Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Úvod > O nás > Jak se stát klientem > Chci účet zdarma

Chci účet u Fio banky

Účet si můžete založit jednoduše z mobilu, online na webu a samozřejmě také na pobočce Fio banky

Novinka: Pokud si přejete expresní založení online, můžete použít svou bankovní identitu (Bank iD). Vše proběhne rychle a pohodlně bez nutnosti přepisování údajů či focení dokladů. 

Založit účet z mobiluZaložit účet online na webu


Tři kroky k běžnému účtu bez poplatků

 1. Navštivte některou z více než 80 poboček nebo si otevřete osobní účet online na webu nebo z mobilu (jen fyzické osoby, občané ČR).
 2. Připravte si potřebné doklady a dokumenty (viz níže).
 3. Podepište veškerou smluvní dokumentaci.

Změnit banku je snadné!

Nejste spokojeni se službami své staré banky? Účtuje vám vaše banka nesmyslné poplatky? Přejděte k Fio bance!
Díky Standardu mobility vám zdarma a snadno pomůžeme převést všechny vaše trvalé příkazy a inkasa z vašeho původního osobního účtu k nám.

Jak to probíhá?

 1. Navštivte kteroukoliv z našich poboček
 2. Potřebujete jen doklad totožnosti (OP nebo pas) a číslo vašeho původního účtu
 3. Založíme vám Fio osobní účet bez poplatků a podepíšete žádost o změnu banky
 4. Do 15 dnů vyřídíme vše za vás - v novém účtu u Fio banky budete mít nastavené všechny trvalé příkazy a inkasa tak, jak tomu bylo u vašeho původního účtu

Více o Standardu mobility zde.

Jaké doklady budete potřebovat?

a) Fyzická osoba (běžný občan, nepodnikatel)

 • Občan EU - platný občanský průkaz nebo pas.
 • Ostatní - platný pas a další doklad prokazující totožnost.

Pozn.: Účet je možné založit i nezletilé osobě, je však potřeba, aby jej do 18 let zakládal nezletilý spolu se zákonným zástupcem na základě dokladu totožnosti, který obsahuje údaj o nezletilém dítěti (občanský průkaz rodiče), popř. s rodným listem nezletilého.

b) Fyzická osoba podnikatel

Průkaz totožnosti + živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku (originál či úředně ověřenou kopii).

Fio banka akceptuje rovněž elektronicky podepsané výpisy z živnostenského rejstříku (ŽR), které jsou distribuovány prostřednictvím portálu www.rzp.cz. Tyto výpisy budou vygenerovány a ověřeny zaměstnancem banky na pobočce (výpisy z portálu www.rzp.cz, které nebudou vytvořeny přímo zaměstnancem banky, nebude banka akceptovat).

c) Právnická osoba

Fio banka akceptuje elektronicky podepsané výpisy z obchodního rejstříku (VOR), které jsou distribuovány prostřednictvím portálu www.justice.cz. Tyto výpisy budou vygenerovány a ověřeny zaměstnancem banky na pobočce (výpisy z portálu www.justice.cz, které nebudou vytvořeny přímo zaměstnancem banky, nebude banka akceptovat). Rovněž akceptujeme VOR vytvořené na pobočkách CzechPointu, které nesmí být starší než 6 měsíců.

 • V případě, že bude bance předán VOR vytvořený na pobočce CzechPointu a k účtu není poskytován úvěr, bude na pobočce vytvořena kopie VOR, kterou zástupce banky opatří vidimací.
 • V případě, že bude bance předán VOR vytvořený na pobočce CzechPointu a k účtu bude poskytován úvěr, zůstane originál nebo úředně ověřená kopie VOR bezpodmínečně ponechána na pobočce společně s dokumentací.
 • V případě, že internetové stránky portálu www.justice.cz nebudou z jakéhokoliv důvodu dostupné, nebo budou vykazovat zjevné nedostatky, bude bankou požadován VOR vytvořený na pobočce CzechPointu.

Aby mohl být VOR akceptován, je třeba, aby obsahoval minimálně tyto údaje: obchodní firma nebo název, IČO, adresa sídla společnosti, dostatečně identifikované osoby tvořící statutární orgán PO a způsob jejich jednání za společnost.

 • Pokud Váš výpis nesplňuje výše uvedené náležitosti nebo Vaše právnická osoba není zapsána ve VOR, doporučujeme Vám obrátit se na nás ještě před návštěvou pobočky, a to přes kontaktní formulář nebo přes Fio servis v Internetbankingu a celou záležitost nejdříve zkonzultovat.

Poznámka:

Upozorňujeme, že na základě Zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je Fio banka, a.s. v zákonem stanovených případech povinna zjišťovat skutečného majitele právnické osoby. K tomu slouží Evidence skutečných majitelů (ESM, https://esm.justice.cz/), přičemž povinnosti právnických osob týkající se zápisů údajů o skutečných majitelích obsahuje zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (zápisy provádí buď notář, nebo krajský soud příslušný zpravidla dle sídla právnické osoby). Upozorňujeme, že pro právnické osoby se sídlem v ČR, které mají skutečného majitele, je zápis do ESM povinný.

Doporučujeme již před navázáním obchodního vztahu zkontrolovat, že má daná právnická osoba v ESM zapsané údaje o skutečných majitelích, a že jsou tyto údaje aktuální.

Pokud nebyl Váš návrh na zápis či aktualizaci údajů v ESM zatím zpracován, může být k založení účtu pro účely ověření osoby skutečného majitele nutné doložit i dodatečné dokumenty, např. doklad o vlastnické struktuře např. zápis z valné hromady, výpis z CDCP potvrzující vlastnictví zaknihovaných akcií nebo čestné prohlášení o vlastnickém podílu. Tyto (případně i další) dokumenty mohou být požadovány i v případě, že vlastnická struktura nebude evidovaná ve VOR. Totožná dokumentace bude požadována Bankou i u všech právnických osob, které se vyskytují ve vlastnické struktuře posuzované právnické osoby. O nutnosti doložení dodatečných dokumentů před navázáním obchodního vztahu se můžete předem informovat na některé z našich poboček.

Smluvní dokumentace

Potřebné dokumenty a vzory smluv naleznete zde.


e-Broker

Přihlásit se | Založit demo

Internetbanking

Přihlásit se | Založit demo

Smartbanking

Stáhnout | Jak aktivovat

Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Facebook Twitter YouTube
Twitter LinkedIn

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR24,6524126,02059
USD22,6665223,92448
GBP29,3554130,98460
CHF25,2916726,69533
PLN5,759726,07938

Kompletní informace zde