Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Úvod > O nás > Média > Aktuality > Doporučená nabídka směny akcií NWR

Doporučená nabídka směny akcií NWR

22.4.2011 14:18, BAANWR

Vážení zákazníci,

Jak jsme již informovali ve zprávě „Výměna akcií NWR N.V. za akcie NWR Plc"

dovolujeme si Vás informovat o "Doporučené nabídce směny akcií New
World Resources".

Dokumenty k nabídce směny naleznete na internetových stránkách NWR ZDE

Pokud jste majitelem akcií NWR a máte zájem využít této Nabídky, přihlaste se prosím do obchodní aplikace e-Broker a v záložce "Zprávy" otevřete zprávu
„Příjem objednávky pro směnu akcií NWR - Akceptační text"

V případě, že budete souhlasit s akceptačním textem, potvrďte Váš souhlas volbou „ano". Váš souhlas můžete průběžně měnit, avšak mezní termín pro podání souhlasu je 29.4.2011 12:00 hod. Tento termín se týká jak akcií evidovaných v Centrálním depozitáři cenných papírů a.s., tedy určených k obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s. (dále jen „BCPP"), tak akcií držených v samostatné evidenci trhu RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. (dále jen „RMS"). K výměně budou předány všechny vypořádané akcie v příslušných evidencích. Fio banka, a.s. si vyhrazuje právo mezní termín pro podání souhlasu změnit, jestliže dojde ke změně objektivních podmínek pro realizaci nabízené směny.

Dle prospektu proběhne směna v poměru 1 Existující akcie druhu A za 1 Novou akcii druhu A. Existující akcií se rozumí emise vydaná v Nizozemí, tedy s ISIN začínajícím kódem „NL". Novou akcií se rozumí emise vydaná ve Velké Británii, tedy s ISIN začínajícím na „GB".
Fio banka, a.s. nezatěžuje vlastní směnu žádným poplatkem, pouze v případě osobně či telefonicky podaného pokynu bude účtovat paušální poplatek 100 Kč přiměřeně dle ustanovení Ceníku základních služeb pro podání pokynu osobně na trh BCPP (odst. A1) nebo RMS (odst. B).

Informace pro klienty se Smlouvou o úvěru a půjčce na obchody s investičními nástroji:
Klienti, kteří Existující akcie nakoupili na obchodním účtu s navázanou výše uvedenou Smlouvou o úvěru a půjčce, mají tyto akcie evidované v evidenci Fio banky, a.s. jako věřitele. Možnosti, jak s těmito dále akciemi naložit, jsou následující:
1) Prodat veškeré Existující akcie nejpozději 26.4.2011 (na BCPP) nebo 29.4.2011 (na RMS), tedy tak, aby k vypořádání prodeje došlo nejpozději 29.4.2011, a další nákupy provádět až po uvedení Nových akcií na trh. Výhodou tohoto řešení je eliminace rizika změny kurzu v období mezi rozhodným dnem pro přijetí Nabídky a dnem uvedení Nových akcií na trh.
2) Veškeré Existující akcie ponechat a zároveň přijmout Nabídku na výměnu v rozsahu všech Existujících akcií za Nové akcie. Tato varianta bude mít za následek, že od 27.4.2011 klient nebude moci podat na Existující akcie NWR pokyn na BCPP a od 29.4.2011 nebude moci podat pokyn na RMS. Současně bude od 29.4.2011 na Existujících akciích nastaveno PPN (pozastavení práva nakládat) a nebude již možno na ně podat pokyn. Pokyn bude klient moci podat až na Nové akcie poté, co budou uvedeny na trh a připsány do příslušné evidence. Klient, který provede tuto volbu přijímá riziko, že v období mezi rozhodným dnem pro přijetí Nabídky a dnem uvedení Nových akcií na trh může dojít k výrazné změně kurzu a na tuto změnu nebude moci on ani věřitel nijak reagovat. Věřitel však u takového klienta nebude až do okamžiku nahrazení Existujících akcií Novými akciemi měnit příslušný koeficient ocenění pro výpočet zajištění úvěru, tj. tržní hodnota Existujících akcií bude počítána do zajištění úvěru stejným způsobem, jako před rozhodným dnem pro přijetí Nabídky.
Upozornění: V případě této volby je poslední termín pro přijetí Nabídky stanoven na 26.4. 22:00 hod. Fio banka, a.s. si však vyhrazuje právo tento termín při změně podmínek pro přijetí Nabídky posunout.
3) Veškeré Existující akcie ponechat a nepřijmout Nabídku na výměnu. Tato varianta bude mít za následek, že s Existujícími akciemi bude nadále možno bez omezení obchodovat dle podmínek stanovených příslušnými trhy. Fio banka, a.s. však upozorňuje na skutečnost, že vzhledem k očekávanému využití Nabídky akcionáři držícími dohromady více než 80% Existujících akcií zřejmě dojde k výraznému poklesu jejich likvidity na trzích, s čímž je spojeno riziko změny kurzu. S ohledem na toto riziko nebude Fio banka, a.s. nadále tento investiční nástroj přijímat jako zajištění úvěru na nákup investičních nástrojů a koeficient ocenění stanovuje s účinností od rozhodného dne pro přijetí Nabídky v těchto případech na 1,00. Fio banka, a.s. tedy výslovně upozorňuje klienty, kteří Nabídku na výměnu nepřijmou a zároveň čerpají úvěr, že k 2.5.2011 dojde ke skokovému snížení hodnoto zajištění úvěru, což může mít za následek kroky ze strany věřitele, např. účtování sankčního úroku za nedostatečné zajištění nebo prodej jiných investičních nástrojů věřitelem.
Klientům, kteří na Existujících akciích provádějí nebo mají v úmyslu provádět tzv. krátké obchody (short), na něž je potřeba půjčka cenných papírů, Fio banka, a.s. tímto oznamuje, že půjčka Existujících akcií přes rozhodný den pro přijetí Nabídky není možná. Veškeré otevřené krátké pozice tedy musejí být uzavřeny obchodem s vypořádáním nejpozději k 29.4.2011.

Informace pro klienty se Smlouvou o obhospodařování portfolia investičních nástrojů:
Veškeré Existující akcie nacházející se v evidenci Fio banky, a.s. jako obhospodařovatele budou jejím rozhodnutím vyměněny za Nové akcie.

Upozornění:
Všechny stávající a potenciální držitele Existujících akcií NWR upozorňujeme, že nevyužitím nabídky směny, respektive nakoupením těchto akcií s termínem vypořádání po rozhodném dni pro právo na využití nabídky směny se mohou vystavit riziku nižšího tržního ohodnocení Existujících akcií oproti Novým akciím NWR z důvodu výrazného poklesu likvidity Existujících akcií na BCPP i RMS.

Doporučení:
Doporučujeme neprovádět po 26.4.2011 na BCPP a po 29.4.2011 na RMS žádné nákupní objednávky Existujících akcií a vyčkat s případným nákupem akcií společnosti NWR na termín uvedení Nových akcií.

Váš tým Fio banka

Objednávku lze podat také osobně nebo telefonicky.


Fio banka, a.s.


e-Broker

Přihlásit se | Založit demo

Internetbanking

Přihlásit se | Založit demo

Smartbanking

Stáhnout | Jak aktivovat

Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Facebook Twitter YouTube
Twitter LinkedIn

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR24,6538726,02213
USD22,6203023,87570
GBP29,3680530,99795
CHF25,2799926,68301
PLN5,791636,11307

Kompletní informace zde