Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Úvod > Zpravodajství > Zprávy z burzy > Analýza "Telekomunikace v USA"

Analýza "Telekomunikace v USA"

11.2.2003 12:20

Analýza "Telekomunikace v USA"

Telekomunikace v USA - očekávaná renesance odvětví

Struktura telekomunikačního trhu

V roce 1974 byl přijat antitrustový zákon, který omezil postavení AT&T. Následně bylo 22 telekomunikačních firem přeorganizováno do 7 regionálních telefonních provozních společností („Baby Bells"). Omezení postavení původních telekomunikačních společností (např.: AT&T) způsobilo snížení cen v segmentu telefonních hovorů na dlouhé vzdálenosti. Navíc vzestup mobilní komunikace a datových služeb snížil závislost na telefonních hovorech na dlouhé vzdálenosti především u spotřebitelů.
Přijetí telekomunikačního zákona v roce 1996 přinutilo "Baby Bells" k ukončení jejich monopolu v lokálních telefonních službách. Na oplátku však "Baby Bells" získaly právo poskytovat služby jako prodej telefonického zařízení a volání na dlouhé vzdálenosti. Tím došlo tedy zároveň k omezení postavení firem provozujících hlavně dálkové telefonní hovory.
Dnes zbyly z původních sedmi "Baby Bells" už pouze čtyři: Verizon Communications, BellSouth, SBC Communications a Qwest International Communications.
Tyto firmy stále dominují lokálním telefonním službám; úspěšně získávají tržní pozice i v segmentu hovorů na dlouhé vzdálenosti, který se však vyznačuje nižšími maržemi. Firmám jako AT&T a WorldCom, jejichž stěžejním segmentem jsou hovory na dlouhé vzdálenosti, byl na druhou stranu umožněn přístup na trh lokálních hovorů s hlasovými službami, kde mohou naopak těžit z vyšších marží tohoto sektoru. Ty jsou způsobeny především prodejem několika služeb najednou.

Investiční bublina v telekomunikacích

Odvětví telekomunikací prožívalo na konci devadesátých let minulého století obrovský rozkvět, který byl postaven na dlouhodobém růstu ekonomiky taženém technologickým sektorem.
Oboroví velikáni jako AT&T a "Baby Bells" investovali obrovské sumy peněz, aby ochránili své pozice vůči nově vznikající konkurenci a udrželi krok s technologickým vzestupem v širokopásmovém přenosu dat, mobilní komunikaci a optických vláknech. Podobné investiční horečce propadly i ostatní firmy.
Pak však přišel kolaps celého technologického sektoru v roce 2000 a 2001. Obrovská zadluženost telekomunikačních firem a značný převis nabídky stlačující ceny byla kombinace, která nemohla generovat dostatek finančních prostředků pro splácení masivních investic. Investiční výdaje sektoru následně znatelně poklesly nejen vlivem makroekonomického prostředí, zákonitý byl jejich pokles po obrovských objemech na konci devadesátých let.

Výhled telekomunikačního odvětví

Nynější nadbytečné kapacity optických sítí jsou výborným základem pro další využívání internetu a datových služeb. To je největší konkurenční výhoda tohoto oboru - investice mohou plynout do produktivní oblasti vývoje služeb, kapitálově značně náročné výdaje na technickou podporu již byly provedeny. To umožní při dostatečné poptávce ziskovost tohoto oboru, což je navíc umocněno faktem, že restrukturalizace v telekomunikačních firmách již byla provedena.
Výzvou číslo jedna pro telekomunikační firmy je tak posun v jejich nabídce služeb směrem k internetu a datovým službám, kde se mohou prozatím těšit i z vyšších marží tohoto segmentu.
Klíčem ke všemu je zotavení firemní sféry americké ekonomiky, k čemuž by mělo dojít ve větší míře v druhé polovině tohoto roku. Prvním náznakem bylo zvýšení firemních investičních výdajů v americké ekonomice ve čtvrtém čtvrtletí 2002 po dvou letech poklesů. Telekomunikačnímu odvětví se rozhodně blýská na lepší časy, otázkou však je kdy k tomu dojde.

Podívejme se nyní na fundamentální pozici telekomunikačního sektoru.

Společnosti telekomunikačních služeb z indexu S&P's 500

Tabulka: Devět telekomunikačních firem zahrnutých v indexu S&P's 500 - telekomunikační služby:

Ticker Název společnosti Cena P/E Očekávané P/E
AT ALLTEL CORP 46,20 14,26 14,23
T AT&T CORP 18,50 10,00 9,90
BLS BELLSOUTH CORP 22,36 10,70 11,72
CTL CENTURYTEL INC 29,25 16,25 13,09
CZN CITIZENS COMMUNICATIONS CO 9,89 - -
Q QWEST COMMUNICATIONSINTL 4,53 - -
SBC SBC COMMUNICATIONS INC 23,85 10,60 13,59
FON SPRINT CORP-FON GROUP 11,50 8,58 8,48
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC 37,17 12,19 13,39
  Telekomunikace - oborový index 100,76 - 13,77
  Index S&P 500 844,61 30,21 16,55

Tento oborový index zaznamenal v posledních dnech pokles ceny a dostal se na hranici 100 USD. Pokles byl způsoben především zveřejněním negativních hospodářských výsledků firmy AT&T Corp. za čtvrté čtvrtletí, které způsobily negativní náladu vůči telekomunikačním společnostem v posledních dnech. To je ještě umocněno celkovým sestupným trendem na akciových trzích.
Pozice firmy AT&T Corp. je předmětem samostatné analýzy.
Podle mého názoru budou v rámci tohoto oboru nadprůměrně vynikat dvě společnosti: Verizon Communications Inc. a Centurytel.

Verizon Communications Inc má ze všech devíti firem oboru nejvyšší tržní kapitalizaci - 102 miliard dolarů. Společnost provozuje služby mobilní hlasové a datové komunikace a internetové služby. Poskytuje dále síťové služby pro federální vládu a působí ve světovém měřítku.
Verizon zaznamenal nárůst tržeb (i když pouze mírný) i v krizových letech 2000 a 2001 a pokračoval i v loňském roce (o 1,5%). Nejslibněji se vyvíjí divize mobilní komunikace Wireless, která již dvě čtvrtletí po sobě zaznamenala dvouciferný nárůst tržeb. Rovněž ziskovost má velice pozitivní průběh - EBITDA marže celé společnosti Verizon se meziročně zvýšila o 2,9 procentního bodu na 44,4 procenta a u divize Wireless došlo k navýšení o 5,2 procentního bodu na 40,1 procenta. U největší divize firmy Verizon, Domestic Telecom (pevné linky), se zvýšila EBITDA marže o 2,7 procentního bodu na 45,1 procenta.
Nárůst zisku na akcii nepodléhá u Verizonu výkyvům směrem dolů a udržuje si v průběhu let mírný růst. Verizon dosahuje slibného nárůstu počtu svých zákazníků - u divize Wireless to byl ve čtvrtém čtvrtletí meziroční nárůst o 35 procent. Velice úspěšná je strategie prodeje balíku služeb za příznivou cenu - dálkové hovory, mobilní telekomunikace a přístup na internet. Tento produkt se postaral o 10 procentní přírůstek všech zákazníků, i když byl zaveden teprve před šesti měsíci.
Díky dobré výkonnosti Verizonu se daří snižovat zadluženost, která je dosti vysoká - finanční páka je nejvyšší ze všech devíti firem a má hodnotu 5.
Důležité je, že Verizon na rozdíl od mnoha jiných technologických firem neplánuje pokles kapitálových výdajů, měly by se minimálně udržet na úrovni roku 2002.
I v roce 2003 je očekáván celkově mírný nárůst tržeb. Největší potenciál v sobě skrývá divize mobilní komunikace Wireless, která v současnosti představuje asi čtvrtinu tržeb celé firmy.
Zisk na akcii se však za celou firmu Verizon v roce 2003 patrně mírně sníží (asi na 2,78 USD z 3,05 USD v roce 2002), především vlivem nižších příjmů z penzijního fondu a poklesem zisku z prodeje linek.
Současná hodnota ukazatele P/E je 12,19, očekávané P/E by tak při současné ceně bylo 13,39. To je u takovéto firmy poměrně lákavá hodnota. Stejně tak působí výše dividendy, jejíž čtvrtletní výše 0,385 USD dává dividendový výnos 4,14% a to je také velmi příznivá hodnota.
Domnívám se, že akcie Verizon Communications jsou z uvedených důvodů při současné ceně 37,17 USD velmi dobrou investiční příležitostí na dlouhodobý nákup. Naše cílová cena je 49 USD - ukazatel P/E by při ziscích roku 2003 byl na 18, což se vzhledem k stabilnímu vývoji a potenciálu firmy jeví jako odpovídající cena. Rovněž dividendový výnos by klesl na 3,1 procenta a přiblížil se tak průměrnému dividendovému výnosu S&P's 500 (1,89 %) či Dow Jones Industrial Average (2,47 %).

Centurytel je společnost poskytující lokální telefonní služby a služby mobilní komunikace na území Spojených států. Firma se zabývá rovněž dálkovými telefonními hovory a internetovými službami.
Tržní kapitalizace Centurytel je větší než 4 miliardy USD a patří tak spíše k menším telekomunikačním firmám. Silnou stránkou této společnosti je její dynamický vývoj, protože ani v době největší krize telekomunikačního odvětví nedošlo k poklesu tržeb a firma nebyla za posledních sedm let ani jedno čtvrtletí ve ztrátě. V poslední době se pro Centurytel otevřel i trh dálkových hovorů, čímž může zvyšovat svou ziskovost především díky prodeji balíku služeb. Nejdynamičtější divizí však přesto zůstane segment mobilní komunikace a internetových služeb.
Za celý rok 2002 vzrostl zisk před mimořádnými položkami o 40 procent na 1,80 USD z 1,28 USD v roce 2001 a čistý zisk se oproti roku 2001 zdvojnásobil. Tržby za celý rok zaznamenaly nárůst téměř 18 procent a především díky poslednímu čtvrtletí se EBITDA marže vyšplhala na slušných 40,65 procenta. Ukazatel ROE za rok 2002 dosahuje téměř 30 procent. Při těchto údajích o výborné výkonnosti je třeba zmínit ještě nevysoký podíl dluhového financování (ukazatel finanční páky je 2,6).
V předposledním čtvrtletí roku 2002 koupil Centurytel od firmy Verizon zařízení ve státech Alabama a Missouri. Při efektivním využití těchto nabytých aktiv předpokládá Centurytel pro rok 2003 další nárůst tržeb a zisk před mimořádnými položkami by se měl dále zvýšit o necelých 20 procent na 2,15 USD.
Akcie firmy Centurytel se v současné době obchodují na 1,35 násobku účetní hodnoty, při současném P/E 16,25. Na základě odhadovaných zisků (+20%) za rok 2003 se očekává pokles očekávaného P/E k 13,60. Dividendový výnos je sice na podprůměrných 0,72 procenta, ovšem v rámci technologických firem není mnoho firem, které dividendu vyplácí.
Především kvůli vysokému potenciálu a dynamickému vývoji firmy Centurytel by měl být nákup akcií této firmy výnosnou dlouhodobou akcí. Naše cílová cena je 40 USD v průběhu jednoho roku. Při této cílové ceně by hodnota P/E na základě očekávaných zisků byla kolem 18.

Petr Kostinec        
analytik - Fio, burzovní společnost, a.s.


e-Broker

Přihlásit se | Založit demo

Internetbanking

Přihlásit se | Založit demo

Smartbanking

Stáhnout | Jak aktivovat

Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Facebook Twitter YouTube
Twitter LinkedIn

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR23,6706524,98435
USD21,9382323,15577
GBP27,5884429,11956
CHF25,0639926,45501
PLN5,456925,75978

Kompletní informace zde