Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Úvod > Zpravodajství > Dr. Max nabízí dluhopisy: Představení společnosti a informace o emisi

Dr. Max nabízí dluhopisy: Představení společnosti a informace o emisi

24.11.2023 17:06, BDADRMAF

Představení skupiny Dr. Max a emise dluhopisů DR.MAX 8,50/28.

Historie společnosti

Společnost Dr. Max byla založena v České republice v roce 2004. S téměř 490 pobočkami (stav v polovině roku 2023), které představují cca 15,5 % všech tuzemských veřejných lékáren, jsou lékárny Dr. Max největší lékárenskou sítí v ČR. Dr. Max je nejen značka lékáren a lékárenského e-shopu, ale i produktů vlastní značky vyráběných sesterskou společností Dr. Max Pharma, která je už několik let největším tuzemským výrobcem lékárenského sortimentu ve volném prodeji. Dr. Max však nezůstal pouze na českém trhu, ale postupně rozšiřuje svou činnost prostřednictvím akvizic a organického růstu i v dalších evropských zemích (Slovensko, Polsko, Srbsko, Rumunsko a Itálie). Celkový počet lékáren v 6 zemích, kde Dr. Max působí dosáhl na konci roku 2022 téměř 2500 a stal se tak největší lékárenskou sítí ve střední a východní Evropě a druhou v celé Evropě. Za rok 2022 vykázal tržby ve výši 3,4 mld. EUR a EBITDA 276 mil. EUR. Síť zaměstnává kolem 15 tis. zaměstnanců a má přes 10 milionů aktivních zákazníků.

Struktura společnosti

Holdingovou společností skupiny Dr. Max je společnost Glebi Holdings Plc, sídlící na Kypru. Tato společnost prostřednictvím své dceřiné společnosti Pharmax Holdings Limited zastřešuje provozní společnosti v jednotlivých zemích a je také 100% vlastníkem společnosti Dr.Max Funding CR, s.r.o., která bude dluhopisy emitovat. Celá skupina Dr. Max pak spadá do skupiny Penta, na jejímž vrcholu je holdingová společnost Penta Investments Group Limited, též sídlící na Kypru. 

Korporátní struktura, zdroj: Dr. Max

Korporátní struktura, zdroj: Dr. Max

Aktuální vývoj a hospodaření

V roce 2023 síť pokračuje v růstu a navyšování počtu lékáren, když ke konci prvního pololetí tohoto roku měla již 2 647 lékáren.

Vývoj cesty k přednímu retailovému lékárenskému prodejci v Evropě, zdroj: Dr. Max

Vývoj cesty k přednímu retailovému lékárenskému prodejci v Evropě, zdroj: Dr. Max

EU lékárenský trh je obrovský a skýtá tak příležitost pro pokračující růst společnosti. Dr. Max odhaduje, že celkový retailový lékárenský trh v roce 2022 byl ve výši 225 mld. EUR. Dr. Max si tak z tohoto trhu ukrojil necelá 2 %. V 6 zemích, kde momentálně Dr. Max působí, držel za rok 2022 6% podíl na trhu. Na klíčovém československém trhu pak držel podíl necelých 29 %.

Struktura maloobchodního farmaceutického trhu podle segmentů (2022), zdroj: Dr. Max

Struktura maloobchodního farmaceutického trhu podle segmentů (2022), zdroj: Dr. Max

Výnosy společnosti v posledních letech rostou dvouciferným procentem a ukazatel ziskovosti EBITDA rostl mezi lety 2020-2022 v průměru o 7 % ročně. Na úrovni čistého zisku je společnost také zisková, když za rok 2022 dosáhla zisku ve výši 79 mil. EUR. Dobrá výkonnost společnosti pokračuje i v roce 2023, když za první pololetí tržby a EBITDA vzrostly meziročně o 22 %, respektive 17 %.

Vývoj výnosů a zisku EBITDA, zdroj: Dr. Max

Vývoj výnosů a zisku EBITDA, zdroj: Dr. Max

Zadluženost společnosti je kvůli akvizicím a investicím do růstu nicméně vysoká. Ukazatel čistého dluhu k EBITDA byl na konci června tohoto roku 4,6. Díky růstu EBITDA a současnému snížení čistého dluhu však došlo meziročně k výraznému snížení tohoto ukazatele (5,9 na konci června 2022). Přes 90 % dluhu je navíc emitováno v EUR, což díky nižším eurovým sazbám oproti sazbám v České republice snižuje nákladovost tohoto dluhu. Podíl úrokových nákladů v roce 2022 na provozním zisku představoval 31 %, což svědčí o tom, že společnost je schopná velmi dobře pokrýt náklady na dluh ze své provozní činnosti.  

Emise dluhopisů

Dr. Max má v plánu prostřednictvím společnosti Dr.Max Funding CR, s.r.o. emitovat pětileté dluhopisy „Dr.Max 8,50/28“ v objemu 2,5 - 5 mld. Kč s fixním úrokovým kupónem ve výši 8,5 % p.a. a idenfikačním kódem ISIN CZ0003556177.

Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu bude 10 000 Kč. Datum emise je stanoven na 21. 12. 2023. Kupón bude splatný pololetně zpětně, každý rok vždy 21. června a 21. prosince, počínaje 21. červnem 2024. Rozhodným dnem pro výplatu je den, který o 30 dní předchází příslušnému dni výplaty.

Splatnost dluhopisu je 21. 12. 2028. Emitent má také právo dluhopis stáhnout posledních 6 měsíců před splatností za 100 % jmenovité hodnoty.

Dluhy emitenta vyplývající z dluhopisů budou zajištěny finanční zárukou vystavenou společností Glebi Holdings Plc, tedy mateřskou společností emitenta Dr.Max Funding CR, s.r.o. Součástí emise dluhopisů je i finanční kovenant (závazek), který stanovuje povinnost ručiteli udržet poměr upravené finanční zadluženosti k upravené EBITDA v hodnotě menší než 5,95 pro období do 31. 12. 2026, po tomto datu pak menší než 5,5.

Úpis dluhopisů probíhá do 8. 12. 2023 (do 12:00 SEČ).

Dluhopisy budou následně obchodované na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha. Emitent dluhopisu ani ručitel není hodnocen ratingovými agenturami.

Dluhopisy jsou podřízené dluhu společnosti Pharmax Holdings Limited a v případě likvidace této entity budou její věřitelé uspokojeni první a až poté vlastníci dluhopisů.

Účel výnosu z emise není v prospektu schváleném ČNB stanoven, nicméně emitent (Dr.Max Funding CR, s.r.o.) plánuje získané prostředky použít k dalšímu rozvoji podnikatelských aktivit skupiny Dr.Max. Dle prospektu však můžou být získané prostředky přes emitenta prostřednictvím ručitele (Glebi Holdings PLC) dále poskytnuty jeho akcionářům, tedy společnosti Penta Investments Ltd.

Informace o emisi

Chcete-li se dozvědět o emisi dluhopisů Dr. Max dozvědět více, kontaktujte Dealing Fio banky na telefonu 224 346 493.

Základní informace o dluhopisech jako cenném papíru, jejich obchodování a vysvětlení termínů s nimi spojených naleznete v našem seriálu „Úvod do světa dluhopisů“.

Aktualizovaný návod pro zadávání obchodů na obchodování dluhopisů přes aplikaci e-Broker naleznete zde.

Fio banka, a.s. neprovádí vyhodnocení cílového trhu Dr.Max 8,50/28, ISIN CZ0003556177, a tedy nevyhodnocuje, zda klient zadávající pokyn k úpisu je v pozitivním či negativním cílovém trhu těchto dluhopisů, jelikož není distributorem těchto dluhopisů, ani k nim neposkytuje investiční poradenství.

Informace o Dr. Max

Informace o Dr. Max naleznete v prospektu emise, prezentaci pro investory a stránkách pro investory.

Zdroj: Dr. Max


Karel Nedvěd
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Nejnovější:

další zprávy


e-Broker

Přihlásit se | Založit demo

Internetbanking

Přihlásit se | Založit demo

Smartbanking

Stáhnout | Jak aktivovat

Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Facebook Twitter YouTube
Twitter LinkedIn

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR24,5925725,95743
USD23,1155624,39844
GBP28,4826230,06338
CHF25,3573526,76465
PLN5,702556,01905

Kompletní informace zde