Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Úvod > O nás > Dokumenty, ceníky > Ostatní > Právní prohlášení

Právní prohlášení

Toto prohlášení obsahuje podmínky užívání (dále jen "podmínky") internetových stránek www.fio.cz, www.fio.sk, www.fio.plwww.fio.hu, www.fiobroker.hu, www.e-broker.cz , www.fio-zalozna.cz , www.fio.co.hu , www.etf.cz (dále jen "internetové stránky"). Tímto žádáme všechny osoby, které se s těmito podmínkami dosud neseznámily, aby tak učinily před započetím užívání těchto stránek. Užíváním internetových stránek s těmito podmínkami souhlasíte.

  • Provozovatelem internetových stránek je společnost RM-S FINANCE, s.r.o. (dále jen "provozovatel"), která patří do podnikatelského uskupení - Finanční skupina Fio, do něhož patří zejména tyto subjekty (společně s provozovatelem též jen "Finanční skupina Fio"):
  • Fio banka, a.s. - obchodník s cennými papíry s platným povolením České národní banky
  • Fio, družstevní záložna - spořitelní a úvěrní družstvo s platným povolením České národní banky

Autorská práva a ochranné známky

Subjekty patřící do Finanční skupiny Fio mají veškerá autorská práva a ostatní práva na užívání a ochranu všech internetových stránek, jejich obsahu, což jsou zejména články, zprávy, příspěvky, smlouvy, podmínky, ceníky a další materiály (dále jen "materiály"), a ochranných známek, není-li uvedeno jinak. Informace uvedené na internetových stránkách jsou určeny pouze pro osobní potřebu uživatelů a jejich užití pro jiné účely, zejména formou jejich šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou je bez předchozího souhlasu provozovatele zakázáno.

Upozornění na rizika spojená s investováním do investičních nástrojů

S investicí do investičních nástrojů (např. cenné papíry, deriváty) je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a investice do těchto nástrojů může stejně vzrůst jako klesnout. Kurzy, devizové kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry investičních nástrojů se mohou měnit neboli růst a klesat. Návratnost prostředků investovaných do investičních nástrojů není v žádném případě zaručena. Investoři do investičních nástrojů nesou v každém případě riziko ztráty z takové investice. Jakékoli kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji nemohou v žádném případě sloužit jako záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů těchto investičních nástrojů. Poskytování investičních služeb obchodníkem s cennými papíry nelze považovat za formu či obdobu kolektivního investování, vkladu u peněžního ústavu ani pojištění či penzijního připojištění. Z informací uvedených na těchto internetových stránkách týkajících se jakéhokoli regulátora finančního či kapitálového trhu nebo jakéhokoli garančního systému (např. Garanční fond obchodníků s cennými papíry), nelze v žádném případě vyvozovat, že tyto instituty zaručují výnosy z kterékoli investiční služby nebo návratnost investic do kteréhokoli investičního nástroje nebo že tito regulátoři takové investice doporučují.

Finanční skupina Fio doporučuje všem investorům, aby své investiční záměry a rozhodnutí vždy předem konzultovali s odbornými pracovníky.

Vyloučení odpovědnosti

Veškeré materiály umístěné na internetových stránkách slouží pouze pro informační účely a při jejich tvorbě bylo postupováno s vynaložením odpovídající péče. Předchozí věta se nevztahuje na materiály zveřejňované na internetových stránkách v souladu se smlouvami uzavřenými mezi subjekty Finanční skupiny Fio a jejich klienty. Informace uveřejněné na internetových stránkách nemají, s výjimkou těch, které jsou takto výslovně označeny, charakter právních, daňových či investičních doporučení, analýz nebo návrhů a nabídek ke koupi či prodeji investičních nástrojů. Investiční doporučení, která jsou takto označena, jsou pouze informativní a nezávazná a Finanční skupina Fio v žádném případě neodpovídá za jakoukoli případnou škodu, která v souvislosti s nimi vznikne. Finanční skupina Fio si vyhrazuje právo na změnu jakýchkoli materiálů zveřejněných na internetových stránkách bez předchozího upozornění.

Finanční skupina Fio neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu internetových stránek, neodpovídá za jakoukoli přímou i nepřímou škodu vzniklou v souvislosti s připojením a užíváním internetových stránek a jejich obsahu a dále neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou z důvodu jejich částečné či úplné nefunkčnosti či nemožnosti připojení k internetovým stránkám. Využití jakýchkoli informací na internetových stránkách je výlučně věcí uvážení a odpovědnosti daného uživatele.

Závěrečná ustanovení

Finanční skupina Fio neodpovídá za správnost překladů obsahu internetových stránek, ačkoli její členové usilují o co nejlepší přesnost překládaných materiálů.

Tyto podmínky jsou platné a účinné dnem jejich uveřejnění na internetových stránkách. V případě, že s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tyto internetové stránky a nadále je nepoužívejte.

Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Fio banka na Twitteru Fio banka na Facebooku Fio banka na Google+ Fio banka na Youtube

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR26,4739227,58208
USD24,9351325,97887
GBP37,6680039,28400
CHF24,3408725,38513
PLN6,191196,45681

Další měny