Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Úvod > Fio dluhopisy
×

Na tlačítko "Pokračovat" je možné kliknout až po přečtení celého tohoto Upozornění pro investory.

Fio dluhopisy


Investováním do našich dluhopisů můžete pomoci ochránit své finance před inflací. Fio banka vydala první emisi vlastních dluhopisů, které jsou určeny i neprofesionálním (převážně retailovým) investorům v pozitivním cílovém trhu. V rámci první tranše byly mezi investory umístěny dluhopisy v objemu 600 mil. Kč. Nyní probíhá sekundární obchodování s emisí na RM-SYSTÉMu, české burze cenných papírů.

Fio banka vydává dluhopisy za účelem navýšení kapitálu z důvodu plnění regulatorního minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky (MREL). Tento požadavek vychází z evropské směrnice 2014/59/EU (BRRD), která byla transponována do českého zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (ZOPRK). Na základě této regulace budou muset všechny bankovní instituce v EU nejpozději do konce roku 2023 začít plnit stanovená kritéria. Fio bance stanovila minimální požadavek Česká národní banka coby orgán příslušný k řešení krize dle ZOPRK.


Základní parametry první emiseFIO BANKA 5,00/27 (BDAFIOBS)
Datum emise Rozhodné datum Datum výplaty kuponu Datum splatnosti
14.12.2021 15.05.2024 14.06.2024 14.12.2027
Úroková sazba Frekvence úročení Způsob úročení Měna
5,00 % p.a. pololetně fixní CZK
Datum Cena veřejné nabídky Jmenovitá hodnota ISIN
02.03.2024 nabídka neprobíhá 10 000 CZ0003706772


Výhody investice do dluhopisů Fio banky

 • Roční fixní úroková sazba 5 %

Úrokovou sazbu našich dluhopisů jsme stanovili tak, aby pomáhala chránit Vaše úspory před inflací. Naše dluhopisy nabízejí atraktivní výnos, který předčí konzervativní spořicí produkty jako jsou spořicí účty nebo termínované vklady.

 • Nulové poplatky za obchodování

Nákup i prodej dluhopisů prostřednictvím Fio banky je zdarma.

 • Jednoduché investování i online

Dluhopisy Fio banky je možné nakupovat i prodávat v Internetbankingu, aplikaci e-Broker nebo na kterékoliv pobočce Fio banky.

 • Veřejná obchodovatelnost

Dluhopisy jsou veřejně obchodované na trhu RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů. U takto veřejně obchodovatelných dluhopisů lze předpokládat, že je bude možné prodat i před jejich splacením, a to v rámci aktuálních tržních podmínek. V případě nákupu na trhu za vyšší než nominální hodnotu 10.000 Kč bude reálný výnos nižší, než je uveden v konečných podmínkách. 

 • Dlouhodobá a opatrná strategie emitenta

Fio banka je silná česká banka s konzervativní strategií plynulého rozvoje a dlouhodobě ziskovým hospodařením. Dluhopisy vydáváme z regulatorních důvodů.

Rizika investování do dluhopisů

I nákup dluhopisů je investice, a tak jejich nákup s sebou nese určitá rizika. A to jak rizika vztahující se k emitentovi, tak rizika vztahující se k samotnému dluhopisu. Podrobný přehled rizikových faktorů je součástí základního prospektu dluhopisového programu, který byl schválen Českou národní bankou.

Investorům rovněž doporučujeme, aby se podrobně seznámili s dokumentem Informace a upozornění na vybraná specifická rizika související s investováním do Fio dluhopisů, nežli učiní rozhodnutí investovat do dluhopisů.


Pokud ještě nemáte obchodní účet u Fio banky, ale máte účet běžný, postupujte následovně:

 • V internetovém bankovnictví pod záložkou +Nový produkt kliknete na "založit obchodní účet", kde s námi uzavřete Rámcovou smlouvu - investiční a tím založíte nový obchodní účet.
 • Po vyplnění investičního dotazníku se vám rovnou v Internetbankingu zpřístupní možnost nakupovat Fio dluhopisy, zároveň dostanete přístup do investiční aplikace e-Broker.
 • V Internetbankingu můžete Fio dluhopisy nakupovat jednoduše v sekci Investice, následně přes volbu Investovat – Nákup dluhopisů.
 • Pro obchodování přes aplikaci e-Broker musíte nejdříve na obchodní účet přeposlat peníze, a následně můžete obchodovat. Fio dluhopisy najdete na hlavní liště v záložce Portfolio.

 

Pokud nemáte u Fio banky obchodní ani běžný účet, postupujte takto:

 • Přijďte na kteroukoliv naši pobočku a otevřete si běžný účet a rovnou i obchodní účet.
 • Po vyplnění investičního dotazníku dostanete přístup do  investiční aplikace e-Broker, zároveň se vám zpřístupní možnost nakupování Fio dluhopisů přímo v Internetbankingu.
 • V Internetbankingu můžete Fio dluhopisy nakupovat jednoduše v sekci Investice, následně přes volbu Investovat – Nákup dluhopisů.
 • Pro obchodování přes aplikaci e-Broker musíte nejdříve na obchodní účet přeposlat peníze, a následně můžete obchodovat. Fio dluhopisy najdete na hlavní liště v záložce Portfolio.

TIP: Pokud chcete vše vyřídit online, můžete si přes internet nebo mobil založit běžný účet a po jeho aktivaci uzavřít Rámcovou smlouvu – investiční přes internetové bankovnictví.Upozornění pro investory

Investování do dluhopisů je rizikové. Není zaručena návratnost původně investované částky. Zájemci o koupi dluhopisů si musí sami podle svých poměrů posoudit vhodnost takové investice a svá investiční rozhodnutí by měli činit na základě zvážení informací uvedených nejen v základním prospektu dluhopisového programu a jeho případných dodatcích, nýbrž i v konečných podmínkách vztahujících se k příslušné emisi dluhopisů obsahujících doplněk dluhopisového programu a podmínky nabídky dluhopisů, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do dluhopisů. Zájemci o koupi dluhopisů by se rovněž měli seznámit s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky investice. Případné zdanění výnosů z dluhopisů závisí na osobních poměrech investora a může se měnit.

Cílové trhy
Legislativa klade na tvůrce a distributory investičních nástrojů stále přísnější požadavky na řízení produktů, kterými se musí Fio banka řídit. Abychom mohli neprofesionálním investorům umožnit investovat do dluhopisů Fio banky, potřebujeme zjistit a pečlivě vyhodnotit jejich investiční profil. Každý potenciální investor, který je klientem Fio banky a hodlá investovat do dluhopisů Fio banky, je před učiněním investice povinen vyplnit investiční dotazník, na jehož základě bude ze strany Fio banky ve vztahu ke každé konkrétní emisi dluhopisů Fio banky určeno, zda daný investor spadá do pozitivního či negativního cílového trhu. V pozitivním cílovém trhu jsou ve vztahu k výše specifikovaným dluhopisům kategorie neprofesionálních investorů hodnocené jako „vyvážený“ a „dynamický“, do negativního cílového trhu byly zařazeny kategorie neprofesionálních investorů „velmi konzervativní“, „konzervativní“a „nevhodný“. V pozitivním cílovém trhu jsou automaticky zařazeni profesionální zákazníci a způsobilé protistrany dle ZPKT.

Více informací naleznete v základním prospektu, který byl schválen Českou národní bankou, a v dokumentu Informace o investičních nástrojích, o ochraně investičních nástrojů a peněžních prostředků klientů a některé další informace týkající se obchodování s investičními nástroji. Schválení prospektu by se nemělo chápat jako potvrzení či schválení dluhopisů, které jsou nabízeny nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu.


e-Broker

Přihlásit se | Založit demo

Internetbanking

Přihlásit se | Založit demo

Smartbanking

Stáhnout | Jak aktivovat

Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Facebook Twitter YouTube
Twitter LinkedIn

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR24,6485226,01648
USD22,7341423,99586
GBP28,7404730,33553
CHF25,6842827,10972
PLN5,706546,02326

Kompletní informace zde