Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Bracket

Jedná se o pokyn, který používá investor v případě kdy chce prodat cenné papíry buď na předem stanoveném zisku nebo předem stanovené ztrátě. Pokyn je možné zadávat jako nákupní (zajištění krátké pozice - short) nebo prodejní.

Pokyn typu Bracket umí realizovat zisk nebo případnou ztrátu na předem stanovéné úrovni.

Příklad použití:

Prodejní pokyn:

Jedním pokynem investor zajistí nakoupené cenné papíry tak, že k jejich prodeji dojde buď na úrovni předem stanoveného zisku, nebo na úrovni předem stanovené maximální přípustné ztráty.

Nákupní pokyn:

Vzhledem k charakteru pokynu najde nákupní pokyn uplatnění především v případě ošetření otevřené krátké pozice (short sale). I zde tedy k jejímu uzavření dojde buď na úrovni předem stanoveného zisku, nebo na úrovni předem stanovené maximální přípustné ztráty.

Proč použít právě pokyn typu Bracket?

Při obchodování s pomocí standardních pokynů s limitní cenou a Stop-loss pokynů má investor možnost zajistit pouze jednu stranu potenciálního vývoje kurzu, tj. může mít zadán buď pouze pokyn s limitní cenou, kterým obvykle realizuje zisk, nebo Stop-loss pokyn, kterým obvykle opouští pozici s předem akceptovanou ztrátou.

Investor tak neustále musí sledovat vývoj trhu a podle toho, zda cenný papír momentálně roste či klesá, měnit pokyn typu Stop-Loss na Limit či naopak, což klade značné nároky na čas. Bracket pokyn kombinuje oba typy "elementárních" pokynů tak, že je možno ošetřit obě strany možného vývoje pomocí jediného pokynu, zbavuje tak investora nutnosti se průběžně přizpůsobovat rušením stávajích a zadáváním nových pokynů.

POZNÁMKA:
1) Z důvodu snížení rizika vyplývajícího z technického zpoždění reakce pokynu Bracket při náhlém výkyvu trhu má pokyn následující omezení:
- pokyn je možné zadat pouze na marginovatelné cenné papíry
- minimální přípustné rozpětí mezi ziskovou limitní cenou a Stop cenou je stanoveno na 6% z nižší z obou cen

2) V případě nákupního Bracket pokynu jsou vždy zablokovány finanční prostředky v maximální požadované výši po celou dobu platnosti pokynu, tj. bez ohledu na to, zda je právě aktivní strana pokynu s limitní cenou nebo Stop-loss strana pokynu.

3) Maximální odchylka Limitní ceny od Stop ceny musí splňovat následující pravidla:

V případě, že je Stop cena menší nebo rovna 5 USD, nesmí být odchylka větší než 10 %.

V případě, že je Stop cena mezi 5 až 20 USD včetně, nesmí být odchylka větší než 5 %.

V případě, že je Stop cena vyšší než 50 USD, nesmí být odchylka větší než 3 %.

Příklad: V případě prodejního pokynu se Stop cenou 20 USD, nesmí být Limitní cena nižší než 19 USD.

UPOZORNĚNÍ:
V případě náhlého pohybu kurzu (např. vlivem ohlášení podstatné kurzotvorné informace) může dojít k situaci, kdy tržní cena se v neprospěch investora dostane mimo zadané rozpětí a pokyn typu Stop-loss bude vygenerován se zpožděním. Používáním Bracket pokynů bere klient na vědomí skutečnost, že obchodník nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé z důvodu technického zpoždění v reakcích pokynu na tržní vývoj.

Způsob zadání:

Investor má nakoupené cenné papíry za kurz 10,00 USD, přičemž dle svojí investiční strategie si přeje realizovat zisk ve výši 15%, přičemž v případě negativního vývoje kurzu si přeje pozici opustit s předem akceptovatelnou ztrátou ve výši 5 %. V tomto případě zadá investor prodejní pokyn, kde je potřeba stisknout tlačítko "Bracket".

V okně pokynu se zadává limitní cena, která je v našem případě 11,50 USD do políčka "Horní cena (USD)" a Stop cena, která je v našem případě 9,50 USD do políčka "Dolní stop cena (USD)". Dále je vhodné vyplnit dopolíčka "Dolní cena (USD)" například 9,00 USD (po aktivaci Stop-loss strany pokynu bude pokyn uspokojen přinejhorším do ceny zde uvedené - v případě, že nebude políčko vyplněno, bude pokyn zaslaný na trh typu "Market", tzn. uspokojit za jakoukoliv cenu).

V případě, že kurz dosáhne úrovně 11,50 USD, bude realizován prodej s touto limitní cenou. Naopak v případě poklesu k úrovni 9,50 USD dojde k aktivaci prodejního Stop-loss pokynu a ten bude realizován za cenu aktuální nejlepší poptávky (ovšem pouze do zadané limitní ceny Stop-loss pokynu, v našem případě 9,00 USD, které jsme zadali do políčka "Dolní cena (USD)").

Maximální odchylka Limitní ceny od Stop ceny musí splňovat následující pravidla:

V případě, že je Stop cena menší nebo rovna 5 USD, nesmí být odchylka větší než 10 %.

V případě, že je Stop cena mezi 5 až 50 USD včetně, nesmí být odchylka vytší než 5 %.

V případě, že je Stop cena vyšší než 50 USD, nesmí být odchylka větší než 3 %.

Příklad: V případě prodejního pokynu se Stop cenou 20 USD, nesmí být Limitní cena nižší než 19 USD.


e-Broker

Přihlásit se | Založit demo

Internetbanking

Přihlásit se | Založit demo

Smartbanking

Stáhnout | Jak aktivovat

Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Facebook Twitter YouTube
Twitter LinkedIn

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR24,5677625,93124
USD22,5638723,81614
GBP29,1569130,77509
CHF25,3943226,80368
PLN5,732046,05016

Kompletní informace zde