Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Úvod > Zpravodajství > Zprávy z burzy > Tisková zpráva- ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.

Tisková zpráva- ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.

21.3.2002 09:45, BAACRADI

Tisková zpráva- ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.

ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. U Nákladového nádraží 3144 130 00 Praha 3 TISKOVÁ ZPRÁVA K okamžitému zveřejnění V Praze dne 21. března 2002 V návaznosti na požadavek BCPP a.s. a v souvislosti s nedávno uveřejněným oznámením o konání mimořádné valné hromady představenstvo společnosti prohlašuje, že program valné hromady byl navržen akcionářem, jenž drží více než 3% akcií společnosti. Dotyčným akcionářem je společnost NETLA MANAGEMENT LIMITED, se sídlem 9 Arch.Makariou III Avenue, Lazaros Centre, 1st floor, flat 106, 6017 Larnaca, Kypr, reg.číslo: 90524. NETLA MANAGEMENT LIMITED je zastoupena právním zástupcem Mgr. Radkem Bláhou z advokátní kanceláře Vaško&Partners. Představenstvo společnosti by chtělo především zdůraznit, že: (a) svolalo mimořádnou valnou hromadu na žádost jednoho minoritního akcionáře - NETLA MANAGEMENT LIMITED; (b) představenstvo bylo ze zákona povinno svolat valnou hromadu na žádost NETLA MANAGEMENT LIMITED během stanovené lhůty a rovněž bylo povinno tuto skutečnost oznámit; (c) program valné hromady byl navržen společností NETLA MANAGEMENT LIMITED a představenstvo nemělo žádné právo tento program měnit nebo jakékoli další body doplnit; (d) mimořádná valná hromada byla svolána pouze z iniciativy NETLA MANAGEMENT LIMITED bez jakékoli podpory nebo návrhu ze strany představenstva; (e) neexistuje žádné spojení ani vazba mezi představenstvem společnosti a firmou NETLA MANAGEMENT LIMITED. Společnost obdržela dne 19.března 2002 další požadavek od akcionáře NETLA MANAGEMENT LIMITED s dodatečnými body k programu mimořádné valné hromady. Tyto dodatečné body jsou uvedeny na závěr této zprávy a budou uveřejněny v souladu se Stanovami společnosti podobně jako jakýkoli jiný návrh obdržený od akcionářů. Představenstvo společnosti detailně zodpoví otázky vznesené firmou NETLA MANAGEMENT LIMITED na mimořádné valné hromadě. Nicméně většina těchto položených otázek stojí nad rámcem působnosti a schvalování představenstva a je navázána na rozhodnutí akcionářů. NETLA MANAGEMENT LIMITED rovněž navrhla v programu některá konkrétní usnesení představenstva a dozorčí rady, ačkoliv ty nejsou doposud známy. Představenstvo zvažuje návrhy podané NETLOU ale v současnosti se nedomnívá, že by tyto návrhy byly v souladu se zájmem společnosti. Představenstvo i nadále reviduje návrhy tak, jak byly předloženy, a připravuje vydání dalšího prohlášení týkající se jeho pozice ke všem těmto bodům v předstihu konání mimořádné valné hromady. Představenstvo dále výslovně upozorňuje všechny investory, že některé body navrhovaného programu mimořádné valné hromady vyžadují souhlas 75%, 66% nebo 50% většiny akcionářských hlasů. Tyto záležitosti by nemohly být schváleny, pokud by pro ně zároveň nehlasoval majoritní vlastník a návrhy nepodpořil. Představenstvo si není vědomo takového záměru majoritního vlastníka, Bivideon B.V., v souvislosti k těmto rozhodnutím. V současnosti představenstvo zpracovává strategickou revizi obchodních aktivit včetně možné restrukturalizace s cílem maximalizovat hodnotu firmy pro všechny akcionáře. Revize se nyní nachází v přípravném stádiu a doposud nebylo představenstvem v této věci učiněno žádné rozhodnutí. Nepředpokládá se, že by finální návrh revize společnosti byl k dispozici dříve než v květnu tohoto roku a žádný z potenciálních kroků připadajících v úvahu nebyl doveden do fáze oficiálního návrhu pro schválení představenstvem. Žádné rozhodnutí ve věci akvizice nebo prodeji či převodu jakýchkoli materiálních aktiv nebylo dosud učiněno. Pokud by došlo ke konkretizaci jednotlivých plánů, investoři i akcionáři by byli včas informováni prostřednictvím tiskových zpráv. Burza cenných papírů Praha a.s. dnes pozastavila až do odvolání obchodování s akciemi společnosti a Londýnská Burza tento krok pochopitelně následovala ve vztahu k obchodování s GDR. Společnost maximálně spolupracuje s Burzou cenných papírů Praha a.s. tak, aby co nejlépe pochopila důvody pro její rozhodnutí, a zajistila tak obnovení obchodování akcií v nejkratším možném čase. Společnost rovněž obdržela oznámení Komise pro cenné papíry o zahájení správního řízení v souvislosti s plněním informační povinnosti. Představenstvo poskytne Komisi pro cenné papíry maximální součinnost v souvislosti s její žádostí, ale nicméně věří, že materiály poskytované a dostupné investorům na Pražské a Londýnské burze splňují informační povinnost. Dodatečně navržené body pořadu jednání mimořádné valné hromady, která se bude konat dne 8. dubna 2002, požadované od společnosti NETLA MANAGEMENT LIMITED: (i) Bod pořadu jednání 16(a): Rozhodnutí o zrušení registrace kmenových akcií na majitele vydaných ČRa, ISIN: CZOO09054607 podle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku (ObchZák) a Zákona o cenných papírech (ZoCP) a udělení pokynu představenstvu ČRa k provedení všech úkonů souvisejících s realizací tohoto rozhodnutí valné hromady, včetně veškerých úkonů vůči příslušným orgánům a organizátorům veřejných trhů; (ii) Bod pořadu jednání 16(b): Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí valné hromady ČRa ze dne 28.12.2001 o registraci kmenových akcií transformovaných ze zaměstnaneckých akcií dle rozhodnutí valné hromady ze dne 28.12.2001 a udělení pokynu představenstvu ČRa k provedení všech úkonů souvisejících s realizací tohoto rozhodnutí valné hromady, včetně veškerých úkonů vůči příslušným orgánům a organizátorům veřejných trhů; (iii) Bod pořadu jednání 16(c): Rozhodnutí o přeměně podoby kmenových akcií na majitele vydaných ČRa, ISIN: CZOO09054607 podle příslušných ustanovení ObchZák a ZoCP , z podoby zaknihované na podobu listinnou, a udělení pokynu představenstvu ČRa k provedení všech úkonů souvisejících s realizací tohoto rozhodnutí valné hromady, včetně veškerých úkonů vůči příslušným orgánům a organizátorům veřejných trhů. (iv) Bod pořadu jednání 16(d): Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí valné hromady ČRa ze dne 28.12.2001 o přeměně podoby kmenových akcií transformovaných ze zaměstnaneckých akcií dle rozhodnutí valné hromady ze dne 28.12.2001, z podoby listinné na podobu zaknihovanou, a udělení pokynu představenstvu ČRa k provedení všech úkonů souvisejících s realizací tohoto rozhodnutí valné hromady, včetně veškerých úkonů vůči příslušným orgánům a organizátorům veřejných trhů; Kontakt: ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. Dagmar Francková , Tisková mluvčí Tel: +420 2 67 005 515 Fax +420 2 67 005 395 e-mail:d.franckova@cra.cz


e-Broker

Přihlásit se | Založit demo

Internetbanking

Přihlásit se | Založit demo

Smartbanking

Stáhnout | Jak aktivovat

Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Facebook Twitter YouTube
Twitter LinkedIn

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR23,6906025,00540
USD21,8934723,10853
GBP27,6361129,16989
CHF25,0382026,42780
PLN5,476185,78012

Kompletní informace zde