Homepage


Novinky
   
25.10.2010 spuštěna úprava formulářů pro podávání pokynů - odstraněna nutnost volit specifické parametry pokynů až po stisku tlačítka "Zvláštnosti". Nyní je volba typu pokynu přímou součástí základního formuláře, podle zvoleného typu pokynu se formulář automaticky rozšíří o potřebná pole pro vyplnění parametrů.
21.10.2010 Do Globálního nastavení přidána volba pro nastavevení délky zobrazované historie na stránkách Pokyny a Obchody
02.08.2010 Spustěn pokyn k převodu zahraničních CP mezi samostatnými evidencemi pro obchodování na RMS a na BCPP.
15.06.2010 Zprovozněno tlačítko pro podání žádosti o převod kompletního účtu z SCP pod Fio banku v evidenci CDCP.
03.03.2010 Na trh Xetra (SRN) je nyní možné podávat pokyny s limitními cenami tři desetinná místa pro CP, jejichž aktuální kurzem je v rozmezí 0,000 - 4,999 EUR.
07.09.2009 Pokyn EasyClick na burzu RM-SYSTÉM lze nově zadat v kombinaci s inteligentním pokynem Stoploss, Trailing Stop a Trailing Limit.
07.09.2009 Pokyn EasyClick lze nyní zadávat s vlastností Všechno nebo nic (VNN). Doplňující vlastností VNN (Vše nebo nic) máte možnost změnit chování pokynu na RM-SYSTÉM, české burze cenných papírů tak, aby se realizoval celý najednou. V případě, že jej nelze ihned celý uspokojit, je okamžitě zrušen.
21.08.2009 Od 21. srpna 2009 bude postupně docházet k sjednocování názvu a vizuálu internetové aplikace EasyWobchod s aplikací e-Broker. Do budoucna bude používán výhradně název e-Broker.
03.03.2009 Byla spuštěna možnost autorizace pokynů pomocí jednorázového sms kódu.
12.01.2009 Z důvodu zpoplatnění dat ARCA majitelem stránek (NYSE Group, Inc.) je od. 12.1.2009 zobrazení banneru hloubky trhu ARCA jako volitelný parametr v Globálním nastavení aplikace.
09.09.2008 V aplikaci byla spuštěna schránka zpráv pro klienty. Tímto zpravodajským systémem budou formou individuálních nebo hromadných zpráv zasílána důležitá sdělení s možností vyjádření k zaslanému sdělení přímo z formuláře detailu zprávy.
05.09.2008 Nabídka inteligentních pokynů v aplikaci byla rozšířena o pokyn typu Stop Loss pro trh RMS. Podrobné informace najdete zde
08.08.2008 V souvislosti s přechodem na měnu euro ve Slovenské republice (1.1.2009) je zavedena možnost duálního zobrazení stavu peněz vedených v SKK. V Globálním nastavení můžete zvolit možnost informativního zobrazení v EUR (hodnoty se přepočítají konverzním kurzem 1 EUR = 30,1260 SKK). Z důvodu odlišení od prostředků již vedených v EUR je pro toto duální zobrazení použita zkratka EUR(S).
27.06.2008 Aplikace byla doplněna filtrem na americké futures, který umožňuje zobrazit pouze kontrakty patřící do určité skupiny. Skupiny jsou Index, Currency (měny), Energy, Metal (kovy), Soft (káva, kakao), Agricultural (zemědělské komodity). Pro filtrování slouží rolovací menu (Zobrazovat) v dolní levé části obrazovky.
28.02.2008 Ve volitelných parametrech inteligentních pokynů na USA trhy přibyl parametr "All or Nothing" - uspokojit pokyn v celém počtu kusů, nebo vůbec.
26.10.2007 Klientům využívajícím na českých trzích úvěr na obchodování s CP byla na stránku [Peníze] přidána samostatná tabulka s kupní silou na trhu RMS.
24.10.2007 Na stránce [Hlásiče] je možné založit "Hlásič prolomení kurzu" nejen na kontrolu dosažení pevně stanoveného kurzu, ale nově i na sledování změny - nárůstu či poklesu kurzu o stanovenou odchylku.
16.10.2007 Přihlašovací stránka byla doplněna o Grafickou virtuální klávesnici. Virtuální grafická klávesnice je moderním prvkem pro zvýšení bezpečnosti při zadávání hesel na internetových stránkách. Virtuální klávesnici doporučujeme použít vždy, pokud si nejste jisti, zda je počítač dostatečně zabezpečen proti nepřátelským programům, které se pomocí sledování stisku kláves na klávesnici snaží zjistit hesla či jiné osobní údaje uživatele (tzv. spyware, více informací můžete nalézt např. na http://cs.wikipedia.org/wiki/Spyware) - v internetových kavárnách, knihovnách ap.
19.09.2007 Na přihlašovací stránku e-Broker byla přidána kontrola, zda má uživatel zapnutý JavaScript (doporučováno) a povoleny Cookies ve svém prohlížeči (nutné).
09.07.2007 Díky úspěšnému jednání s naším americkým partnerem byl zvýšen limit počtu CP v jednom pokynu na trh USA na 1.000.000 ks. Objemový limit 2.000.000,- USD zůstává zachován.
22.05.2007 Vzhledem k dalšímu nárůstu počtu emisí v segmentu SPAD BCPP byl filtr na stránce "Portfolio/e-SPAD" na levém okraji stránky rozšířen na volbu zobrazení dle typu CP "Vše/Akcie/Certifikáty/Futures/Warranty".
05.02.2007 Vzhledem k nárůstu počtu emisí v segmentu SPAD BCPP byla na stránku "Portfolio/e-SPAD" do sloupce filtrů na levém okraji stránky přidána volba zobrazení "pouze akcie", nebo "vše".
27.12.2006 Mezi vzorová portfolia byla přidána portfolia s názvy Dow Jones 30, Nasdaq 100 a DAX 30, která zobrazují složení příslušných indexů dle zastoupených titulů.
04.12.2006 Vytvořena stránka Portfolio/EasyClick jako analogie k oblíbené stránce Portfolio/e-SPAD. Na této stránce lze souhrnně sledovat všechny tituly, které lze obchodovat pomocí EasyClick pokynu na trhu RMS.
15.11.2006 Majitel stránek (NYSE Group, Inc.) obnovil bezplatný přístup k datům hloubky trhu ARCA. Zobrazení banneru hloubky trhu ARCA můžete aktivovat v Globálním nastavení aplikace.
22.08.2006 Na trzích v USA lze zadávat tzv.Bracket pokyny, tj. pokyny umožňující zadat ke každé otevřené pozici jak Stop cenu, při které dojde k jejímu uzavření s předem akceptovanou ztrátou, tak i ziskovou limitní cenu, při které dojde k realizaci očekávaného zisku. Blíže viz http://www.e-broker.cz/ip_usa_bracket.itml.
13.07.2006 Z důvodu zpoplatnění dat ARCA majitelem stránek (NYSE Group, Inc.) je od. 1.8. zobrazení banneru hloubky trhu ARCA jako volitelný parametr v Globálním nastavení aplikace.
14.06.2006 Na stránce Portfolio/e-SPAD přibyla možnost zvětšení grafu
07.06.2006 Při srovnání dvou cenných papírů v grafu, lze nyní zapnout porovnání v procentech.
30.05.2006 Na stránce Globálního nastavení přibyla volba zobrazovaní kurzů z RMS v grafu cenného papíru v případě volby ''Vše''
22.05.2006 Na stránce Globálního nastavení upřesněna volba "Zobrazovat pokyny/obchody:", přibyla možnost omezit počet maximálně zobrazených řádků
15.05.2006 Na stránce Portfolio/e-SPAD přibyly dva volitelné sloupce: Poslední obchod a Čas posledního obchodu
09.05.2006 Na stránce Globální nastavení přibyla možnost vypnout zobrazování přehledu zpráv na stránkach aplikace e-Broker
02.05.2006 Fiktivní vklad či výběr jde zrušit na stránce "Obchody", kliknutím na ikonku vkladu či výběru ve sloupci "Směr". Takto lze jednoduše odstranit vliv nevhodně zadané operace na vývoj portfolia.
11.04.2006 Klientům se smlouvou o úvěru a půjčce na trzích v USA se nyní na stránce "Peníze" v části "Kupní síla dle úvěrové smlouvy" samostatně zobrazuje kupní síla pro tituly se sníženým požadovaným ručením (DIA, SPY, QQQQ).
06.04.2006 Rozšířena nabídka inteligentních pokynů na BCPP o pokyn Trailing Limit
04.04.2006 Změna v zobrazování Kupní síly při použití úvěru na BCPP. Nově tento údaj vyjadřuje objem, za který lze, při zohlednění všech již uzavřených obchodů, nakoupit se standardním vypořádáním T+3.
15.03.2006 Pro účty s margin smlouvou (USA nebo GER) a měnovým úvěrem byla odstraněna funkce automatického splácení měnového úvěru při prodeji CP. Tím je odstraněna nutnost opakovaného ručního čerpání MU pro zvýšení buyingpower marginu.
03.01.2006 Do Globálního nastavení přidána volba, zda do formuláře pokynu automaticky vyplňovat cenu posledního obchodu, cenu nejlepší nabídky / poptávky dle směru obchodu či zda cenu vůbec předem nevyplňovat. Implicitně je nastaven parametr Nevyplňovat.
02.01.2006 Limitní cenu titulů obchodovaných na trhu Pink Sheet je možno zadávat na 3 desetinná místa, je-li menší než 0,01 USD, a na 4 desetinná místa, je-li menší než 0,001 USD.
20.12.2005 Sada nástrojů technické analýzy byla rozšířena o Stochastic oscilator a %B. Popis nástroje naleznete v on-line manuálu stránky Technická analýza.
18.11.2005 Na stránce "Cenné papíry / Technická analýza" je nově k dispozici tzv. Svícový graf.
10.11.2005 Tabulka Peníze rozšířena o možnost podání převodního příkazu v zahraniční měně na povolený účet v rámci Finanční skupiny Fio.
21.10.2005 Nabídka inteligentních pokynů na trhu SPAD se rozšířila o pokyn typu Trailing Stop. Na trhu Kobos inteligentní pokyny úplnou novinkou, konkrétně jde o typ Stepper, Stop Loss a Trailing Stop. Podrobné informace najdete zde
06.10.2005 Náleží-li kotace na trhu SPAD právě přihlášenému uživateli, je v hloubce trhu na stránce Potfolio/e-SPAD vyznačena tučným písmem.
15.09.2005 Na stránce Portfolio/e-SPAD přibyla možnost nastavení pořadi sloupců. Zároveň se dá zvolit i Objem obchodů v Kč.
12.09.2005 Na stránce hloubky trhu přibyla možnost nastavení maximálního počtu řádků
12.08.2005 Na stránce Technické analýzy přibyl nový indikátor Rate Of Change (ROC).
26.07.2005 Na stránce Hlásiče je možné vytvářet hromadné hlásiče obchodu. Při nevyplněném pokynu bude hlásič informovat o všech obchodech na účtu. Hlásič je aktivní až do jeho ručního zrušení. Ve seznamu se hromadný hlásič obchodu pozná podle nevyplněného pokynu.
06.04.2005 Na stránce Cenné papíry / Základní přehled se zobrazuje informace o pozastaveném vypořádání. Aktuální je např. BAATABAK
06.04.2005 Na stránce Cenné papíry / Základní přehled se zobrazuje případná příslušnost zvoleného papíru k důležitým indexům
01.04.2005 Na adrese https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/pda-e-broker.cgi je k dispozici funkční Beta-verze aplikace e-Broker optimalizované pro PDA. Tuto verzi je možno provozovat pod prohlížeči pro mobilní zařízení. Prohlížeč musí umožňovat protokol https a cookies. Vaše připomínky uvítáme.
01.03.2005 Spušteny hlásiče provedení obchodů a prolomení zvoleného kurzu.
21.02.2005 Spušteny nové inteligentní pokyny na trh XETRA.
18.01.2005 Na stránce vývoje cenného papíru přibyla možnost exportu dat.
14.01.2005 Nové označování marginovatelných a shortovatelných papíru v e-Brokeru
M - titul lze pro margin nákup
S - titul lze pro Short sell
M+S - titul lze pro jak pro margin tak pro Short sell
14.01.2005 Na stránce Peníze ve sloupci "Kupní síla2" se u CZK zobrazuje "Nákup v T+3".
10.01.2005 Na stránce Portfolio - Vývoj přibyla možnost srovnání procentuálního vývoje portfolia s libovolnym cenným papírem
22.12.2004 Na stránce Vývoj CP přibyla možnost vybrat si cenný papír.
22.12.2004 Na stránce Portfolio-Stav přibyla možnost vložit sloupec s proklikem na detailní vývoj CP.
07.12.2004 Možnost zvolit si zda v grafu cenného papíru zobrazovat Ectended Hours. Volbu najdete na stránce globálního nastavení.
06.12.2004 V přehledu peněžních prostředků přibyla možnost vložit sloupec zobrazující maximální možný objem krátkých pozic, které lze otevřít
19.11.2004 Zahájeno zobrazování kurzů z US trhů i v Extended Hours.
02.09.2004 Zprovozněna možnost volby vypořádání obchodu na BCPP či RMS v cizí měně, tj. v EUR nebo v USD.
15.07.2004 Na stránce Přehledy pro trhy ČR, USA a SRN přibyla možnost filtrovat největší Narůsty/Propady/Objemy dle maximálního kurzu zadaného uživatelem.
12.07.2004 Vypořádání obchodů na zahraničních trzích je v obchodním systému FIO evidováno podle specifik příslušného trhu (aktuálně trhy v USA T+3, Xetra T+2). Do vypořádání obchodu jsou peníze zobrazeny jako "Peníze na cestě".
20.05.2004 Opětovně zprovozněny devizové konverze z tabulky křížových kurzů měn na stránce peníze
18.05.2004 Při podávání pokynu na americké a německé CP ze stránky zvláštnosti trhu přibyla možnost výběru účtu pro vypořádání peněz.
07.05.2004 Vedle prokliku na hloubku thu v USA "Island book" přibyl proklik na hloubku trhu "Arca ex"
04.05.2004 Na stránce Peníze v tabulce kupní síly přibyly sloupečky zobrazující kupní sílu v celých lotech a velikost lotu pro daný CP.
04.05.2004 Na stránce Portfolio/e-SPAD přibyla možnost zobrazit kupní sílu v celých lotech.
27.04.2004 Pokud používáte univerzální formulář k odeslání pokynu do SPADu, bude tento pokyn nastaven na typ STEPPER. Doposud byl implicitně nastaven typ ALF, avšak klienti Fio podle našich statistik preferují před pokynem ALF pokyn STEPPER. Věříme proto, že uvedená úprava přispěje ke zvýšení komfortu klientů.?br: Pokud i nadále požadujete typ ALF, lze tento zvolit na formuláři zvláštností pro daný trh.
Bližší info nalezenete na stránce o inteligentních pokynech
25.03.2004 Na formuláři vkladu/výběru CP přibyla možnost vložit dividendu pro zvolený CP, tato je potom zahrnuta ve vývoji portfolia.
17.03.2004 Upraven algoritmus výpočtu vývoje portfolia.
Procentuálni hodnota zobrazovaná na součtovém řádku vyjadřuje hodnotu IRR (Internal Rate of Return)-Vnitřní míra výnosu
Vnitřní míra výnosu odpovídá úrokové sazbě p.a., kterou by musel mít běžný účet, aby bylo dosaženo stejného výnosu.
Graf zobrazuje hodnotu zisku v měně podle zvolené země. Použitá měna je uvedená na součtovém řádku.
26.01.2004 Přidána možnost podání pokynu na 4 desetiná místa v případě obchodování s CP na trhu OTCBB a směrování na ECN ARCA.
17.12.2003 Na stránce Peníze přidána možnost okamžitého zaúčtování úroků na úvěrovém účtu dle smlouvy o Úvěru v různých měnách
05.12.2003 Upraveno zobrazení stavu finančních prostředků a jejich umístění na jednotlivých účtech.
25.11.2003 Při směrování na konkrétní ECN (ARCA, ISLD) lze zadat i parametr "Zobrazované množství".
06.11.2003 Pokud je pokyn směrován na konkrétní ECN, lze zadat příznak Extended Hours pro všechny cenné papíry. Pokud není zvoleno konkrétní ECN, lze tento příznak použít pouze pro cenné papíry obchodované na trhu NASDAQ.
04.08.2003 Spuštěny nové inteligentní pokyny na US trhy
16.04.2003 Na stránce Přehled pohybů na úvěrovém účtu (proklik ze stránky Peníze) si můžete vyexportovat aktuálně zobrazený přehled do souboru ve formátu CSV (možnost načtení do programu MS Excel).
15.04.2003 Na stránce Portfolio/Vývoj byl přidán sloupeček s proklikem na detailní vývoj pozice na CP.
03.04.2003 Spuštěna stránka Finanční reporty.
14.03.2003 Spuštěna stránka Vyhledávaní.
13.03.2003 Na stránce Globální nastavení přibyl přehled informací o uživatelském účtu.
20.02.2003 Na stránce Portfolio/e-SPAD lze nyní zobrazit delší přehled obchodů.
17.02.2003 Do políčka "Jdi na CP" lze nyní zadávat i ID cenného papíru, což zjednoduší navigaci zejména pro CP obchodované pod jedním Tickerem na více trzích (Např. SIE, IBM, VTS ... )
10.02.2003 Na stránce Cenné papíry byla zprovozněna fundamentální analýza.
28.01.2003 Na stránce Peníze v tabulce úvěrů přibyla možnost podání dalších typů speciálních pokynů pro měnové úvěry.
14.01.2003 Na stránce Peníze v tabulce úvěrů přibyla možnost podání speciálních pokynů pro tyto měnové úvěry.
09.01.2003 Na stránce Peníze nyní můžete vidět detailní pohled na Vaše účty a úvěry.
13.12.2002 Přehled Vámi zadaných problémů lze získat na stránce FIO servisu. Odsud se proklikem na číslo problému dostanete na detailnější pohled na problém s možností dalšího komentáře.
07.11.2002 Na stránce Peníze lze získat detailní pohled na "Peníze na cestě" pomocí prokliku na dané hodnotě.
29.10.2002 Na stránce Peníze si můžete vyexportovat aktuálně zobrazený přehled do souboru ve formátu CSV (možnost načtení do programu MS Excel).
25.10.2002 Pro zvolený český cenný papír e-Broker nyní zobrazuje Přehled obchodů, který získáte stisknutím prokliku nad grafem cenného papíru.
11.10.2002 V nastavení stránky Portfolio-Stav přibyla možnost nastavit k CP zobrazení přípustného cenového pásma pro BCPP a RMS.
10.10.2002 Sloupec "Vybrané CP" je nyní volitelný a lze nastavit do pohledu na stránce Nastavení.
10.10.2002 Na stránce Cenné papíry-Technická analýza přibyl nový nástroj RSI (Relative Strength Index).
02.10.2002 Na stránce Portfolio-Stav a Portfolio-Investice přibyla možnost nastavit sledované CP. Pohled na Vaše portfolio se tak dá zúžit pouze na tuto množinu CP pomocí filtru v hlavičce tabulky Portfolia.
12.09.2002 V nastavení stránky Portfolio-Stav přibyla možnost nastavit k CP současně zobrazení kurzů, změn a nejlepších nabídek a poptávek za všech tří segmentů českých trhů (SPAD, BCPP, RMS).
05.09.2002 Na stránce hloubka trhu českých CP lze nyní nastavit automatické obnovení stránky.
04.09.2002 V hlavičce aplikace přibyl proklik na stránku pro zaslání Vašich dotazů a problémů na FIO servis. Pokud vyplníte Vaši e-mailovou adresu, budete průběžně o řešení informováni.
23.08.2002 Na stránce Obchodů si můžete vyexportovat aktuálně zobrazený přehled do souboru ve formátu CSV (možnost načtení do programu MS Excel).
09.07.2002 Na stránce Globální nastavení si můžete zvolit jak čerstvé zprávy/očekávání chcete vidět v aplikaci e-Broker.
08.07.2002 Na stránce Globální nastavení si můžete zvolit stránku, která se Vám zobrazí po přihlášení do aplikace e-Broker.
03.07.2002 V nastavení sloupců stránky Portfolio-Stav si nyní můžete vybrat dva speciální sloupce s prokliky na stránku pokynů popř. obchodů za poslední rok s daným CP.
02.07.2002 Na stránce Globální nastavení si můžete zvolit jak dlouhou historii pokynů/obchodů chcete vidět v malém přehledu pokynů/obchodů na stránce portfolio.
19.06.2002 Na stránce Globální nastavení si můžete zvolit měnu pro ohodnocení portfolia. Výsledná suma majetku tedy nebude v CZK, ale dle aktuálního kurzu přepočtená např. na USD.
11.06.2002 V aplikaci e-Broker přibyla stránka Cenné papíry-Technická analýza umožňující uživateli lépe předvídat vývoj cenného papíru.
22.05.2002 Na stránce Globální nastavení si nyní můžete zvolit kurz Vámi preferovaného trhu pro ohodnocování portfolia.
30.04.2002 Na stránce Portfolio přibyla možnost zobrazit speciální stránku věnovanou e-SPADu.
16.04.2002 Na stránce peníze se uživatelům s podepsanou debetní smlouvou zobrazuje tabulka s aktuální kupní silou pro jednotlivé CP obchodované ve SPADu. Pokud máte debetní smlouvu pro americké CP, zobrazuje se Vám proklik na seznam marginable cenných papírů.
15.04.2002 Na stránce pokyny a v tabulce pokynů na stránce portfolio přibyl sloupec "Detail" umožňující detailní zobrazení parametrů Vámi zadaného pokynu.
11.04.2002 Na stránce Peníze byl zjednodušen pohled na použitelné finanční prostředky (Kupní síla) - položka zobrazuje celkové množství peněz použitelných pro nákup CP dle úvěrové smlouvy.
14.03.2002 Na stránce Peníze je nově volitelný zobrazovaný sloupec Kupní síla včetně debetu, která ukazuje, za kolik peněz byste mohl nakoupit CP. Tato částka představuje kupní sílu, která zahrnuje možné půjčky na nákup CP (margin). Zahrnuje i částku z nevypořádaných prodejů CP.
13.03.2002 Na stránce Peníze je nově volitelný zobrazovaný sloupec Peníze k výběru, který ukazuje jakou částku můžete v daném okamžiku vybrat z Vašeho portfolia. Nezahrnuje tedy částku z dosud nevypořádaných prodejů CP a z prodejů vypořádaných dnes (které jsou uvolněny pro výběr s jednodenním zpožděním).
Zároveň se také změnila definice zobrazované Kupní síly.
Kupní síla - za kolik peněz byste mohl nakoupit CP. Tato částka představuje dolní hranici Vaší skutečné kupní síly a nezahrnuje možné půjčky na nákup CP (margin). Zahrnuje však částku z nevypořádaných prodejů CP a může se tedy lišit od Peněz k výběru.
05.03.2002 e-Broker nyní umožňuje převod CZK na jiný bankovní účet. Tato funkce je přístupná na stránce Peníze. Pro zadání pokynu k převodu je třeba pouze stisknout ikonku pro bankovní převod a vyplnit a odeslat příslušný formulář. Finanční prostředky je možno tímto způsobem posílat pouze na vybrané bankovní účty, jež jsou uvedené v Obchodní smlouvě - klientské. V případě, že chcete tyto služby využívat, kontaktujte prosím svoji pobočku, která Vám příslušné účty nastaví pro elektronické zasílaní finančních prostředků.
04.03.2002 e-Broker nyní umožňuje konverzi měn mezi CZK, USD a EUR. Tato funkce je přístupná na stránce Peníze v tabulce "Převody mezi měnami". Pro zadání pokynu k převodu je třeba pouze stisknout ikonku pro konverzi a vyplnit a odeslat příslušný formulář. Tato služba je přístupná pro všechny klienty, kteří mají podepsanou "Smlouvu o obchodech s devizami". V případě, že chcete tyto služby využívat, kontaktujte prosím svoji pobočku.
28.02.2002 Pro formuláře pokynů e-Brokera nyní existuje manuál přímo uvnitř aplikace, který se pro daný formulář zobrazí po stisknutí tlačítka ? v pravém horním rohu příslušného formuláře.
10.01.2002 Pro hlavní stránky e-Brokera nyní existuje manuál přímo uvnitř aplikace, který se pro danou stránku zobrazí po stisknutí tlačítka Manuál na horní liště.
08.01.2002 Na stránce Portfolio - Stav si nyní můžete zvolit pomocí Nastavení nový sloupec "Blokováno pro BCPP", který Vám zobrazí počet kusů zablokovaných CP po vypořádání všech obchodů (tj. počet CP, na které můžete podat prodejní pokyn na BCPP).
18.12.2001 Na stránce Přehledy pro trhy ČR, USA a SRN přibyla možnost filtrovat největší Narůsty/Propady/Objemy dle minimalního kurzu zadaného uživatelem. Tímto se lze vyhnout zobrazování tzv. penny-stocks, které se obchodují za příliš nízké ceny a obvykle také vykazují procentuálně největší výkyvy.
05.12.2001 Nově je v e-Brokeru možnost zvětšení grafu kurzů a objemů cenného papíru kliknutím na obrázek lupy pod grafem.
15.11.2001 Zahájeno obchodování na německém trhu Xetra.
26.10.2001 Na stránce Obchody byl přidán další filtr v levé liště pod označením Trh:--. Tento filtr má název Výnos CP a umožní Vám pro daný trh zvolený v horní navigační liště (Všechny, USA, ČR, SRN) zobrazit pouze výnosy na cenných papírech, tedy především dividendy.
25.10.2001 e-Broker nyní také zobrazuje rušící pokyny. Pokud chcete vidět, ke kterému pokynu se daný rušící pokyn vztahuje, zvolte si na stránce Nastavení zobrazování sloupce Text Fio, ve kterém je uvedeno ID rušeného pokynu.
24.10.2001 Na login stránce e-Brokera si můžete stáhnout manuál k novému e-Brokerovi. Tento manuál bude průběžně aktualizován.
08.10.2001 Pokud klient používá funkci Jdi na CP a daný ticker existuje na více trzích, zobrazí se jak první nalezený, tak i tabulka, která uvádí výčet všech duplicitnich symbolů spolu s názvem emitenta a trhem, na kterém se daný cenný papír obchoduje. Důvodem je to, že stejný ticker může existovat na více trzích a ze zadání není zřejmé, o který má klient v daném případě zájem.
05.10.2001 e-Broker nyní zobrazuje kurzy v reálném čase z nového zdroje, kterým je společnost Standard and Poor´s. Důvodem je snaha o zvýšení kvality našich služeb.
03.09.2001 Do aplikace e-Broker přibyla nová stránka Cenné papíry - Základní přehled. Poskytuje klientům detailní pohled na vybrané americké cenné papíry spolu s doporučeními makléřů, srovnání s průmyslem a hlavními indexy, popisem činnosti emitenta a základními fundamentálními údaji o hospodaření emitenta.
30.08.2001 Do aplikace e-Broker přibyla nová stránka Globalní nastavení. Ta klientům umožní zvolit si individuálně dobu automatického odlogování, jakož i změnu hesla a některé parametry vzhledu aplikace. Přibyla též možnost aktualizovat a doplňovat osobní údaje, které klient vyplnil během registrace. K úplnosti a správnosti těchto údajů jsme smluvně zavázáni poskytovatelům dat.
26.07.2001 Ve funkci Hloubka trhu přibylo tlačítko Aktualizuj Vše, po jehož stisknutí se obnoví všechny hodnoty zobrazované v tomto okně.
25.07.2001 Pro cenný papír, se kterým se obchoduje na více než jednom trhu, e-Broker nyní zobrazuje na stránce Portfolio - Investice a Přehledy i souhrnný pohled na všechny trhy, kde se s daným cenným papírem obchoduje. Tento přehled získáte tím, že na hlavní liště daného cenného papíru zvolíte trh "Vše". V tomto módu se Vám i hloubka trhu zobrazí přehledně pro všechny aplikovatelné trhy (kliknutím na Kurz).
12.07.2001 e-Broker nyní zobrazuje kromě Vašeho portfolia i dvě portfolia sestavená analytiky Fio Group. Umožní Vám srovnání Vašeho portfolia s jinými. Modelová portfolia jsou sestavena následně - Fio - SPADové ze SPADových titulů, Fio - indexové z podniku, které jsou obsahem indexů PXD (ticker PXD) a DowJones - 30 Industrials (ticker DJI). Z modelových portfolií lze zadávat pokyny k nákupu a prodeji CP, ale tyto změny se odrazí jen ve Vašem vlastním portfoliu.
28.06.2001 Upozornění: systém Vám nyní neumožní současné otevření několika aplikací nového e-Brokera na různých počítačích za použití stejného uživatelského jména a hesla. Starší aplikace bude při pokusu o otevření nové pod stejným uživatelským jménem a heslem automaticky odlogována i před uplynutím 30 minutového limitu.
20.06.2001 Upozornění: při nalogování do e-Brokera byl zvýšen časový limit pro automatické odlogování z deseti minut na třicet.
01.06.2001 Seznam aktuálních změn v e-Brokeru zpřístupněn klientům.
28.05.2001 Hloubka trhu pro některé americké cenné papíry zpřístupněna klientům kliknutím na tlačítko "view Island Book" na stránce Portfolio-Investice. Hloubka trhu se nezobrazuje pro všechny americké cenné papíry, ale jen pro část cenných papírů obchodovaných na Nasdaqu.
25.05.2001 Umožněno klientům, aby si na stránkách, které lze individuálně nastavit, uložili různá nastavení pod zvolenými jmény.
15.05.2001 Blokace a deblokace cenných papírů umožněny ve formulářích nákupu a prodeje cenných papírů.
10.05.2001 Cizojazyčné verze - e-Broker v angličtině, polštině, maďarštině a slovinštině.
01.05.2001 Pro české cenné papíry nový e-Broker zobrazuje hloubku trhu. Zpřístupněno proklikem ze stránky Portfolio-Investice na Kurz
15.04.2001 Speciální funkce trhů umožněny ve formulářích nákupu a prodeje cenných papírů. Např. podávání pokynů do "extended hours" na trhu Nasdaq, cenová dispozice u RMS, zobrazované množství u BCPP, atd.
15.03.2001 Nový e-Broker je uveden na trh.