Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Úvod > O nás > Jak se stát klientem > Chci účet zdarma

Chci účet u Fio banky

Účet si můžete založit jednoduše z mobilu, online na webu a samozřejmě také na pobočce Fio banky

Založit účet z mobiluZaložit účet online na webu


Čtyři kroky k běžnému účtu bez poplatků

 1. Navštivte některou z více než 80 poboček nebo si otevřete osobní účet online na webu nebo z mobilu (jen fyzické osoby, občané ČR).
 2. Připravte si potřebné doklady a dokumenty (viz níže).
 3. Podepište veškerou smluvní dokumentaci.
 4. Na účet vložte peníze alespoň ve výši minimálního zůstatku (100 Kč).

Změnit banku je snadné!

Nejste spokojeni se službami své staré banky? Účtuje vám vaše banka nesmyslné poplatky? Přejděte k Fio bance!
Díky Standard mobility vám zdarma a snadno pomůžeme převést všechny vaše trvalé příkazy a inkasa z vašeho původního osobního účtu k nám.

Jak to probíhá?

 1. Navštivte kteroukoliv z našich poboček
 2. Potřebujete jen doklad totožnosti (OP nebo pas) a číslo vašeho původního účtu
 3. Založíme vám Fio osobní účet bez poplatků a podepíšete žádost o změnu banky
 4. Do 15 dnů vyřídíme vše za vás - v novém účtu u Fio banky budete mít nastavené všechny trvalé příkazy a inkasa tak, jak tomu bylo u vašeho původního účtu

Více o Standard mobility zde.

Jaké doklady budete potřebovat?

a) Fyzická osoba (běžný občan, nepodnikatel)

 • Občan EU - platný občanský průkaz nebo pas.
 • Ostatní - platný pas a další doklad prokazující totožnost.

Pozn.: Účet je možné založit i nezletilé osobě, je však potřeba, aby jej do 18 let zakládal nezletilý spolu se zákonným zástupcem na základě dokladu totožnosti, který obsahuje údaj o nezletilém dítěti (občanský průkaz rodiče), popř. s rodným listem nezletilého.

b) Fyzická osoba podnikatel

Průkaz totožnosti + živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku (originál či úředně ověřenou kopii).

Fio banka akceptuje rovněž elektronicky podepsané výpisy z živnostenského rejstříku (ŽR), které jsou distribuovány prostřednictvím portálu www.rzp.cz. Tyto výpisy budou vygenerovány a ověřeny zaměstnancem banky na pobočce (výpisy z portálu www.rzp.cz, které nebudou vytvořeny přímo zaměstnancem banky, nebude banka akceptovat).

c) Právnická osoba

Fio banka akceptuje elektronicky podepsané výpisy z obchodního rejstříku (VOR), které jsou distribuovány prostřednictvím portálu www.justice.cz. Tyto výpisy budou vygenerovány a ověřeny zaměstnancem banky na pobočce (výpisy z portálu www.justice.cz, které nebudou vytvořeny přímo zaměstnancem banky, nebude banka akceptovat). Rovněž akceptujeme VOR vytvořené na pobočkách CzechPointu, které nesmí být starší než 6 měsíců.

 • V případě, že bude bance předán VOR vytvořený na pobočce CzechPointu a k účtu není poskytován úvěr, bude na pobočce vytvořena kopie VOR, kterou zástupce banky opatří vidimací.
 • V případě, že bude bance předán VOR vytvořený na pobočce CzechPointu a k účtu bude poskytován úvěr, zůstane originál nebo úředně ověřená kopie VOR bezpodmínečně ponechána na pobočce společně s dokumentací.
 • V případě, že internetové stránky portálu www.justice.cz nebudou z jakéhokoliv důvodu dostupné, nebo budou vykazovat zjevné nedostatky, bude bankou požadován VOR vytvořený na pobočce CzechPointu.

Aby mohl být VOR akceptován, je třeba, aby obsahoval minimálně tyto údaje: obchodní firma nebo název, IČO, adresa sídla společnosti, dostatečně identifikované osoby tvořící statutární orgán PO a způsob jejich jednání za společnost.

 • Pokud Váš výpis nesplňuje výše uvedené náležitosti nebo Vaše právnická osoba není zapsána ve VOR, doporučujeme Vám obrátit se na nás ještě před návštěvou pobočky, a to přes kontaktní formulář nebo přes Fio servis v Internetbankingu a celou záležitost nejdříve zkonzultovat.

Poznámka:

Upozorňujeme, že na základě Zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je Fio banka, a.s. v zákonem stanovených případech povinna zjišťovat skutečného majitele právnické osoby. K tomu slouží Evidence skutečných majitelů (ESM, https://esm.justice.cz/), přičemž povinnosti právnických osob týkající se zápisů údajů o skutečných majitelích obsahuje zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (zápisy provádí buď notář, nebo krajský soud příslušný zpravidla dle sídla právnické osoby). Upozorňujeme, že pro právnické osoby se sídlem v ČR, které mají skutečného majitele, je zápis do ESM povinný.

Doporučujeme již před navázáním obchodního vztahu zkontrolovat, že má daná právnická osoba v ESM zapsané údaje o skutečných majitelích, a že jsou tyto údaje aktuální.

Pokud nebyl Váš návrh na zápis či aktualizaci údajů v ESM zatím zpracován, může být k založení účtu pro účely ověření osoby skutečného majitele nutné doložit i dodatečné dokumenty, např. doklad o vlastnické struktuře např. zápis z valné hromady, výpis z CDCP potvrzující vlastnictví zaknihovaných akcií nebo čestné prohlášení o vlastnickém podílu. Tyto (případně i další) dokumenty mohou být požadovány i v případě, že vlastnická struktura nebude evidovaná ve VOR. Totožná dokumentace bude požadována Bankou i u všech právnických osob, které se vyskytují ve vlastnické struktuře posuzované právnické osoby. O nutnosti doložení dodatečných dokumentů před navázáním obchodního vztahu se můžete předem informovat na některé z našich poboček.

Smluvní dokumentace

Potřebné dokumenty a vzory smluv naleznete zde.


e-Broker

Přihlásit se | Založit demo

Internetbanking

Přihlásit se | Založit demo

Smartbanking

Stáhnout | Jak aktivovat

Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Facebook Twitter YouTube
Twitter LinkedIn

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR22,9073324,17867
USD21,3729122,55909
GBP26,5341928,00681
CHF23,5879524,89705
PLN5,113745,39756

Kompletní informace zde