Částka je automaticky stržena z obchodního účtu vždy k prvnímu dni v měsíci. Služba je přístupná přímo z obchodní aplikace e-Broker pod záložkou Streamer. Zde můžete provést online registraci vyplněním Vašeho hesla k aplikaci e-Broker a vyslovením souhlasu s uvedenými podmínkami. Pro správné fungování služby je potřeba v Globálním nastavení aplikace e-Broker povolit online kurzy z trhů.

Do konce kalendářního měsíce, ve kterém byla služba zaregistrována, je provozována zdarma. Můžete si tak vyzkoušet bezplatně její fungování. V případě, že se rozhodnete službu zrušit, můžete tak učinit v aplikaci e-Broker pod záložkou Streamer.

SMS zpravodajství

V případě, že odjíždíte mimo dosah internetu a počítače, můžete si zaregistrovat SMS zpravodajství Fio banky. Přímo na Váš mobilní telefon pak budou několikrát denně zasílány zprávy s aktuálními kurzy akcií v indexu PX pražské burzy, světových indexů, nejčerstvější informace z kapitálových trhů a případná doporučení k cenným papírům. Služba je nejčastěji využívána aktivně obchodujícími klienty, kteří chtějí mít klíčové informace k dispozici skutečně kdykoliv a kdekoliv. Službu je možné zaregistrovat přímo v "Globálním nastavení" aplikace e-Broker.

Fundamentální analýza

Fio poskytuje klientům kromě klasického zpravodajství i základní fundamentální data o společnostech, která jsou neoddělitelnou součástí rozhodovacího procesu při investování do akcií. "Fundamentální analýza" je v e-Brokeru k dispozici v části "Cenné papíry", která je dostupná z hlavního menu.

Z obsahu fundamentální analýzy považujeme za základní údaje: tržní kapitalizace, účetní hodnota na akcii, cena / účetní hodnota, tržby, cena / tržby, zisk na akcii, P / E, zisková marže, rentabilita vlastního jmění, rentabilita aktiv, dividendový výnos, ... a mnoho dalších.

Pro klienty s potřebou ještě širšího informačního záběru, je v e-Brokeru část "Finanční reporty". V této části se klient může seznámit s ekonomickými údaji o společnosti v plné šíři platných účetních standardů.

Tržní kapitalizace

Tržní kapitalizace společnosti. Hodnotu získáme vynásobením počtu akcií vydaných společností tržní cenou jedné akcie. Číslo tržní kapitalizace nám přibližuje velikost společnosti měřenou její celkovou hodnotou.

Účetní hodnota akcie

Účetní hodnota akcie = (Vlastní kapitál - Prioritní akcie) / Počet vydaných kmenových akcií. Toto číslo nám určuje hodnotu akcie podle účetních výkazů společnosti, která ji vydala. Z ní potom můžeme vycházet při stanovení tržní hodnoty akcie.

Cena / účetní hodnota

Čím větší a lepší společnost, tím je tato hodnota vyšší. U méně známých společností s nejasným výhledem naopak toto číslo klesá. Pro společnosti zařazené do indexu DJIA činí v průměru 3,5, pro společnosti S&P's 500 je to 2,8 a pro Nasdaq 2,6.

Tržby

Tržby společnosti za poslední účetní rok. V USA si společnosti obvykle volí odlišný účetní rok od kalendářního.

Cena / tržby

Poměr ceny a tržeb na jednu akcii. Tato hodnota by měla být menší než 2. Jen v případě mimořádně dobré ziskovosti může být toto číslo opodstatněně vyšší.

Zisk na akcii

Nejsledovanější hodnota každé společnosti. Akcionářům dává informaci o tom, zda je podnikání úspěšné. Z čistého zisku se mohou rozdělovat dividendy, které jsou zpravidla vyplácené ročně, v případě amerických společností často i čtvrtletně.

P / E

Aktuální kurz akcie/zisk na akcii. Podobně jako v "Cena/účetní hodnota" nelze určit správnou hodnotu. Odpovídá době, za kterou společnost vyprodukuje zisk po zdanění rovný její tržní kapitalizaci. Např. P / E 15 znamená, že společnost při své současné výkonnosti vydělá tolik, na kolik je nyní trhem oceněna, za 15 let. V současnosti je P / E pro DJIA okolo 30, S&P's 500 cca 32 a Nasdaq asi 37.

Zisková marže

Čistý zisk / celkové tržby x 100. Procentní vyjádření čistého zisku z tržeb společnosti.

Rentabilita vlastního jmění

ROE, čistý zisk / vlastní kapitál. Ukazatel představuje schopnost zhodnocovat vložený kapitál.

Rentabilita aktiv

ROA, (čistý zisk + úroky po zdanění) / celková aktiva. Ukazatel představuje výsledný efekt dosahovaný z celkového kapitálu.

Dividendový výnos

Dividenda na jednu akcii / kurz akcie. Roční procentuální výnos z dividend při aktuální ceně. Pro většinu akcionářů je to jediný příjem z držení akcií, kromě výnosu z nárůstu hodnoty akcie.

Technická analýza

Klienty, kteří se při investování soustředí spíše na "čtení" grafů, určitě osloví část "Technická analýza". Výhodou je, že si jednotlivé parametry nastavujete sami a volíte i jejich délku ve dnech. Technická analýza slouží k co nejlepšímu načasování nákupu / prodeje akcií a spolu s fundamentální analýzou může významně pomoci k úspěchu Vaší investice. Využívá se především při spekulativním a krátkodobém obchodování s akciemi.

"Technická analýza" je k dispozici v části "Cenné papíry", která je dostupná z hlavní nabídky v hlavičce každé stránky e-Broker.

Svícový graf (Candlestics)

Graf, kde každý obchodní den je zobrazen jako svíce složená s údajů o otevírací a zavírací ceně a denním maximu a minimu, přičemž barva těla svíce vypovídá o denním poklesu či růstu. Často se používá v kombinaci s Bollinger Bands pro přesnější vyhodnocení signálu k obchodu. Využívá s především pro zobrazení kurzu za desítky obchodních dní.

Moving average (MA) (Indikace N / P)

Několikadenní průměrná cena s indikací nákupu/prodeje. Můžete si vybrat 5, 10, 20, 50, 100, 200denní průměr. Klient si počet dní volí podle toho, jaký trend chce sledovat: velmi krátký (5-13 dní), krátký (14-25 dní), kratší střednědobý (26-49 dní), střednědobý (50-100 dní), nebo dlouhodobý trend (100-200 dní). Indikace k nákupu/prodeji přichází po přiřazení MA. Čím je zvolené období delší, tím je indikace spolehlivější.

Exponential moving average (EMA) (Indikace N / P)

Několikadenní exponenciální průměrná cena s indikací nákupu/prodeje. Můžete si vybrat 5, 10, 20, 50, 100, 200denní průměr. EMA bývá mírně spolehlivější než MA, protože při výpočtu dává starším datům nižší váhu. Počet dní se volí stejně jako u MA. Indikace k nákupu / prodeji přichází po přiřazení EMA. Čím je zvolené období delší, tím je indikace spolehlivější.

Bollinger bands (BB horní / střední / dolní)

Pásmo ohraničující klouzavý průměr. Šířka pásma je dána volatilitou kurzu akcie. Čím je pásmo užší, tím menšími výkyvy prochází kurz zvoleného titulu, a naopak. Typicky přichází výraznější změna kurzu po delším období nižší volatility. Připojený indikátor Percent B přesně vyčísluje aktuální cenu oproti šířce pásma Bollinger Bands. Jeho hodnota v intervalu 0 - 1 znamená cenu uvnitř pásma.

Moving average convergence divdergence (MACD)

Je často považován za nejspolehlivější indikátor. Počítá se odčítáním dlouhodobého (26denního) klouzavého průměru od krátkodobého (12denního). Do grafu je zakreslena i tzv. spouštěcí úroveň (9denní MA), která generuje nákupní/prodejní signály. Indikátor MACD osciluje kolem nuly. Nákupní/prodejní signál se generuje ve chvíli, kdy se MACD dostane nad svou spouštěcí úroveň, a je tím silnější, čím dále od nuly se MACD vychýlí.

Money flow index (MFI)

Indikátor momentu, měří sílu proudění peněz do/z akcie. Pracuje s kurzem i objemem. Indikátor se pohybuje v pásmu 20-80, čím je blíž k těmto krajním hodnotám, tím je větší šance na změnu kurzu.

Rate of change (ROC)

Procentní změna ceny za zvolené období. Využívá se zobrazení 5 nebo 10 denní procentní změny. Indikátor osciluje okolo hodnoty 0 a při vychýlení od této hodnoty naznačuje změnu trendu. Protnutí úrovně 0 je pak signálem potvrzujícím změnu trendu.

Volume oscillator (PVO)

Rozdíl mezi dvěma MA objemu dané akcie. Indikátor je nezávislý na ceně akcie. Používá se na potvrzení trendu. Rostoucí kurz + zvyšující se objem = víc kupujících, tedy pravděpodobný další růst. Klesající kurz + zvyšující se objem = víc prodávajících, klesající trend bude pokračovat.

Stochastic oscillator (SO)

Udává, kde se nachází poslední uzavírací kurz vzhledem k cenovému rozpětí. 0 % odpovídá pětidennímu minimu a 100 % maximu. Signálem je protnutí nastavené procentní hranice 20 / 80 nebo 25 / 75 nebo 30 / 70.

Relative strength index (RSI)

Index relativní síly, počítá se pomocí průměrných kladných a záporných změn v ceně za určité zvolené období. Indikátor se pohybuje v pásmu 0-100, přičemž hodnoty nad 70 znamenají překoupenost a hodnoty pod 30 přeprodanost trhu. Přesná číselná hodnota RSI je uváděna v hlavičce grafu a je možné zvolit pásmo nejen 30 / 70 ale i 20 / 80 (pro volatilní tituly) a 40 / 60 (pro indexy).

Zabezpečení

Fio e-Broker Vás chrání, ale neomezuje. Sami si můžete zvolit vlastní míru zabezpečení. Vyšší stupně ochrany jsou doporučené, ale dobrovolné.

SMS autorizační kód

Můžete zvolit potvrzování každého pokynu autorizačním kódem zaslaným formou SMS na Váš mobilní telefon.

Délka autorizačního kódu

 • Volitelný počet od 5 do 10 znaků.

Počet pokusů zadání

 • Zvolíte si 1 až 3 pokusy pro potvrzení pokynu aut. kódem.

Doba platnosti

 • Platnost kódu může být od jedné do patnácti minut.

Uživatelské jméno a heslo

Přístup do aplikace je chráněn uživatelským jménem a heslem. Heslo je ukládáno v zašifrované podobě, není tudíž přístupné ani zaměstnancům Fio banky.

Bezpečný finanční účet

Finanční prostředky z účtu v e Broker lze převádět jen na předem písemně schválené účty uvedené ve smlouvě.

Grafická klávesnice

Veškeré znaky při psaní hesel můžete zadávat kliknutím myší na grafické klávesnici. Jste tak chráněni proti čtečkám znaků z pevné klávesnice (KeyLogger) a příliš zvědavým očím.

Šifrovaná komunikace

Veškerý přenos informací mezi počítačem klienta a serverem Fio je elektronicky šifrován, a to standardem SSL 128bit.

Ostatní...

Všechny bezpečnostní prvky Vám neprozradíme. Bezpečnosti však u nás vždy byla a stále je věnována maximální pozornost.

Jak nastavit zabezpečení

Změnu zabezpečení můžete uskutečnit pouze osobně na libovolné z poboček Fio.

Elektronická odborná péče

Elektronická odborná péče (dále jen EOP) je projektem obchodníka s cennými papíry Fio banka, a.s., jehož implementace vyplynula z ustanovení § 15 Zákona č. 256/2004 Sb. O podnikání na kapitálovém trhu a ze stanovisek, které k obsahu těchto ustanovení vydala Komise pro cenné papíry.

Výše uvedený paragraf ukládá licencovanému obchodníkovi s cennými papíry mimo jiné poskytovat investiční služby s řádnou odbornou péčí (odst.1, písm. a) a za účelem toho zjišťovat od zákazníka jeho investiční záměry, finanční situaci a rozsah jeho znalostí a zkušeností (odst. 1, písm. b, plus odst. 3). Projekt EOP zavádí řadu automatizovaných kontrolních mechanismů, jejichž cílem je identifikovat pokyny, které by v případě svého uspokojení vystavovaly klienta většímu riziku, než jaké by odpovídalo jeho investičním záměrům, zkušenostem nebo jeho finanční situaci.

Aby obchodník Fio banka, a.s. zjistil od klienta veškeré relevantní údaje, které pro poskytování řádné odborné péče potřebuje, předkládá svým klientům tzv. Investiční dotazník. Dojde-li ke změnám v údajích, které klient takto poskytl, má kdykoliv možnost provést jejich aktualizaci buď prostřednictvím klientských pracovníků pobočky, která vede jeho obchodní účet, nebo individuálně pomocí změnového formuláře v Globálním nastavení aplikace e-Broker. Stejně tak má klient kdykoliv možnost údaje opravit, jestliže tyto byly uvedeny nesprávně nebo nepřesně. Platnost dat uvedených v dotazníku je jeden rok ode dne jeho poslední aktualizace, po vypršení této lhůty bude podání nového pokynu umožněno až po jejich aktualizaci nebo potvrzení, že nedošlo k žádným změnám.

Jestliže kontrolní mechanismy EOP již při podávání pokynu klientem vyhodnotí, že realizace pokynu představuje pro klienta potenciálně zvýšené riziko, jehož podstoupení nemusí být v souladu se skutečnostmi uvedenými v Investičním dotazníku, systém odeslání takového pokynu pozastaví a klientovi zobrazí příslušnou varovnou hlášku. Jestliže klient s podstoupením takového rizika i přes toto varování souhlasí, provede autorizaci pokynu opakovaným stisknutím tlačítka „Odeslat". V opačném případě nebude takový pokyn vůbec přijat ke zpracování. Pokud však obchodník v rámci EOP vyhodnotí informace sdělené v Investičním dotazníku tak, že klientovi takovéto investování do akcií zásadně nedoporučuje, bude zpracování případného pokynu trvale odmítnuto bez možnosti jeho autorizace odsouhlasením podstupovaného rizika.

V případě problémů, na které v souvislosti s EOP narazíte, se neváhejte obrátit na Vaši pobočku nebo položte dotaz prostředním odkazu Fio servis, který je přístupný z aplikace e-Broker.

Finanční prostředky na obchodním účtu

Aplikace obsahuje záložku „Peníze", kde získáte podrobné informace o stavu finančních prostředků na obchodním účtu. Na účet je možné deponovat finanční prostředky v měně CZK, EUR, USD, HUF, PLN a GBP, což ocení především klienti, kteří obchodují v zahraničí.

Jak převést peníze na obchodní účet

Existuje několik možností, jak vložit na obchodní účet finanční prostředky. 

HOTOVOSTNÍ VKLAD

Na svůj obchodní účet můžete peníze vložit v hotovosti, a to na kterékoli pobočce Fio banky. Vklady přijímáme v měnách CZK, EUR a USD. Finanční prostředky jsou na účet připsány okamžitě po provedení hotovostního vkladu.

BEZHOTOVOSTNÍ VKLAD

Pokud chcete na obchodní účet poslat peníze bezhotovostně, můžete k tomu využít číslo svého obchodního účtu, které naleznete ve smlouvě či v globálním nastavení aplikace a jako kód banky uvést 2010 (bankovní kód Fio banky). Pro platby v jiných měnách než CZK využijte číslo účtu ve formátu IBAN, které naleznete opět ve smlouvě či globálním nastavení aplikace.

Jak převést peníze z obchodního účtu jinam

Z bezpečnostních důvodů lze převádět peníze z obchodního účtu elektronicky pouze na předem povolené, tzv. bezpečné účty. Pokud tak dosud nemáte uveden žádný bezpečný účet, můžete si peníze vybrat pouze osobně na pobočce, a to v hotovosti či bezhotovostně. Přidání, smazání či jakákoli změna v bezpečných účtech se provádí výhradně osobně na kterékoli pobočce Fio banky po předložení platných osobních dokladů.

V případě, že mezi bezpečnými účty máte nějaký nastaven, stačí v záložce Peníze kliknout na začátku řádku s příslušnou měnou na symbol B. Následně se zobrazí formulář pro odeslání platby.

 

Pokud budete chtít obchodovat například v USA, není potřeba, abyste na účtu disponovali částkou v USD - pomocí tabulky „Konverze deviz" můžete provést konverzi z jedné měny do druhé nebo využít měnový úvěr, kterým se zároveň zajistíte proti měnovému riziku.e-Broker

Přihlásit se | Založit demo

Internetbanking

Přihlásit se | Založit demo

Smartbanking

Stáhnout | Jak aktivovat

Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Facebook Twitter YouTube
Twitter LinkedIn

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR24,0773725,41363
USD22,5463523,79765
GBP28,5512230,13578
CHF25,3072426,71176
PLN5,500025,80528

Kompletní informace zde