Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Úvod > Zpravodajství > Zprávy z burzy > Unipetrol a jeho kapitálová struktura

Unipetrol a jeho kapitálová struktura

5.6.2008 10:38, BAAUNIPE

Unipetrol a jeho kapitálová struktura

Petrochemický holding Unipetrol již delší dobu řeší otázku své kapitálové struktury. Poměr celkových závazků vůči aktivům dosahuje pouze 33%, což není příliš efektivní úroveň a v porovnání se sektorem výrazně podprůměrná hodnota. Poměr úročených závazků k celkovým aktivům je ještě podstatně nižší. Vedení v minulosti deklarovalo, že volné prostředky a dluhovou kapacitu chce využít na expanzi v segmentech své hlavní činnosti, případně pro zpětný odkup akcií či vyplacení dividendy.
V oblasti expanze není již ve střední a východní Evropě mnoho příležitostí, na které by se mohl Unipetrol zaměřit. Nejlepší volbou by byl určitě deklarovaný záměr na úplné ovládnutí České rafinérské, ve které společnost drží 51,2%. Zbývající podíly jsou ve vlastnictví společnosti Eni (32,4%) a Shell (16,3%). Oba menšinoví akcionáři působí na českém trhu rovněž v oblasti maloobchodního prodeje a přímo konkurují dceřinné firmě Unipetrolu Benzina. Česká rafinérská tak spolupracuje s významnou konkurencí Benziny na trhu prodeje pohonných hmot a dodává ji své koncové produkty. Pochybnosti o tomto uspořádání vyjádřil i generální ředitel Unipetrolu Vleugels. Přestože se v minulosti spekulovalo o možném prodeji podílu ze strany Shellu, transakce není až tak pravděpodobná. V případě prodeje svých podílů by totiž došlo se strany Shellu i Eni k oslabení jejich celkové pozice na českém trhu, což určitě z jejich strany není žádoucí.
Pokud se nepodaří uskutečnit významnou strategickou investici, vedení zvažuje pro vylepšení své kapitálové struktury využít zpětného odkupu akcií či vyplacení dividendy. V rámci prezentace výsledků za první kvartál generální ředitel Vleugels potvrdil, že tyto dvě varianty budou diskutovány na valné hromadě společnosti. Finanční ředitel Ostrowski se vyjádřil, že by se v případě zpětného odkupu mohlo jednat o 2% až 5% akcií společnosti a preferoval by spíše tuto variantu před vyplacením dividendy. Tento plán dostal malou trhlinu v podobě zveřejněné pozvánky na valnou hromadu, která se bude konat dne 26.června a na pořadu jednání zpětný odkup není. Společnost si však za svými původními vyjádřeními stojí a nelze tedy vyloučit, že by mohl být program řádné valné hromady doplněn (český právní řád to umožňuje) nebo by v případě potřeby byla svolána mimořádná valná hromada.
Základní kapitál společnosti je tvořen z 181.334.767 akcií o jmenovité hodnotě 100 Kč. V případě odkupu až 5% z celkového počtu by se jednalo o balík 9.066.738 akcií. Při závěrečném kurzu ze dne 4.6.2008 by hodnota transakce dosahovala přibližně 2,44 mld Kč. Při realizaci zpětného odkupu se společnost musí řídit jak příslušnou legislativou ČR (obchodní zákoník, zákon o podnikání na kapitálovém trhu), tak právem Evropské Unie. Z práva EU je nejdůležitějším dokumentem Nařízení Komise č. 2273/2003, které upravuje podmínky pro provádění zpětného odkupu a stabilizaci finančních nástrojů. Z nařízení vyplývá, že odkup může být realizován za účelem snížení základního kapitálu, plnění povinností vyplývajících z dluhových finančních nástrojů vyměnitelných za kapitálové nástroje nebo z akciových opčních programů pro zaměstnance. Všechny podrobnosti o programu (cíl, maximální kupní cena, maximální počet akcií, doba trvání) musí být dostatečně uveřejněny v členských státech, ve kterých emitent požádal o přijetí svých akcií k obchodování na regulovaném trhu. Pokud jde o ceny, nesmí být odkup realizován za vyšší ceny, než je cena posledního nezávislého obchodování nebo nejvyšší aktuální nezávislá nabídka na trhu. Nařízení upravuje i objem realizovaných nákupů, které nesmějí překročit za den více než 25% průměrného denního objemu. Průměrný denní objem se vypočte na základě průměrného denního objemu obchodovaného v měsíci, který předcházel měsíci uveřejnění odkupu. Tato hodnota musí být pevná po celou dobu odkupu. Pokud není tato hodnota stanovena, výpočet průměrného denního objemu je založen na průměrné hodnotě z předchozích 20-ti obchodních dní.
V květnu 2008 byl na pražské burze u akcií Unipetrolu průměrný denní objem přibližně 353 tis kusů akcií, od začátku roku průměrná denní hodnota přesahuje 500 tis ks. Pokud by pro modelový přiklad bylo využito hodnoty 400 tis kusů akcií, odkup 5% by při maximálně možném povoleném denním objemu 25% (nařízení 2273/2003 umožňuje překročení hranice za splnění určitých podmínek) trval společnosti 91 obchodních dní. Využití maximálního povoleného objemu je však poměrně nepravděpodobné. V případě společnosti ČEZ, která realizovala zpětný odkup přibližně 10% svých akcií, bylo v průměru vykoupeno ze strany společnosti zhruba 20% denního objemu. Zpětný odkup ČEZ prováděl (s měsíční přestávku na přelomu roku) prakticky jeden rok. Pokud by v modelovém příkladu u Unipetrolu bylo použito rovněž hodnoty 20% vykoupených akcií z denního objemu, trval by odkup 113 obchodních dní (zhruba 5 kalendářních měsíců).
Kapitálová struktura Unipetrolu potřebuje změnu, vedení si to uvědomuje a tak je velice pravděpodobné, že se v blízké budoucnosti dočkáme důležitého rozhodnutí v této otázce. Přestože má Unipetrol více jak 114 Kč nerozděleného zisku na akcii, varianta vyplacení jednorázové dividendy je podle mého názoru nejméně pravděpodobná. Přestože z dlouhodobého pohledu by vhodná akvizice ve strategické oblasti byla asi nejlepší volbou, díky omezeným možnostem je tato varianta rovněž málo pravděpodobná. Předpokládám, že vedení se nebude nutit do investice za každou cenu a kupovat aktiva, která by přesně nezapadala do jejich strategie a radši využije prostředky pro zpětný odkup. V součastné situaci to považuji za nejpravděpodobnější scénář, který by se mohl začít naplňovat na podzim letošního roku. Zda realita bude vypadat podle těchto předpokladů si však budeme muset ještě několik týdnů počkat. Fio, burzovní společnost, a.s., David Brzek, makléř Dozor nad Fio, burzovní společností, a.s. vykonává Česká národní banka. https://www.fio.cz/zpravodajstvi_prohlaseni.itml


e-Broker

Přihlásit se | Založit demo

Internetbanking

Přihlásit se | Založit demo

Smartbanking

Stáhnout | Jak aktivovat

Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Facebook Twitter YouTube
Twitter LinkedIn

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR23,6526524,96535
USD21,8049323,01508
GBP27,5417329,07027
CHF24,9628026,34820
PLN5,452985,75562

Kompletní informace zde