Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Úvod > Zpravodajství > Zprávy z burzy > Pozvánka na VH Unipetrol

Pozvánka na VH Unipetrol

14.5.2004 12:31, BAAUNIPE

Pozvánka na VH Unipetrol

Představenstvo obchodní společnosti

UNIPETROL, a.s.
Sídlo: Praha 1, Klimentská 10, PSČ 110 05
Identifikační číslo: 61672190
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, číslo vložky 3020
(dále jen 'společnost')

s v o l á v á
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 17. června 2004 od 9.00 hodin na adrese Slovanský ostrov č. 226, 110 00 Praha 1
s tímto pořadem jednání:
1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba osob do pracovních orgánů valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2003
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2003, konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2003, návrhu představenstva společnosti na úhradu ztráty za rok 2003 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2003
6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2003
7. Schválení řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2003
8. Schválení konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2003
9. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2003
10. Rozhodnutí o plnění ve prospěch členů orgánů společnosti
11. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti
12. Závěr

Registrace akcionářů bude zahájena dne 17. června 2004 od 8.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři a jejich zástupci - fyzické osoby se prokazují platným dokladem totožnosti; členové statutárních orgánů akcionářů - právnických osob - též úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíce od data konání valné hromady.
Zástupce akcionáře je povinen odevzdat při registraci písemnou plnou moc vystavenou akcionářem, v níž je uveden rozsah jeho oprávnění zastupovat akcionáře na valné hromadě. V případě plné moci udělené právnické osobě předloží zástupce též úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku, popř. i písemnou plnou moc prokazující oprávnění jednat za tuto právnickou osobu. Fyzické osoby jednající za správce zaregistrovaného v evidenci Střediska cenných papírů se prokazují platným dokladem totožnosti a doklady osvědčujícími jeho jednatelské oprávnění.
Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři nebo správci, kteří jsou uvedeni ve výpisu z registru emitenta cenného papíru vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů k rozhodnému dni, tj. ke dni 10. června 2004.
Akcionářům nejsou hrazeny výdaje spojené s jejich účastí na valné hromadě.


e-Broker

Přihlásit se | Založit demo

Internetbanking

Přihlásit se | Založit demo

Smartbanking

Stáhnout | Jak aktivovat

Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Facebook Twitter YouTube
Twitter LinkedIn

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR24,6485226,01648
USD22,7341423,99586
GBP28,7404730,33553
CHF25,6842827,10972
PLN5,706546,02326

Kompletní informace zde