Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Úvod > Zpravodajství > Odborné články > 10 vlastností dobrého investora podle Michaela J. Mauboussina (1. díl)

10 vlastností dobrého investora podle Michaela J. Mauboussina (1. díl)

1.3.2019 08:47

První díl seriálu o vlastnostech, kterými by měl disponovat každý dobrý investor.

Michael J. Mauboussin

Michael J. Mauboussin je americký investor a bývalý manažer investiční banky Credit Suisse.  Od roku 1993 vyučuje na Kolumbijské universitě. Napsal také několik knih, v češtině vyšla jeho kniha „Dvakrát měř, než se rozhodneš“.

V roce 2016 u příležitosti výročí 30 let své kariéry na Wall Street vydal se svými kolegy z Credit Suisse esej „Thirty Years: Reflections on the Ten Attributes of Great Investors“, ve které shrnuje svou kariéru a jak se během tohoto období změnil svět financí. Na základě svých zkušeností přichází s 10 vlastnostmi a charakteristikami, kterými by podle něj měl dobrý investor disponovat a řídit se jimi. Tuto část eseje vám nyní ve zkrácené podobě přinášíme. Esej vyjde ve třech dílech, na které se můžete těšit každý pátek.

Mějte smysl pro čísla (a vyznejte se v účetnictví)

Ačkoliv jsou málokdy potřeba složité počty, úspěšný investor by podle Mauboussina měl mít smysl pro základní počty. Měl by také rozumět účetnictví, které je jedním z hlavních jazyků podnikání.

Dobří investoři jsou zběhlí ve zkoumání finančních výkazů, což jim pomáhá porozumět, jak se podniku dařilo v minulosti, a nahlédnout, jak by se mu mohlo dařit v budoucnu. Podle Mauboussina má analyzování výkazů dva důvody – převést data z finančních výkazů na volný hotovostní tok, který označuje za „lifeblood of corporate value“, živou vodu korporátní hodnoty, a pochopit vztah mezi strategií společnosti a způsobem, jakým vytváří hodnotu.

Rozdíl mezi účetním ziskem a volným hotovostním tokem

Účetní zisk je nejčastěji používaným měřítkem hospodaření společností. Je však jednoduché zapomenout, jaký je rozdíl mezi růstem zisků a hodnoty. Společnosti mohou dosahovat růstu zisků a zároveň snižovat svou hodnotu, pokud jejich investice nedosahují odpovídající návratnosti.

Volný hotovostní tok se (zjednodušeně) vypočítá očištěním účetního zisku o nehotovostní položky a odečtením investic. Volný hotovostní tok je zbývající částka, kterou společnost může rozdělit mezi své investory v podobě úroků, splátek jistin, dividend a zpětných odkupů nebo investovat do krátkodobých cenných papírů, aniž by ohrozila své růstové vyhlídky.

Díky zaměření na současnou hodnotu budoucích volných hotovostních toků přemýšlivý investor z výkazů vyčte, jaké faktory určují hodnotu společnosti.

Vztah mezi strategií a hodnotou

Druhým smyslem zkoumání finančních výkazů je najít vztah mezi strategií společnosti a způsobem vytváření hodnoty, což investor může poznat porovnáním více společností ze stejného oboru.

Takové porovnání může investorovi přinést třeba jen pohled na způsob, jakým společnosti dosahují návratnosti investovaného kapitálu (return on invested capital – ROIC), který (zjednodušeně) vypočteme jako podíl zisku vůči provozním aktivům (firemnímu majetku bezprostředně souvisejícímu s její hlavní podnikatelskou činností).

Tento ukazatel můžeme rozdělit na dvě části – ziskovost (zisk/tržby) a obrat kapitálu (tržby / provozní aktiva).

Výpočet návratnosti investovaného kapitálu (ROIC)

Poznámka překladatele: Vzorec byl pro lepší pochopení zjednodušen.

Můžeme tak nalézt společnosti se stejnou návratností kapitálu díky vysoké ziskovosti a nízkému obratu kapitálu, a naopak společnosti s nízkou ziskovostí a vysokému obratu kapitálu. První typ následuje strategii, kterou by Michael Porter označil za strategii „diferenciace“, zatímco druhý se zaměřuje na „prvenství v nákladech“. Analýza uplatňované strategie pomáhá investorovi vyhodnotit, jak dlouho bude společnost schopná si udržet konkurenční výhodu nebo co musí udělat, aby svou pozici zlepšila.

Rozumějte současné hodnotě budoucích volných hotovostních toků

Řada aspektů investování se v posledních třech desetiletích výrazně změnila. Podmínky se neustále mění kvůli neznámým zahrnujícím technologické změny, spotřební preference a konkurenci. Jeden koncept však zůstává neměnný – současné hodnota budoucích volných hotovostních toků určuje hodnotu finančního aktiva. Platí to pro akcie, dluhopisy i nemovitosti.

Dobří fundamentální investoři se zaměřují na porozumění těchto toků a jejich udržitelnosti. Musí zvažovat faktory jako fázi životního cyklu odvětví, konkurenční pozici společnosti v odvětví, bariéry vstupu, ekonomické fungování podniku a schopnosti managementu alokovat kapitál.

Rozumí také limitacím oceňování na základě valuačních násobků, třeba P/E (akciový kurz / zisk na akcii) a EV/EBITDA (hodnota podniku včetně čistého dluhu / hrubý provozní zisk), které Mauboussin označuje za „zkratky k ocenění“ než za metody ocenění. Zkratky jsou podle něj užitečné, protože šetří čas, ale mají slepá místa. „Pamatujte, že hotovost je fakt, zisk je názor,“ cituje ekonoma Ala Rappaporta.

Důkladně porozumějte strategii a způsobu, jakým společnost vydělává peníze

Toto doporučení má dvě dimenze – pohled na vnitřní fungování společnosti a na její postavení na trhu.

Fungování základní jednotky podniku

První z nich spočívá ve fundamentálním pochopení, jakým způsobem společnost vydělává peníze a v identifikaci „základní jednotky“ jejího podnikání.

Například u maloobchodního řetězce jde o pochopení fungování jednotlivého obchodu: Kolik stojí ho postavit a naplnit zbožím? Jaké tržby bude generovat, jaké marže dosáhne? Odpovědi na tyto otázky by investorovi měly pomoci vyhodnotit fungování jednoho obchodu, které potom může aplikovat na celou společnost.

Základní jednotka se v každém odvětví liší – co potřebujete pochopit u podniku nabízejícího předplatné svých služeb bude odlišné od podniku zabývajícím se výzkumem a vývojem, např. biotechnologické společnosti.

Dobří investoři zvládnou jasně vysvětlit, jak společnost vydělává peníze, chápou změny generátorů ziskovosti a nikdy nevlastní akcie společnosti, jejímuž podnikání nerozumí.

Udržitelná konkurenční výhoda

Druhý pohled spočívá v pochopení udržitelné konkurenční výhody společnosti. Tou společnost disponuje, pokud je její návratnost kapitálu vyšší než náklady na něj a než je návratnost konkurenčních firem. Klasický přístup spočívá v analýze odvětví a pozice společnosti pomocí nástrojů jako Porterovy analýzy pěti sil, analýzy hodnotového řetězce, vyhodnocení hrozby disruptivní inovace a pro firmu specifických zdrojů konkurenční výhody.

Dobří investoři podle Mauboussina oceňují, co odlišuje společnost a umožňuje jí vybudovat si „ekonomický příkop“ kolem svého podnikání, který ji chrání před konkurencí. Právě velikost a dlouhověkost takového příkopu jsou důležité vstupy pro ocenění. Strategie a ocenění musí jít ruku v ruce, odkazuje opět na Al Rappaporta.

Na co se můžete těšit ve druhém díle?

V dalším díle se podíváme na to, proč je pro investora důležité poznat rozdíl mezi fundamentem a očekáváním, proč by měl myslet z hlediska pravděpodobnosti, neustále testovat platnost svých nápadů a jak se vyhnout behaviorálním zkreslením. Sledujte proto náš twitterový účet @Fio_investice, ať vám neuteče.

Seriál článků:
10 vlastností dobrého investora podle Michaela J. Mauboussina
1. díl
2. díl
3. díl

Zdroj: Esej „Thirty Years: Reflections on the Ten Attributes of Great Investors“ od Michaela J. Mauboussina, Dana Callahana a Dariuse Majda


Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení


Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Facebook Twitter YouTube
Twitter LinkedIn

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR25,8934727,33053
USD22,9744724,24953
GBP28,6966830,28932
CHF24,3055425,65447
PLN5,784586,10562

Kompletní informace zde


Tyto stránky používají cookies. Setrváním na těchto stránkách souhlasíte s jejich používáním. Další informace X