Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Úvod > Zpravodajství > Zprávy z burzy > Informace ve věci Fio brokerská, spol.s r.o.

Informace ve věci Fio brokerská, spol.s r.o.

5.10.2004 19:05

Informace ve věci Fio brokerská, spol.s r.o.

Sdělení: Dne 5. října 2004 odpoledne zatelefonovala členovi představenstva Mgr. Josefu Valterovi osoba, která se představila jako p. Kudláček, vydavatel Annonce, dále jen vydavatel. Vydavatel sdělil, že připravuje článek, který má údajně někdy vyjít v Annonci a má se týkat sporu společnosti Fio brokerské s.r.o. s jejími bývalými klienty. Mgr. Valter nabídl vydavateli, že se s ním osobně sejde a bude jej úplně a pravdivě informovat o tomto konkrétním sporu, tuto nabídku posléze vydavatel odmítl, a to takovým způsobem, že zakládá naši důvodnou pochybnost, že shora uvedený článek, který má vyjít v Annonci, bude objektivní. Mgr. Josef Valter o této skutečnosti informoval jednatele společnosti Fio brokerská s.r.o., který jej následně požádal o uveřejnění následujícího popisu celého případu z pohledu společnosti Fio brokerská s.r.o.:
V letech 1999 -2001 poskytovala společnost Fio brokerská s.r.o. investiční službu na základě řádně, tehdy platné, licence. Společnost měla v této době přibližně 100.000 klientů, přitom množství reklamací či stížností klientů na služby poskytované společností bylo zanedbatelné. Dva z těchto klientů (dále jen klienti) svými operacemi v rámci poskytované investiční služby realizovali ztrátu finančních prostředků. Následně, po cca 3 letech tito klienti požádali společnost Fio brokerská s.r.o. o vydání jimi vložených finančních prostředků s odůvodněním, že oni žádný pokyn nepodali. Společnost tento požadavek odmítla s tím, že tvrzení klientů neodpovídá dokladům, které má společnost k dispozici. Následně klienti podali trestní oznámení a dále podali žalobu na plnění, která soudem ještě projednána nebyla. Trestní oznámení řešilo policejní presidium ČR, útvar odhalování korupce a finanční kriminality. Tento policejní orgán věc odložil s tím, že nebylo prokázáno, že by byl spáchán trestný čin. Z příslušného usnesení policejního orgánu vyjímáme:

" Dále byly vyžádány dle § 8 odst. 2 tr. řádu kompletní výpisy nad účty fyzických osob ..... a ..... vedené u Střediska cenných papírů (dále jen SCP) za inkriminované období. Na základě informací poskytnutých SCP bylo potvrzeno, že operace s cennými papíry byly skutečně realizovány tak, jak uvádí obchodník s cennými papíry - tedy FIO - a potvrdila i kontrola KCP.

Tvrzení obou oznamovatelů, ..... a ....., že nikdy nepodali žádné příkazy k operacím s cennými papíry na svých klientských účtech vedených společností FIO, je v příkrém rozporu se zadokumentovanými skutečnostmi, kdy oba klienti řádně přebírali všechny stavové výpisy ze svých účtů, přičemž nikdy nevznesli žádných reklamací či stížností a naopak svými podpisy všechny provedené operace řádně validovali jako správné.

V průběhu šetření se taktéž nepotvrdilo tvrzení oznamovatelů o defraudaci jejich cenných papírů a finančních prostředků na klientských účtech zaměstnanci či představiteli společnosti FIO, kdy provedené operace byly řádně evidovány SCP jako skutečně realizované a v průběhu šetření se nezjistilo možné obohacení třetích osob na úkor obou klientů. "


Klienti proti tomuto rozhodnutí podali stížnost, kterou dozorující státní zástupce zamítl.
Pro úplnost považuje za vhodné ještě uvést, že společnost Fio brokerská s.r.o. přestala již v březnu 2002 poskytovat investiční služby. Zejména z tohoto důvodu následně společnost Fio holding a.s. prodala obchodní podíly v této společnosti jiné osobě mimo holding Fio (dosud nebylo zapsáno do obchodního rejstříku). Tato skutečnost však na shora popsaný problém nemá žádný vliv. Společnost Fio brokerská s.r.o. stále zůstává existujícím standardním právním subjektem, který řádně plní své zákonné povinnosti a všechny své závazky.
Fio brokerská s.r.o. zastává názor, že není dobře možné připustit, aby ti klienti, kterým obchodník s cennými papíry poskytuje investiční službu přenesli riziko ztráty na tohoto obchodníka a naopak případný zisk spojený s investiční službou si ponechali. S ohledem na shora uvedené máme důvod se domnívat, že předmětní klienti si poskytování investiční služby vykládají žel právě tímto v předchozí větě popsaným způsobem.
Společnosti Fio holding a.s. a Fio brokerská s.r.o.se rozhodly uveřejnit shora uvedené skutečnosti, neboť se tak snaží zabránit zveřejnění nepravdivých informací, případně snížit negativní dopad na jednotlivé společnosti Fio v případě, že by k zveřejnění nepravdivých informací došlo.


V Praze dne 5.10.2004
Fio holding, a.s.
Fio brokerská, spol.s r.o.


e-Broker

Přihlásit se | Založit demo

Internetbanking

Přihlásit se | Založit demo

Smartbanking

Stáhnout | Jak aktivovat

Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Facebook Twitter YouTube
Twitter LinkedIn

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR24,0442825,37872
USD22,1357523,36426
GBP28,2398629,80714
CHF24,2637025,61030
PLN5,649965,96354

Kompletní informace zde