Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Úvod > Akcie a obchodování > Deriváty > Futures kontrakty > Jak obchodovat futures?

Jak obchodovat futures?

Obchodování s futures kontrakty je určeno spíše zkušenějším investorům, kteří mají znalosti zejména z oblasti technické analýzy.


Long a short pozice

Futures jsou standardizované pevné termínové kontrakty a aktivně se s nimi obchoduje na veřejných trzích.

Obchodník, který kupuje futures, zaujímá dlouhou pozici (long) ve futures a naopak obchodník, který prodává, zaujímá pozici krátkou (short). Kupující má právo a zároveň i povinnost ve stanoveném termínu koupit podkladové aktivum. Prodávající má naopak právo a zároveň povinnost ve stanoveném termínu toto podkladové aktivum dodat. Z toho vyplývá, že počet otevřených (open interest) long a short pozic musí být shodný.

Odvozování názvů futures

Název futures je odvozován jednak podle podkladového aktiva, jež zastupuje, a zároveň podle termínu konečného vypořádání tohoto kontraktu.

Bude-li se tedy kontrakt vypořádávat např. v září 2007, bude jeho název doplněn o tento údaj a bude se nazývat „zářijovým kontraktem".
Zkráceně je pro jednotlivé měsíce v roce rozšířené používání zkratek, a to dle následujícího schématu: Leden...F, Únor...G, Březen...H, Duben...J, Květen...K, Červen...M, Červenec...N, Srpen...Q, Září...U, Říjen...V, Listopad...X, Prosinec...Z.

Velikost kontraktu a multiplikátor

Standardizované množství určuje velikost jednoho kontraktu a obchodovat lze pouze s takto (z hlediska velikosti) definovanými kontrakty.

Nelze tedy v rámci jednoho kontraktu koupit/prodat pokaždé jiné množství podkladového aktiva. Pokud je např. velikost kontraktu na index PX určena 100 ks, koupí/prodejem 1 futures na index PX kupujeme/prodáváme 100 ks tohoto indexu. Tato velikost kontraktu slouží i jako tzv. multiplikátor. Tím, že pohyb podkladového aktiva vynásobíme multiplikátorem, zjistíme okamžitý peněžní vliv pohybu podkladu. Např. pokud vlastníme 1 kontrakt na index PX a tento index změní svou hodnotu ze 1650 b. na 1651 b. (tedy o 1 bod) při multiplikátoru 100, znamená pro nás tento jednobodový pohyb zisk 100 Kč.

Požadavek na otevření pozice

Při obchodování s futures existuje určité riziko, že subjekt v pozici long nedodá peníze odpovídající sjednané ceně a subjekt v pozici short nedodá podkladové aktivum.

Aby se tomuto riziku předešlo, vstupuje mezi tyto dva subjekty clearingový dům, který požaduje při otevření každé nové pozice deponovat na tzv. maržovém účtu stanovený maržový vklad, který představuje pouze určitou relativně malou část z nominální hodnoty kontraktu. Deponování této částky není úročeno. Výše maržového požadavku závisí na volatilitě kurzu futures a podkladového aktiva.

Nutno dodat, že marži musí složit jak kupující, tak prodávající. A protože při otevření pozice na futures neplatí kupující prodávajícímu cenu kontraktu ihned, nýbrž až v době splatnosti kontraktu, je složení marže pro obě strany jediným prvotním nákladem na otevření pozice (plus samozřejmě poplatky obchodníkovi a burze). Při otevření pozice tedy kupující neplatí cenu futures a prodávající tuto cenu neobdrží. Společným nákladem je jen maržový požadavek.

Vývoj kurzu futures

Kurz futures kontraktu neboli cena není nic jiného než termínová cena bazického instrumentu k datu splatnosti futures kontraktu.

Laicky řečeno, předpokládaná cena podkladového aktiva k datu splatnosti, např. k září 2007. Kurz termínového obchodu se tedy odvozuje od očekávaného promptního kurzu podkladového aktiva, který by měl „dle účastníků trhu" existovat na promptní burze v okamžiku vypršení termínového kontraktu.

Cena futures podkladového nástroje může být vyšší či nižší, než je spotová cena podkladového nástroje, a to v závislosti na nákladech přenosu (náklady na držení futures nebo držení podkladového aktiva) a na očekávání trhu, jaký bude vývoj ceny podkladového nástroje. Rozdíl mezi spotovou cenou podkladového nástroje a cenou futures se označuje jako báze.

Báze je záporná (contango) v případě, že termínovaný kurz je vyšší než kurz promptní, nebo je kladná (backwardance) - v případě vyššího promptního kurzu než termínovaného. Rozdíl spotové ceny a futures ceny (báze) se zvyšuje s délkou doby do splatnosti. S blížícím se datem splatnosti má futures cena tendenci přibližovat se spotové ceně a báze tak konverguje k nule.

Způsob kotování kurzu futures je pro jednotlivé kontrakty opět standardizován. Tím je dána i nejmenší možná změna kurzu, tzv. minimální pohyb kurzu (tick size). Hodnota tohoto minimálního pohybu vynásobená multiplikátorem tak určuje minimální zisk / ztrátu plynoucí ze změny kurzu o tick size.

Denní vypořádání zisků a ztrát (mark to market)

Clearingový dům každý den po uzavření burzy provádí ocenění a vypořádání otevřených pozic.

Ocení tak všechny otevřené pozice (jak nákupní, tak prodejní) a vyčíslí výši zisku a ztráty pro jednotlivé pozice vyplývající z rozdílu kurzu při otevření pozice a denní ceny vypořádání. Subjekt v pozici long dosahuje při vzestupu kurzu futures kontraktu zisk, naproti tomu subjekt v pozici short zaznamenává při tomto vývoji kurzu kontraktu ztrátu. Dosažený zisk/ztráta je současně na konci každého dne zúčtována ve prospěch/na vrub maržového účtu každého člena clearingového domu. Každý následující den se situace opakuje, opět jsou oceněny všechny kontrakty denní cenou vypořádání, vyčísleny zisky a ztráty, v tomto případě již jako rozdíl mezi cenou vypořádání v daném dni a cenou vypořádání předchozího dne. Takto to funguje každý den až do splatnosti kontraktu.

Příklad:

Předpokládejme, že dne 31. 12. dojde mezi kupujícím (držitelem long pozice) a prodávajícím (držitelem short pozice) k uzavření obchodu s futures na index, který má aktuální kurz 1600 b., se splatností k 1. 3., při multiplikátoru 100. Obchodování v Kč.

DatumKurzProdávajícíVzájemné denní vyrovnání
31.12.1 600 bodů--
2.1.1 601 bodů-1 b (- 100 Kč)+ 1 b (+ 100 Kč)
3.1.1 597 bodů+ 4 b (+ 400 Kč)- 4 b (- 400 Kč)
4.1.1 600 bodů- 3 b (- 300 Kč)+ 3 b (+ 300 Kč)
----
----
28.2.1 621 bodů--
1.3.1 622 bodů+ 1 b (+ 100 Kč)-1 b (- 100 Kč)

Pákový efekt

Dalším významným znakem futures je pákový efekt, tj. že pro vstup do pozice není nutné disponovat celkovou hodnotou kontraktu, ale pouze zlomkem hodnoty (initial margin = počáteční marže).

Tím, že je možné obchodovat jen na základě záloh (marží clearingovému domu), je dosahováno obrovských objemů obchodů, což zvyšuje likviditu trhu. Objemy i likvidita výrazně přesahují rozměry promptních trhů s podkladovými instrumenty.

Splatnost futures

Splatnost futures kontraktů je přesně daná derivátovou burzou.

V rámci toho je určen poslední obchodní den, den splatnosti kontraktu (většinou shodné s posledním obchodním dnem) a den konečného vypořádání kontraktu (většinou v T+1 po posledním obchodním dni). Datum splatnosti obvykle podléhá nějaké pravidelně se opakující zákonitosti, např. jde o třetí pátek v posledním měsíci kontraktu. Futures kontrakty se vyskytují zpravidla se splatností do jednoho až dvou let.

Je-li na jedno pokladové aktivum vypsáno více futures s různou dobou splatnosti, největší obchodní aktivita probíhá zpravidla na tom kontraktu, který má nejbližší datum splatnosti. Posledních několik dní životnosti kontraktu se objem obchodů snižuje a roste volatilita. Zájem investorů se tak přesouvá do následujícího kontaktu. V případě, že klient nemá zájem o držení pozice přes datum splatnosti, nedoporučujeme uzavření pozice nechávat až na poslední dny životnosti kontraktu.

Uzavření pozice

Existují dva způsoby uzavření pozice na futures kontraktech.

První variantou je, že se provede kompenzující futures před jejich splatností. To v praxi neznamená nic jiného, než prodání nakoupeného futures nebo koupení prodaného futures. Druhý způsob je dodání podkladového aktiva v době splatnosti futures. Tento druhý způsob automaticky vyžaduje držení pozice přes datum splatnosti a jeho konečné vypořádání. Nejčastějším způsobem uzavření pozice ale bývá první z uvedených způsobů, tzv. offset.

Konečné vypořádání

Tento způsob vypořádání slouží jen pro případy, kdy je pozice futures držena přes datum splatnosti. Existují opět dva způsoby konečného vypořádání, a to fyzické, nebo finanční.

Fyzické vypořádání spočívá ve fyzickém dodání podkladového aktiva v době splatnosti (u short pozice) proti zaplacení za toto dodání v době splatnosti (u long pozice). Cena, za kterou tato transakce probíhá, je závěrečná cena vypořádání. Společnost Fio fyzické vypořádání kontraktů neumožňuje.

Finanční vypořádání představuje pouze finanční vyrovnání mezi subjekty v long a short pozici bez fyzického plnění. Vzhledem k dennímu zúčtování a vyrovnání zisků a ztrát se omezuje finanční vypořádání v době splatnosti pouze na vyrovnání vyplývající z rozdílu mezi denní cenou vypořádání v předposledním dni a závěrečnou cenou vypořádání v době splatnosti. Vyrovnají se tedy jen finanční rozdíly z posledního dne.

Futures a dividendy

Majitelé futures nejsou oprávněni obdržet dividendu (v případě long pozice) ani tuto dividendu vyplatit (v případě short pozice).

Cena futures je tedy snížena o současnou hodnotu dividendové platby očekávané před expirací futures. Pokud se blíží (do expirace futures) velká dividendová platba nebo pokud je podkladové aktivum těžko k půjčení, cena futures se může obchodovat s diskontem od aktuální ceny podkladových akcií.

e-Broker

Přihlásit se | Založit demo

Internetbanking

Přihlásit se | Založit demo

Smartbanking

Stáhnout | Jak aktivovat

Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Facebook Twitter YouTube
Twitter LinkedIn

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR25,0455026,43550
USD21,5821122,77989
GBP29,7412031,39180
CHF23,4483224,74968
PLN5,429195,73051

Kompletní informace zde


Tyto stránky používají cookies. Setrváním na těchto stránkách souhlasíte s jejich používáním. Další informace X